Blog

Slika: Predavanje; avtor: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Strokovno usposabljanje v Nemčiji za optimiranje krmnih obrokov rejnih živali

  • Datum objave 14.10.2021
Dne 21. 9. 2021 so se kmetijski svetovalci v odpravili na strokovno usposabljanje v Grub – Nemčija. Institut für Landtechnik und Tierhaltung je bavarski državni raziskovalni center za kmetijstvo (LfL). Uporabljene raziskave LfL zajemajo praktična vprašanja in ponujajo različne rešitve za kmetijska podjetja. V Grubu raziskujejo, razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo nove tehnologije tako v rastlinski ...
Preberi več

Dvodnevna strokovna ekskurzija ekoloških kmetov v Vojvodino

  • Datum objave 01.10.2021
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je v nedeljo, 19. 9. 2021, in v ponedeljek, 20. 9. 2021, organizirala strokovno ekskurzijo v Vojvodino z namenom ogleda dveh primerov dobrih praks s področja ekološkega kmetovanja in kmetijskega sejma v Novem Sadu. Posestvo BIOPanon – Farma organica Po dokaj natančni kontroli mejnih prehodov s Hrvaško in v Srbijo ...
Preberi več

Doseženi rezultati projekta »OKUS NARAVE« (podukrep M16.9)

  • Datum objave 23.09.2021
V septembru 2021 se zaključuje dvoletni projekt Okus narave. Namen projekta, ki se je izvajal v okviru podukrepa 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti (razpis MKGP/AKTRP), je bila poskusna izvedba aktivnosti s področja izobraževanja o okolju in hrani, s ciljem spodbuditve diverzifikacije dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvarjanje novih prihodkov, kar bo prispevalo k razvoju kmetije ter širšega podeželskega okolja.
Preberi več

Predstavitve rezultatov nekaterih EIP projektov na sejmu AGRA

  • Datum objave 09.09.2021
V okviru Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA so bili predstavljeni rezultati nekaterih projektov Evropskega partnerstva za inovativnost (EIP). Na voljo so predstavitve.   Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko ...
Preberi več

Gradiva iz osnovnega usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2020

  • Datum objave 30.03.2021
Avtor: Arhiv MKGP.   V letu 2020 so bile s strani Monotro, Razvojnega centra strokovnih izobraževanj, izvedena osnovna usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020 za leto 2020 iz naslova ukrepa M1 Prenos znanja in izobraževanja PRP 2014-2020. Do usposabljanja so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v Ukrep M11 Ekološko kmetovanje. Zaradi preprečevanja ...
Preberi več

Javna razprava Strateškega načrta Skupna kmetijska politika

  • Datum objave 12.09.2019
Zaključena prva javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 V nedeljo, 15. avgusta, se je zaključila več kot šest tednov trajajoča javna razprava o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN 2023-2027). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v okviru javne razprave, ki je potekala od 2. 7. 2021 ...
Preberi več

POVEZOVANJE V SKUPINE IN ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV

  • Datum objave 12.09.2019
Dohodkovna in tržno-cenovna nihanja sodijo med ključne izzive, s katerimi se srečujeta kmetijski in gozdarski sektor v današnjem, vedno bolj povezanem svetu. Ker so primarni proizvajalci pogosto nepovezani in zato tudi najšibkejši člen v agro-živilskih in gozdno-lesnih verigah, se toliko težje hitro prilagajajo in odzivajo na spremembe na trgu. Z namenom boljšega upravljanja s tovrstnimi ...
Preberi več

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT – Dnevi odprtih vrat slovenskih kmetij in projektov

  • Datum objave 20.11.2018
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organiziralo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dneve odprtih vrat »EU projekt, moj projekt« med 11. in 18. majem 2019. Na voljo so bili številni dogodki širom Slovenije. V tednu med 11. in 18. majem 2019 so se zainteresirani lahko udeležili številnih ...
Preberi več