Blog


 • Datum objave 19.09.2023

Predstavitev intervencij in dela na področju mladih kmetov

 • Datum objave 19.09.2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije organiziralo predstavitev intervencij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 za Slovenijo (SN SKP 2023 – 2027) in dela organizacij na področju mladih kmetov . Dogodek, ki je potekal 30. avgusta, 2023, ...
Preberi več

 • Datum objave 11.09.2023

Razvoj cilja EU glede izpustov TGP (vir: Evropsko računsko sodišče)

Podnebna posveta na sejmu AGRA 2023 poudarila nujnost blaženja in takojšnjega prilagajanja na vplive podnebnih sprememb v kmetijstvu

 • Datum objave 11.09.2023
Silovitost nedavnih ekstremnih poplav je nedvomno jasen dokaz, da se naše podnebje zaradi segrevanja hitreje spreminja, kot je bilo pričakovati. Časa za ukrepanje v smeri zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) in prilagajanje na vplive podnebnih sprememb je vedno manj. Kmetijska proizvodnja je močno odvisna od vremenskih in podnebnih razmer, zaradi česar spada med najbolj ranljive ...
Preberi več

 • Datum objave 20.06.2023

Ameriški Škržatek. Avtor: G. Seljak

Objavljena Navodila in seznam insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023

 • Datum objave 20.06.2023
Na Portalu znanja so bila objavljena Navodila in seznam insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023, ki se lahko uporabljajo pri operaciji »VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih«, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.
Preberi več

 • Datum objave 19.06.2023

Avtor: R. Gorjan

Objavljena Tehnološka navodila za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih

 • Datum objave 19.06.2023
Na Portalu znanja so bila objavljena Tehnološka navodila za operacijo Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027. Navodila, ki so jih pripravili strokovnjaki Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, podajajo strokovne in tehnološke usmeritve za izvajanje operacije ...
Preberi več

 • Datum objave 08.06.2023

Avtonomni robot - Foto Tomaž Poje

Strokovno srečanje Robotika v kmetijstvu

 • Datum objave 08.06.2023
Dne, 1. junija 2023, je na Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj (SPC Ptuj), ki je lani prešel pod okrilje Kmetijskega inštituta Slovenije, potekalo strokovno srečanje Robotika v kmetijstvu. Namen dogodka je bil izmenjava sodobnih znanj in izkušenj ter prikaz dobrih praks ter novosti na področju kmetijske znanosti, gospodarstva, izobraževalnih inštitucij ter svetovalnih in drugih strokovnih služb. V ...
Preberi več

 • Datum objave 29.05.2023

Avtorica: Elena-Teodora Miron, Austrian Rural Educational Institute

Izveden sestanek javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin

 • Datum objave 29.05.2023
V četrtek, 25. maja 2023, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v povezavi s projektom modernAKIS organiziralo koordinacijski sestanek javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin. Sestanka so se udeležili vodje javnih službah strokovnih nalog na tem vsebinskem področju, ki med drugim izvajajo selekcijo, žlahtnjenje in uvajanje ter rajonizacijo novih sort ter preizkušanje novih tehnologij, ...
Preberi več

 • Datum objave 22.05.2023

Avtor: M. Papež

Nova gradiva iz usposabljanj za dobrobit živali

 • Datum objave 22.05.2023
Na Portalu znanja smo objavili gradivo, ki ga je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2022. Objavljeno je gradivo za naslednje operacije v okviru ukrepa Dobrobit živali: DŽ drobnica DŽ govedo DŽ prašiči Gradivo je  dostopno tudi na podstrani Gradiva ...
Preberi več

 • Datum objave 18.04.2023

Avtor: Kmetijski inštitut Slovenije

Nov projekt o razvoju gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi

 • Datum objave 18.04.2023
Kmetijski inštitut Slovenije skupaj z desetimi mednarodnimi partnerji z uvodnim srečanjem na Bledu začenja triletni projekt sheme Interreg Srednja Evropa z naslovom Razvoj gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi (Carbon Farming CE). Projektne dejavnosti bodo podprte s proračunom iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1,8 milijona evrov. Kot priključena partnerja na ...
Preberi več

 • Datum objave 17.04.2023

Avtor: Evropska komisija

Evropska delavnica o krepitvi prehranske varnosti v spremenjenih podnebnih razmerah

 • Datum objave 17.04.2023
V marcu je v italijanski Bologni potekala dvodnevna delavnica z naslovom „Krepitev prehranske varnosti v spreminjajočih se podnebnih razmerah s poudarkom na prilagajanje na kmetijah“ (EU CAP Network workshop: ‘Enhancing food security under changing weather patterns: farm adaptation’), ki jo je organizirala Evropska komisija. Na njej je sodelovalo okoli 80 udeležencev različnih strokovnih profilov in ...
Preberi več

 • Datum objave 30.03.2023

Avtor: A. Podlesek

Objavljene so bile enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027

 • Datum objave 30.03.2023
Enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 se delijo na dva razdelka: Razdelek A je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij – KOPOP, LOPS, N2000, BVR, SOPO ali EK. Evidence v razdelku B pa vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni ...
Preberi več