Blog


  • Datum objave 31.05.2015

Operacija: Grbinasti travniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Operacija Grbinasti travniki se izvaja na območju grbinastih travnikov in pomeni ohranjanje obstoječih praks. Operacija predvideva vsaj eno košnjo in spravilo letno. Kakršnakoli strojna obdelava ni mogoča, ročna košnja in spravilo sta zaradi neravnega terena zahtevna in zamudna. Pri izvajanju zahteve uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena, prav tako ni dovoljena tudi paša živali.
Preberi več