Blog

Simbolična slika namakalnega sistema; Avtor: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

6,5 milijonov evrov za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu

  • Datum objave 25.02.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 25. 2. 2022 objavilo 3. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih 6,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih ...
Preberi več

Na dveh javnih razpisih 7 milijonov evrov za naložbe v oživitev gospodarstva po epidemiji COVIDA-19

  • Datum objave 14.02.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 11. 2., v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 7 milijonov evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. 3 milijone evrov je namenjenih za 25. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ter 4 milijone evrov za 8. javni razpis za podukrep 4.2. 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - distribucijski centri.
Preberi več

Na dveh javnih razpisih 7 milijonov evrov za naložbe v oživitev gospodarstva po epidemiji COVIDA-19

  • Datum objave 14.02.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 11. 2., v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 7 milijonov evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. 3 milijone evrov je namenjenih za 25. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ter 4 milijone evrov za 8. javni razpis za podukrep 4.2. 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - distribucijski centri.
Preberi več

Mlada prevzemnica Katja Sinkovič s svojim izdelkom; Avtor: Arhiv kmetije Sinkovič

Nov javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

  • Datum objave 22.01.2022
Dne, 21. 1. 2022, je bil objavljen 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Razpisanih je 8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije. Iz pogojev je črtana ...
Preberi več

Sodobni hlev je zračen in svetel. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 25.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
Preberi več

Sodobni hlev je zračen in svetel. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 25.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
Preberi več

Sodobni hlev je zračen in svetel. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 25.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
Preberi več

Varna paša, Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije

Na javnem razpisu 1 milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

  • Datum objave 20.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 17. 12. 2021 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijonov evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. januarja 2021 do vključno 13. aprila 2022 do 14. ure. 22. javni ...
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

  • Datum objave 26.11.2021
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imamo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so ...
Preberi več

4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

  • Datum objave 26.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega namen je podpreti projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge ...
Preberi več