Blog

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2021

  • Datum objave 30.03.2021
  Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2021 bo zaradi epidemije koronavirusa izvedeno v obliki spletnih izobraževanj. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali ...
Preberi več

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2020

  • Datum objave 11.05.2020
Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2020 bo zaradi epidemije novega koronavirusa izvedeno “na daljavo”. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali dodatne ...
Preberi več

M1.1 – Aktualno – ARHIV

  • Datum objave 20.09.2019
23. 5. 2017 – Gradiva iz obveznih usposabljanj 2017 na tematiko mladih kmetov 12. 1. 2017 – Gradiva iz obveznih usposabljanj iz vsebinskih sklopov KOPOP, ekološko kmetovanje in dobrobit živali 19. 10. 2016 – Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu 12. 10. 2015 – Usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja ...
Preberi več

M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja

  • Datum objave 21.04.2015
    Cilj Omogočiti pridobitev dodatnih teoretičnih in praktičnih znanj osebam, dejavnim v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju (npr. kmetom, ekološkim kmetom, lastnikom gozdov). Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna. Upravičenci Upravičenci do podpore so subjekti javnega ali zasebnega prava, ki bodo izvedli tečaje, delavnice, predavanja, praktične prikaze ali druge dejavnosti prenosa znanja in ...
Preberi več