Blog

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

  • Datum objave 08.06.2022
V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih ...
Preberi več

Vabilo na posvet demonstracijske kmetije

Posvet Demonstracijske kmetije v Sloveniji

  • Datum objave 25.05.2022
Vabljeni na Posvet z naslovom Demonstracijske kmetije v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 1. junija 2022, v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Biotehniška fakulteta, Unive rza v Ljubljani, Groblje 3, Domžale.   Namen posveta je opredeliti dosedanje izkušnje, potrebe in izzive pri izvajanju demonstracijskih aktivnosti v Sloveniji ter podpore njihovemu izvajanju v okviru Strateškega ...
Preberi več

Metulj mravljiščar

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2022

  • Datum objave 22.04.2022
Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2022 so zaradi epidemije koronavirusa izvedena v obliki spletnih izobraževanj. Gradivo morate sami predelati. Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali ...
Preberi več

Fotografija: Travniški sadovnjak; BF

Strokovni posvet ob zaključku projekta EIP “Travniški sadovnjaki”

  • Datum objave 19.04.2022
V okviru projekta EIP podukrepa M16.5 »Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja« vas partnerji projekta vljudno vabijo na strokovni posvet oz. zaključni dogodek projekta, ki bo v petek, 22. april 2022, ob 13:00 uri, na Biotehniški fakulteti UL, Jamnikarjeva 101, Ljubljana (stavba Dekanata). ...
Preberi več

Fotografija: Uvedba mehanskih tehnologij, KGZ Maribor

Predstavitev orodij za oskrbo vinogradov in sadovnjakov brez uporabe herbicidov (EIP)

  • Datum objave 19.04.2022
V okviru EIP projekta Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih ste vabljeni na demonstracijski dogodek s predstavitvijo rezultatov EIP projekta – predstavitev orodij za vinogradništvo in sadjarstvo, ki omogočajo oskrbo vinogradov brez uporabe herbicidov. Predstavitev bo potekala v petek, 22. aprila, ob 15.30 uri v vinogradih Vinotoča pri Betki, ...
Preberi več

Slika: Cvetoči travnik, vir: makrobios.si

Usposabljanje za kmetijska gospodarstva v okviru projekta EIP Cvetoči travniki – pristopi vzpostavitve biotsko raznovrstnih travnikov

  • Datum objave 04.04.2022
Vabljeni na 1. del usposabljanja za kmetijska gospodarstva v okviru projekta EIP 16.5 Cvetoči travniki, katerega vodilni partner je Makrobios Panonija so.p. Tematika usposabljanja bo Pristopi vzpostavitve biotsko raznovrstnih travnikov. Na usposabljanju bo predstavljeno, kaj so biotsko raznovrstni travniki, kakšnih tipov so lahko in kaj vpliva na tip travnika na določeni lokaciji. Predstavljeni bodo tudi ...
Preberi več

David Lotrič_20_SVRK_GOV - Predelava mesa v suhomastne izdelke_IMG_6889_resize

Demonstracijske delavnice na temo razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah

  • Datum objave 23.03.2022
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizira v okviru javnega naročila MKGP brezplačne demonstracijske delavnice s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja za udeležence iz kmetijskih gospodarstev (potrebna MID številka), ki bodo potekala od marca do maja v trajanju 6 ur na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Delavnice so razdeljene v pet sklopov: Demonstracija tehnologij za ...
Preberi več

Sprememba ukrepa VTR tudi uradno potrjena za izvajanje v letu 2022

  • Datum objave 11.03.2022
Dne 16. februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letošnjim letom 2022. Glavna novost ukrepa je, da je datum prve možne rabe odvisen od prisotnosti kosca v tekočem letu – na površinah, kjer je kosec prisoten, je košnja pozna (po 1. 8.). Na površinah, kjer kosca ni, je košnja dovoljena od 10. 7. dalje.
Preberi več