Blog

Letna poročila o napredku v okviru PRP 2007-2013

  • Datum objave 23.06.2013
Države članice posredujejo za vsak program do 30. junija vsako leto Evropski komisiji letno poročilo o napredku. Letno poročilo prikazuje napredek programa glede na opredeljene cilje, finančno izvajanje programa, povzetek aktivnosti sprotnega vrednotenja kot tudi opis ostalih aktivnosti, ko so vezane na izvajanje programa. Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2015 ...
Preberi več