Blog

Vrstno bogat travnik v okolici Šentjerneja (foto: Andrej Hudoklin).

Operacija: Posebni traviščni habitati: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Vrstno bogat travnik v okolici Šentjerneja (avtor: Andrej Hudoklin).   Opis Operacija Posebni traviščni habitati pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi, katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih ...
Preberi več