Blog

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2021

 • Datum objave 30.03.2021
  Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2021 bo zaradi epidemije koronavirusa izvedeno v obliki spletnih izobraževanj. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali ...
Preberi več

 • Datum objave 28.09.2020

Ukrep M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

 • Datum objave 28.09.2020
Fotografija: projekt Lokalna hrana v šole (avtor: LAS Loškega pogorja).   Namen ukrepa Ukrepa M21 je namenjen tistim kmetom ter malim in srednjim podjetjem (MSP), ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in so zaradi zaprtja javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja utrpeli upad prihodkov od prodaje. Podlaga za uvedbo novega ukrepa je Uredba ...
Preberi več

 • Datum objave 21.05.2020

Mednarodna mreža o rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepih

 • Datum objave 21.05.2020
Vzpostavljena je spletna stran Mednarodne mreže na temo rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepov (Result based paymets network »RBP network«). Stran ima več zavihkov, objavljen je intervju z Berdonom Dunfordom (Burren, Irska), predstavljeni so različni pristopi RBP iz 11 evropskih držav. Vključene so tudi predsdtavitve oziroma pogledi kmetov vključenih v RBP ukrepe.  https://www.rbpnetwork.eu/  
Preberi več

 • Datum objave 11.05.2020

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2020

 • Datum objave 11.05.2020
Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP), se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2020 bo zaradi epidemije novega koronavirusa izvedeno “na daljavo”. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali dodatne ...
Preberi več

 • Datum objave 20.09.2019

M1.1 – Aktualno – ARHIV

 • Datum objave 20.09.2019
23. 5. 2017 – Gradiva iz obveznih usposabljanj 2017 na tematiko mladih kmetov 12. 1. 2017 – Gradiva iz obveznih usposabljanj iz vsebinskih sklopov KOPOP, ekološko kmetovanje in dobrobit živali 19. 10. 2016 – Usposabljanja na področju gozdarstva za varno delo v gozdu 12. 10. 2015 – Usposabljanje za namen izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja ...
Preberi več

 • Datum objave 29.03.2019

27. 3. 2019 – Govoriš kohezijsko?

 • Datum objave 29.03.2019
27. marca je v Hočah potekal regijski dogodek v okviru projekta Govoriš kohezijsko?,  na katerem smo  skupaj iskali odgovore na vprašanja, kako zagotoviti še bolj učinkovito podporo lokalnim iniciativam in odgovarjati na razvojne potrebe lokalne skupnosti oz. podeželja in kako pri tem učinkovito izkoristiti evropska finančna sredstva iz mehanizma CLLD. Dogodek se je pričel s ...
Preberi več

 • Datum objave 18.11.2018

Arhiv starejših predstavitev M19

 • Datum objave 18.11.2018
Delavnica na temo “Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS” (Razdrto, 29. 3. 2017): Pregled najpogostejših napak pri zahtevkih za izplačilo za podukrep 19.4 – podpora za tekoče stroške in stroške animacije (Tadeja Prilesnik, ARSKTRP) *** PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (Dvor Jezeršek, 20. 1. 2017): 1. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in ...
Preberi več

 • Datum objave 06.03.2018

6. 3. 2018 – Navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti pri ukrepu LEADER/CLLD za leto 2017

 • Datum objave 06.03.2018
V skladu z 10. točko 12. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD) je naloga lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) pripravljati letna poročila o izvajanju strategije lokalnega razvoja. V skladu z drugim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora LAS za Evropski kmetijski sklad ...
Preberi več

 • Datum objave 05.02.2018

5. 2. 2018 – Navodila za upravičene stroške CLLD za sklada EKSRP in ESPR

 • Datum objave 05.02.2018
Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR) Priloga 2: Časovnica za podukrepa 19.2 in 19.3 (POPRAVEK 19. 2. 2021: Obstoječa priloga je zamenjana z novo prilogo zaradi dodane različne stopnje prispevka delodajalca). Priloga 3: Časovnica za podukrep 19.4 
Preberi več