Blog

Definicija pametnih vasi

  • Datum objave 10.11.2019
Kaj je pametna vas? Termin »pametna vas« je definiran kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in ...
Preberi več

Nove tehnologije in digitalizacija

  • Datum objave 10.11.2019
Nove tehnologije in digitalizacija v povezavi s kmetijstvom V Sloveniji se sistem digitalizacije uvaja postopno in na različnih področjih. Na področju kmetijstva oziroma t. i. pametnega kmetijstva se v zadnjih letih vse bolj uporablja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), kot so natančna merilna oprema, senzorji,  tipala, sistemi geo-pozicioniranja, brezpilotna letala, robotika, pa tudi Big ...
Preberi več

Finančne spodbude

  • Datum objave 10.11.2019
Ukrepi PRP 2014-2020, ki spodbujajo koncept pametnih vasi Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). V okviru PRP 2014–2020 so na voljo številni ukrepi s področij izboljšanja biodiverzitete, stanja voda in tal, konkurenčnosti kmetijskega sektorja, kot tudi socialne ...
Preberi več

O projektu

  • Datum objave 10.11.2019
Nacionalna Mreža za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v projektnem sodelovanju z Vango inženiringom s. p. – TsicLab in Društvom za razvoj slovenskega podeželja v aprilu 2019 pričela z aktivnostmi za multimedijski projekt »Podeželje prihodnosti – Pametne vasi«. Predstavljamo primere praks, ki vsaka na svoj način predstavlja “pametne” ...
Preberi več