Blog

Strateški dokumenti

  • Datum objave 18.04.2016
Strateški dokumenti Evropske unije: EVROPA 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (marec 2010) Strategija Evropa 2020: Strategija Evropske komisije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ima za programsko obdobje   2014–2020 zastavljene tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo: pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah; trajnostna rast: spodbujanje bolj ...
Preberi več