Blog


  • Datum objave 31.05.2015

Operacija: Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov se izvaja v okviru ukrepa KOPOP, na nekaterih območjih Natura 2000. Namenjena je ohranjanju vlažnih ekstenzivnih travnikov (travniki, ki se kosijo v poznem poletju), ki tem vrstam predstavljajo gnezditveni habitat. S tem prispeva k ohranjanju travniških vrst ptic s poudarkom na koscu (Crex crex) kot nosilni vrsti.
Preberi več