Blog

18. 12. 2020 – Mladi kmetje na 5. srečanju naslovili tabu temo duševnega zdravja

  • Datum objave 18.12.2020
Osrednja tema letošnjega srečanja je bila pomen kvalitete življenja na kmetiji, soočenja s stresom in duševnim zdravjem ter o pomenu medgeneracijskih odnosov, ki so še toliko bolj pomembni pri pomembni prelomnici pri razvoju kmetije, ko kmetijo prevzame mladi kmet oz. mlada kmetica. Udeležence sta nagovorila tudi minister za kmetijstvo, dr. Jože Podgoršek, in predsednik Kmetijsko ...
Preberi več

18. 12. 2020 – Mladi kmetje na 5. srečanju naslovili tabu temo duševnega zdravja

  • Datum objave 18.12.2020
Osrednja tema letošnjega srečanja je bila pomen kvalitete življenja na kmetiji, soočenja s stresom in duševnim zdravjem ter o pomenu medgeneracijskih odnosov, ki so še toliko bolj pomembni pri pomembni prelomnici pri razvoju kmetije, ko kmetijo prevzame mladi kmet oz. mlada kmetica. Udeležence sta nagovorila tudi minister za kmetijstvo, dr. Jože Podgoršek, in predsednik Kmetijsko ...
Preberi več

31. 1. 2014 – Objava razpisov za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov za leto 2014

  • Datum objave 03.02.2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da je 31. 1. 2014 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise (JR), po katerih so upravičenci organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 225.810 ...
Preberi več

3. 2. 2014 – Javna razprava o prireji in pridelavi mleka v Sloveniji

  • Datum objave 03.02.2014
Po skoraj 30-letnem obdobju omejevanja proizvodnje mleka v EU z mlečnimi kvotami bo naslednje leto v mlečnem sektorju prišlo do sprememb. Za sektor mleka se bo pričelo novo obdobje, ki mu lahko prinese nove izzive in priložnosti, zato Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odpira javno razpravo v okviru konference »Izgledi in priložnosti prireje in predelave ...
Preberi več

22. 1. 2014 – Vabilo na konferenco v okviru projekta BIOUŽITEK: Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2014, dne 7. 2. 2014

  • Datum objave 22.01.2014
Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline v sodelovanju z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije in IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM vabijo na 7. strokovno konferenco – seminar v okviru projekta BIOUŽITEK: Aktualno na podrocju ekološkega kmetijstva 2014, na kateri bodo sodelovali tudi predstavniki MKO. Konferenca bo ...
Preberi več

21. 1. 2014 – Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnih projektov nosilca dr. Vladimira Megliča, dne 28. 1. 2014

  • Datum objave 21.01.2014
Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnih projektov: Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah – V4-1073 (CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”) in Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic – V4-1128 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”). Nnosilecraziskovalnih projektov je dr. ...
Preberi več

14. 1. 2014 – Predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta: Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (20. 1. 2014)

  • Datum objave 14.01.2014
Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta: Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji V4 –1148 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”), nosilec katerega je dr. Andrej Udovč, UL Biotehniška fakulteta. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 20. januarja 2014, od 13. do 15. ure v sejni sobi 236 (2. nadstropje) na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS, ...
Preberi več

13. 1. 2014 – Predstavitev rezultatov dela na projektu Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja, dne 17. 1. 2014

  • Datum objave 13.01.2014
Vabljeni na javno predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta Modeli rastlinske pridelave na območjih degradiranega okolja – V4 – 1133 (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”), nosilka katerega je dr. Cvetka Ribarič-Lasnik, Inštitut za okolje in prostor (IOP) . Predstavitev bo v petek, 17. januarja 2014, od 13. do 15. ure v sejni sobi 212 (2. nadstropje) ...
Preberi več