Blog

Pozno košeni travniki v okolici reke Reke (foto: Slavko Polak).

Operacija: Steljniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Pozno košeni travniki v okolici reke Reke (avtor: Slavko Polak).   Opis Operacija Steljniki pomeni spremembo obstoječih praks in se izvaja na habitatih nekaterih kvalifikacijskih vrst metuljev na območjih Natura 2000. Operacija je namenjena ohranjanju steljnikov (travniki, ki se kosijo v poznem poletju). S tem se varujejo vrste, ki potrebujejo zelo ekstenzivno rabo (košnjo ...
Preberi več