Blog

Arhiv

  • Datum objave 10.06.2015
TRETJI URADNI PREDLOG PRP 2014-2020, ki je bil 21. 1. 2015 posredovan EK. Priloge: Izhodišča za ukrep M11.pdf Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08 1.pdf Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08 2.pdf Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10.pdf Izjava neodvisnega organa o ustreznosti ...
Preberi več

Vsebina PRP 2014-2020

  • Datum objave 28.04.2015
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in ...
Preberi več