Blog

Redno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2022

  • Datum objave 27.09.2022
Objavljamo termine za obvezno usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepov KOPOP iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2022.  Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, ...
Preberi več

Evropska raziskava razvija sisteme kmetijskih rastlin za prihodnost

  • Datum objave 01.09.2022
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije z današnjim dnem pričenjamo z novim petletnim evropskim projektom Root2Res (Fenotipizacija korenin in genetsko izboljšanje kmetijskih rastlin v njivskem kolobarju za večjo odpornost na podnebne spremembe), ki je dobil zeleno luč za financiranje v okviru sheme za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. V projektu se bodo njihovi raziskovalci skupaj s kolegi ...
Preberi več

Povzetki prikazov demonstracijskih projektov – razvoj dopolnilnih dejavnosti, podjetništvo, trženje in turizem na kmetijah

  • Datum objave 03.08.2022
Demonstracija tehnologije izdelave izdelkov na področju žganjekuhe, izdelave sokov in sadnega kisa«; avtor: KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) je bila izbrana za izvajalca javnega naročila, št. 430-104/2021, Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih  dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah. Izvajala je sklop B – Razvoj dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah. ...
Preberi več

Zaključki posveta Demonstracijske kmetije v Sloveniji

  • Datum objave 28.07.2022
Slika: Uvodni del posveta.   Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je  v sredo, 1. junija 2022 potekal posvet Demonstracijske kmetije v Sloveniji. Namen posveta je bil opredelitev dosedanjih izkušenj, potreb in izzivov pri izvajanju demonstracijskih aktivnosti na kmetijah v Sloveniji ter podpor njihovemu izvajanju v okviru Strateškega načrta SKP 2023–2027 za Slovenijo. Posvet je ...
Preberi več

Udeleženci strokovne ekskuzije v Nemčijo, avtor ZDEKS

Strokovna ekskurzija ekoloških kmetov na Bavarskem, julij 2022

  • Datum objave 28.07.2022
“Danes kmetujemo precej drugače kot so nas učili na srednji kmetijski šoli.” V obdobju strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks ekološkega kmetovanja na Bavarskem med 5. in 6. julijem 2022 so si udeleženci v organizaciji Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije ogledali 4 ekološke kmetije. Kmetija 1: Kmetija Bio beeren vom Franz ( Franzove bio jagode, ...
Preberi več

Ajda (foto: Primož Lavre).

Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce

  • Datum objave 08.07.2022
V okviru projekta so lansko leto na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) na dveh lokacijah po spravilu glavnih poljščin posejali ajdo in mešanice različnih vrst rastlin za ozelenitev njivskih površin, ki izboljšujejo rodovitnost tal in strukturo tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov in v poletnem času nudijo tudi hrano za opraševalce. ...
Preberi več

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

  • Datum objave 08.06.2022
V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih ...
Preberi več

Vabilo na posvet demonstracijske kmetije

Posvet Demonstracijske kmetije v Sloveniji

  • Datum objave 25.05.2022
Vabljeni na Posvet z naslovom Demonstracijske kmetije v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 1. junija 2022, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Unive rza v Ljubljani, Groblje 3, Domžale.   Namen posveta je opredeliti dosedanje izkušnje, potrebe in izzive pri izvajanju demonstracijskih aktivnosti v Sloveniji ter podpore njihovemu izvajanju v okviru Strateškega ...
Preberi več

Metulj mravljiščar

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2022

  • Datum objave 22.04.2022
Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2022 so zaradi epidemije koronavirusa izvedena v obliki spletnih izobraževanj. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali ...
Preberi več

Fotografija: Travniški sadovnjak; BF

Strokovni posvet ob zaključku projekta EIP “Travniški sadovnjaki”

  • Datum objave 19.04.2022
V okviru projekta EIP podukrepa M16.5 »Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja« vas partnerji projekta vljudno vabijo na strokovni posvet oz. zaključni dogodek projekta, ki bo v petek, 22. april 2022, ob 13:00 uri, na Biotehniški fakulteti UL, Jamnikarjeva 101, Ljubljana (stavba Dekanata). ...
Preberi več