Blog

Označevanje projektov

  • Datum objave 23.06.2013
OZNAČEVANJE PROJEKTOV V primeru, da je upravičenec prejel ali so mu bila dodeljena finančna sredstva v okviru PRP 2007– 2013 je obvezen upoštevati pravila, ki so opredeljena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007– 2013. OBRAZLOŽITVENA TABLA Kjer aktivnost v okviru PRP 2007-2013 privede do ...
Preberi več

Logotipi

  • Datum objave 10.06.2013
LOGOTIPI Primer postavitve logotipov in zapisa: postavitev logotipov postavitev logotipov LEADER. Evropska unija evropski simboli EKSRP EKSRP – barvni (.jpg) EKSRP – barvni (.eps) EKSRP – črno-bel (.jpg) EKSRP – črno-bel (.eps) EKSRP – enobarvni (.jpg) EKSRP – enobarvni (.eps) LEADER LEADER – barvni (večja ločljivost) LEADER – črno beli (.jpg) Republika Slovenija državni simboli ...
Preberi več