Blog

Mednarodna mreža o rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepih

  • Datum objave 21.05.2020
Vzpostavljena je spletna stran Mednarodne mreže na temo rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepov (Result based paymets network »RBP network«). Stran ima več zavihkov, objavljen je intervju z Berdonom Dunfordom (Burren, Irska), predstavljeni so različni pristopi RBP iz 11 evropskih držav. Vključene so tudi predsdtavitve oziroma pogledi kmetov vključenih v RBP ukrepe.  https://www.rbpnetwork.eu/  
Preberi več

M10 – AKTUALNO – ARHIV

  • Datum objave 02.07.2015
30. 10. 2018 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL: rok setve podaljšan do 15. novembra 2018 5. 3. 2018 – Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP v letu 2018 23. 11. 2017 – Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) 27. 10. 2017 – Zahtevi POZ_ZEL in VOD_ZEL – rok setve podaljšan do ...
Preberi več

Ajda (foto: Primož Lavre).

Operacija: Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Ajda (avtor: Primož Lavre).   Opis Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti in genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin in pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Operacija se izvaja v dveh zahtevah: GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin; GEN_SEME: Pridelava ...
Preberi več

Operacija: Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Lipicanski konj je avtohtona pasma (avtor: Primož Lavre).   Opis Operacija je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju. Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme, ki so v reji na določenem območju in so prilagojene na ...
Preberi več

Mejica na Ljubljanskem barju (foto: Tina Šušmelj).

Operacija: Ohranjanje mejic: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Mejica na Ljubljanskem barju (avtor: Tina Šušmelj).    Opis Izvajanje operacije Ohranjanje mejic je namenjeno ohranjanju mejic na različnih vrstah rabe kmetijskih zemljišč in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Mejice služijo kot zatočišča, preletni koridorji, prehranjevalni habitat za številne prosto živeče živalske vrste, zato jih je treba varovati in obnavljati. Pri izvajanju opeacije je ...
Preberi več

Operacija: Visokodebelni travniški sadovnjaki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Visokodebelni travniški sadovnjak.   Opis Operacija visokodebelni travniški sadovnjaki je namenjena ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov, s tem tudi ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter krajine in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Debla starih sadnih dreves so pokrita z lišaji, gobami in mahom, nudijo pa še veliko pestrost in gostoto velikih žuželk. Drevesne ...
Preberi več

Operacija: Planinska paša: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Planinska paša na Veliki Planini (avtor: Tina Šušmelj). Opis Operacija Planinska paša je namenjena ohranjanju in krajinske raznovrstnosti planin in pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks. Izvaja se v dveh zahtevah, ki se med seboj izključujeta, in sicer: • KRA_CRED: Paša po čredinkah na planini;• KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem. V okviru operacije se mora ...
Preberi več

Volk (foto: Andrej Hudoklin).

Operacija: Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Volk (avtor: Andrej Hudoklin).   Opis Operacija je namenjena ohranjanju ugodnega stanja populacij velikih zveri (rjavega medveda in volka), kakor tudi kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000. Paša je ključna kmetijska praksa, ki preprečuje zaraščanje travniških habitatnih tipov na območjih Natura 2000, ki so hkrati tudi območja pojavljanja velikih zveri. ...
Preberi več

Operacija: Grbinasti travniki: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Grbinasti travniki (avtor: Peter Skoberne).   Opis Operacija Grbinasti travniki se izvaja na območju grbinastih travnikov in pomeni ohranjanje obstoječih praks. Grbinasti travniki so posebnost kmetijske krajine in naravne dediščine, ki zaradi težke ročne obdelave izginjajo. Grbinaste travnike je mogoče najti na apnenčastih ledeniških nanosih, predvsem talnih morenah, na katerih so se s kemičnim ...
Preberi več

Košnja strmih travnikov (foto: Silvo Kranjec).

Operacija: Ohranjanje habitatov strmih travnikov: Podukrep 10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

  • Datum objave 31.05.2015
Foto: Košnja strmih travnikov (avtor: Silvo Kranjec).   Opis Habitati strmih travnikov z nagibom 50% ali več so ključnega pomena za ohranjanje različnih redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki so značilne za ekstenzivne travnike. Zaradi ohranjanja mozaičnosti kmetijske krajine, preprečevanja opuščanja rabe in ohranjanja biotske raznovrstnosti, je te strme travnike treba obvezno pokositi, lahko pa se na njih ...
Preberi več