Blog

Simbolična slika: Zasaditev gozdnih sadik na območju poškodovanega gozda. Avtor: MKGP

1,47 milijonov evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

  • Datum objave 05.03.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 4. 3. 2022, objavilo 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 1,47 milijon evrov nepovratnih sredstev. Naravne ujme – žledolom 2014, vetrolom 2017 in 2018, prenamnožene populacije podlubnikov – so ...
Preberi več

Na dveh javnih razpisih 4,9 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v oživitev gospodarstva po COVID-19

  • Datum objave 25.02.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. 2. 2022, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 4.9 milijonov evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. Od tega 2,4 milijone evrov za 26. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva ter 2,5 milijone evrov za 9. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu. Vložitev vloge za oba javna razpisa poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure. Oba javna razpisa sta odziv na pojav COVID-19 in se financirata iz dodatnih evropskih sredstev na podlagi 58a. člena Uredbe EU 1305/2013, ki so namenjene odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu okrevanju gospodarstva, zato je stopnja prispevka EKSRP 100 %.
Preberi več

Na dveh javnih razpisih 4,9 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v oživitev gospodarstva po COVID-19

  • Datum objave 25.02.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. 2. 2022, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 4,9 milijona evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. Vložitev vloge za oba javna razpisa poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.
Preberi več

10. 7. 2020 – Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov na voljo 1.370.000 evrov

  • Datum objave 10.07.2020
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.   Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih ...
Preberi več