Blog

Grad Rihenberk - primer CLLD projekta na področju kulturne dediščine

Podpore za kulturno dediščino v okviru skupne kmetijske politike

  • Datum objave 14.01.2022
Dne, 10. 11. 2021, je bil organiziran posvet Kulturne poti in digitizacija kulturne dediščine ter njuna vloga v (trajnostnem) turizmu. Na tem mestu objavljamo dve predstavitvi: Možnosti povezovanja ekološkega kmetijstva in kulturnih poti ter pomen turističnih kmetij z avtohtono gastronomsko ponudbo, red. prof. dr. Martina Bavec in dr. Martina Robačer, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ...
Preberi več

Usposabljanje, Avtor: KGZS

Gradiva z usposabljanja za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 14.01.2022
Na voljo so gradiva, ki so bila predstavljena v okviru Usposabljanja za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja, ki jih je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija,  so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanje se je izvedlo v okviru ukrepa M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja. ...
Preberi več

ANEK

Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

  • Datum objave 24.12.2021
Vlada je sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) do leta 2027. Določa ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja do leta 2027. ANEK vsebuje analizo stanja, SWOT analizo, predstavitev potreb, ciljev in ukrepov (70 ukrepov) po 8 prednostnih področjih (pridelava, predelava, prenos znanja, semenarstvo, povezovanje, eko živila v sistemu javnega naročanja, promocija in trženje, ...
Preberi več

Redno usposabljanje KOPOP 2021; Fotografija: zajem zaslona

Gradiva z rednih usposabljanj za leto 2021 za dobrobit živali in KOPOP

  • Datum objave 16.12.2021
Na voljo so strokovna gradiva za namen izvedbe rednih usposabljanj za leto 2021: dobrobit živali (DŽ) – govedo dobrobit živali (DŽ) – drobnica Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) Vsak, ki se je vključil v ukrep DŽ ali KOPOP iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega ...
Preberi več

Zaključni dogodek projekta EIP »Sadjarji za opraševalci in opraševalci za sadjarje«

  • Datum objave 02.12.2021
Vabljeni na zaključni dogodek projekta EIP »Sadjarji za opraševalci in opraševalci za sadjarje«, v sredo, 8. decembra 2021, ob 9. uri (prek spleta) Za udeležbo je obvezna predhodna PRIJAVA PROGRAM: 9.00: Predstavitev rezultatov projekta »Sadjarji za opraševalci in opraševalci za sadjarje« (dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo) 9.45: Slovensko jagodičje v vseh letnih časih ...
Preberi več

Sodelovanje v fokusnih skupinah EIP-AGRI, Vir fotografije: EIP-AGRI spletna stran

Trije javni pozivi za izraz interesa za sodelovanja v fokusnih skupinah EIP-AGRI – uporaba pesticidov, upravljanje hranil in upravljanje z vodami

  • Datum objave 28.11.2021
Fokusne skupine EIP-AGRI so začasne skupine izbranih strokovnjakov, ki se osredotočajo na določeno temo, izmenjujejo znanje in izkušnje. Vsaka skupina raziskuje praktične inovativne rešitve za probleme ali priložnosti na tem področju in se opira na izkušnje, pridobljene iz povezanih uporabnih projektov. Vsaka fokusna skupina EIP-AGRI se sestane dvakrat in pripravi priporočila in poročilo o rezultatih. ...
Preberi več

Slovenija je država z nezadostno izkoriščenim potencialom biogospodarstva

  • Datum objave 25.11.2021
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu.  Posodobljena strategija EU o razvoju biogospodarstva iz leta 2018 je ...
Preberi več

Dogodek EIP 2021

  • Datum objave 25.11.2021
Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP je tudi letos potekal v okviru posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  pod naslovom Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti. Termin: 22. in 23. 11. 2021, izvedba: hibridni posvet Posnetek celotnega dneva: You Tube PROGRAM IN GRADIVA Z EIP DOGODKA 23. ...
Preberi več

Odstranjevanje invazivnih vrst

  • Datum objave 20.11.2021
Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za vode sta s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Jana Kus Veenvliet iz Zavoda Symbiosis je predstavila načrtovanje in izvajanje odstranjevanja različnih tujerodnih invazivnih vrst rastlin in odgovore na najpogostejša vprašanja, kot so: kdaj in kako odstranjujemo katere ...
Preberi več

Simbolna slika; Foto natečaj Mreže za podeželje, Avtor: Tomaž Žebrek

Usposabljanje za izvajanje ukrepa Dobrobit živali – govedo in drobnica 2021

  • Datum objave 11.11.2021
Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ) iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, se mora v okviru obveznosti udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ . V letu 2021 ...
Preberi več