Blog

Mejica na Ljubljanskem barju (foto: Tina Šušmelj).

Operacija: Ohranjanje mejic: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Mejica na Ljubljanskem barju (avtor: Tina Šušmelj).    Opis Izvajanje operacije Ohranjanje mejic je namenjeno ohranjanju mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Mejice služijo kot zatočišča, preletni koridorji, prehranjevalni habitat za številne prosto živeče živalske vrste, zato jih je treba varovati in obnavljati. Pri izvajanju opeacije je ...
Preberi več