Blog


 • Datum objave 17.02.2020

Hotel Jakec – družinam prijazen hotel

 • Datum objave 17.02.2020
Autor: Vango inženiring, s. p. Projekt obnove, rekonstrukcije in dozidave penziona “Jakec” ter rušitev je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredi gozdov Pohorja, na nadmorski višini 1.181 metrov, je družina Juhart svoje življenje posvetila gostoljubju in skrbi za obiskovalce. Od skromnih začetkov najema manjšega planinskega doma je s skrbnostjo in vztrajnostjo zrastel ...
Preberi več

 • Datum objave 17.02.2020

Trajnostno mobilno Obsotelje

 • Datum objave 17.02.2020
Autor: Vango inženiring, s. p. Projekt “Trajnostno mobilno Obsotelje” je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izbran je bil na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014 – 2020 (vodilni partner Razvojna agencija ...
Preberi več

 • Datum objave 17.02.2020

Zemljanka za koriščenje energije zemlje – Učni poligon za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah

 • Datum objave 17.02.2020
Autor: Vango inženiring, s. p. Projekt »Zemljanka« je bil sofinanciran s sredstvi ukrepa LEADER, v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Projekt je nastal na območju Zadruge LAS Dobro za nas. Nosilec projekta je bil Inštitut za promocijo varstva okolja. Zemlja daje možnost koriščenja energije zlasti na kmetijskih območjih, zato je v projektu ...
Preberi več

 • Datum objave 17.02.2020

Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega – Včeraj, danes, za jutri

 • Datum objave 17.02.2020
Autor: Vango inženiring, s. p. Projekt Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki se izvaja v okviru Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko, je bil sofinanciran iz naslova ukrepa M19 LEADER, Programa razvoja podeželja 2014–2020. Vodilni partner projekta je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, partnerji pa Občina Rogatec, Konjeniški ...
Preberi več

 • Datum objave 10.11.2019

FarmBeast – avtonomni kmetijski robot

 • Datum objave 10.11.2019
Autor: Vango inženiring, s. p. Ekipa FarmBeast, ki jo sestavljajo mariborski študentje mehatronike, računalništva in biosistemskega inžiniringa pod vodstvom Katedre za biosistemsko inženirstvo s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, se je iz mednarodnega tekmovanja v izdelavi kmetijskih robotov Field Robot Event, vrnila s prvo nagrado za najboljšo funkcionalnost robota. Tekmovanje FRE ...
Preberi več

 • Datum objave 10.11.2019

Lokalno je zdravo – primeri dobrih praks s Krasa

 • Datum objave 10.11.2019
Autor: Vango inženiring, s. p. V okviru LEADER projekta »Lokalno je zdravo« (LAS Krasa in Brkinov), katerega pobudnica je Bolnišnica Sežana, so uspeli med seboj povezati različne ponudnike lokalno pridelane hrane z namenom, da bi skupaj nastopali na trgu, se promovirali skupaj ter v sodelovanju s strokovnim kadrom Bolnice Sežana ozaveščali lokalno prebivalstvo o pomenu ...
Preberi več