Blog

27. 2. 2019 – Posodobljena Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje mejic v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

  • Datum objave 27.02.2019
V letošnjem letu lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 že tretje leto zapored uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic. V posodobljenih navodilih je bilo dopolnjeno poglavje o vzdrževanju mejic s konkretnimi primeri ustreznega in neustreznega vzdrževanja mejic.   Navodila za izvajanje operacije Ohranjanje ...
Preberi več

21. 3. 2017 – Posodobljena navodila za vodenje evidenc KOPOP in EK s primerom

  • Datum objave 21.03.2017
Z letošnjim letom lahko upravičenci v okviru ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) uveljavljajo zahtevke tudi za operacijo Ohranjanje mejic. Ker pa je pri ukrepu KOPOP zahtevano vodenje evidenc, je tudi za izpolnjevanje zahtev operacije »ohranjanje mejic«, zahtevano vodenje predpisanih evidenc. Upravičenci, ki bodo uveljavljali te zahtevke, morajo voditi: – evidence o delovnih opravilih, – evidence, ki ...
Preberi več

14. 7. 2016 – Evidence o uporabi FFS na KMG

  • Datum objave 14.07.2016
Pri izvajanju ukrepa KOPOP je treba voditi tudi evidenco o uporabi FFS, in sicer na obrazcu “Podatki o uporabi FFS pri ukrepu KOPOP“. Ker se ta obrazec uporablja tudi za namene kontrole izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti glede uporabe FFS, na KMG pa pregled lahko opravi tudi fitosanitarna inšpekcija, je v izogib nevšečnostim in težavam ob ...
Preberi več

12. 4. 2016 – Primer izpolnjenih evidenc o delovnih opravilih KOPOP

  • Datum objave 12.04.2016
Za lažje razumevanje načina izpolnjevnja evidenc, katere je potrebno voditi v okviru ukrepa Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), je na voljo primer že izponjenih evidenc. Primer evidenc je informativne narave in je namenjen zgolj predstavitvi načina izponjevanja evidenc in ne tehnologiji kmetovanja. Vsi podatki o kmetiji pa so izmišljeni. Kratka navodila za vodenje evidenc o delovnih opravilih ...
Preberi več

21. 3. 2016 – Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje

  • Datum objave 21.03.2016
Zaradi popravkov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 se je posledično spremenila tudi Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16; v nadaljevanju Uredba KOPOP). Vodenje vseh evidenc je še vedno ...
Preberi več

2. 7. 2015 – Javljanje višje sile ali izjemnih okoliščin

  • Datum objave 02.07.2015
V skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015 (Uradni list RS, št. 13/15 in 30/15), mora upravičenec, ki zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin ne more izpolniti zahtev oz. obveznosti v zvezi z zahtevki za Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje (EK), Dobrobit živali (DŽ) in Plačila območjem z naravnimi ali drugimi ...
Preberi več

19. 3. 2015 – Možne kombinacije ukrepa EK in ukrepa KOPOP na isti površini ter višine plačil

  • Datum objave 19.03.2015
Ekološki kmetje bodo lahko v okviru PRP 2014-2020 na isti površini kombinirali tudi z ukrepom KOPOP, če se zahteve ne bodo prekrivale. Plačila se bodo v tem primeru seštevala, pri čemer se bo upošteval najvišji dovoljeni znesek plačil (primer: k najvišjemu dovoljenemu plačilu za njive iz naslova KOPOP se lahko dodatno prišteje najvišje dovoljeno plačilo ...
Preberi več