Blog

Mednarodna mreža o rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepih

  • Datum objave 21.05.2020
Vzpostavljena je spletna stran Mednarodne mreže na temo rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepov (Result based paymets network »RBP network«). Stran ima več zavihkov, objavljen je intervju z Berdonom Dunfordom (Burren, Irska), predstavljeni so različni pristopi RBP iz 11 evropskih držav. Vključene so tudi predsdtavitve oziroma pogledi kmetov vključenih v RBP ukrepe.  https://www.rbpnetwork.eu/  
Preberi več

M10 – AKTUALNO – ARHIV

  • Datum objave 02.07.2015
30. 10. 2018 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL: rok setve podaljšan do 15. novembra 2018 5. 3. 2018 – Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2018 23. 11. 2017 – Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) 27. 10. 2017 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL – rok setve podaljšan do ...
Preberi več

Operacija: Planinska paša: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
  Opis Operacija Planinska paša je namenjena ohranjanju in krajinske raznovrstnosti planin in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Izvaja se v dveh zahtevah, ki se med seboj izključujeta, in sicer: • KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini; • KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem. V okviru operacije se mora paša na planinah izvajati po čredinkah, ki ...
Preberi več

Operacija: Grbinasti travniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Operacija Grbinasti travniki se izvaja na območju grbinastih travnikov in pomeni ohranjanje obstoječih praks. Operacija predvideva vsaj eno košnjo in spravilo letno. Kakršnakoli strojna obdelava ni mogoča, ročna košnja in spravilo sta zaradi neravnega terena zahtevna in zamudna. Pri izvajanju zahteve uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena, prav tako ni dovoljena tudi paša živali.
Preberi več

Košnja strmih travnikov (foto: Silvo Kranjec).

Operacija: Ohranjanje habitatov strmih travnikov: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Košnja strmih travnikov (avtor: Silvo Kranjec).   Opis Habitati strmih travnikov z nagibom 50% ali več so ključnega pomena za ohranjanje različnih redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za ekstenzivne travnike. Zaradi ohranjanja mozaičnosti kmetijske krajine, preprečevanja opuščanja rabe in ohranjanja biotske raznovrstnosti, je te strme travnike treba obvezno pokositi, lahko pa se na njih ...
Preberi več