Blog

Simbolična slika namakalnega sistema; Avtor: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

6,5 milijonov evrov za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu

  • Datum objave 25.02.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. 2. 2022 objavilo 3. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih 6,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih ...
Preberi več

Mlada prevzemnica Katja Sinkovič s svojim izdelkom; Avtor: Arhiv kmetije Sinkovič

Nov javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

  • Datum objave 22.01.2022
Dne, 21. 1. 2022, je bil objavljen 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Razpisanih je 8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije. Iz pogojev je črtana ...
Preberi več

Varna paša, Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije

Na javnem razpisu 1 milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

  • Datum objave 20.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 17. 12. 2021 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijonov evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. januarja 2021 do vključno 13. aprila 2022 do 14. ure. 22. javni ...
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

  • Datum objave 26.11.2021
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imamo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so ...
Preberi več

4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

  • Datum objave 26.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega namen je podpreti projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge ...
Preberi več

Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

  • Datum objave 22.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Skupna vrednost obeh javnih razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure. 
Preberi več

Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

  • Datum objave 22.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani ...
Preberi več

Pol milijona evrov za nova sodelovanja v shemah kakovosti

  • Datum objave 08.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 5. novembra, v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.
Preberi več

Objavljen javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020

  • Datum objave 02.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v  petek, 29. 10. 2021, objavilo Javni razpis za operacijo naložbe ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP 2014 – 2020) za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 2 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 22. 11. 2021 do vključno 24. 1. 2022, do 13.59. ure.
Preberi več

Sodelovanje v okviru EIP projekta na temo okoljskega vidika preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (simbolna slika), Avtorica fotografije: Nina Tojnko

Objavljena dva javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov

  • Datum objave 25.10.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 22. oktobra, objavilo dva javna razpisa za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki sta namenjena izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). 4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za ...
Preberi več