Blog

Javni razpis za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

  • Datum objave 18.10.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 15. 10. 2021, v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 4 milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so na primer sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 8. 11. 2021 do vključno 17. 1. 2022, do 13.59. ure.
Preberi več

Fotografija: Namakalni sistem - simbolna fotografija; Avtor: Romaset/stock.adobe.com

4 milijoni evrov za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

  • Datum objave 11.10.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. 10. 2021 objavilo 2. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih 4 milijone evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih ...
Preberi več

3 milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme

  • Datum objave 04.10.2021
Tematska slika – črpališče; Avtor slike: AKTRP, preoblikovanje MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 1. 10. 2021 v Uradnem listu objavilo 4. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in ...
Preberi več

1,1 mio evrov za začetno delovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

  • Datum objave 27.09.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je v petek, 24. 9. 2021, v Uradnem listu RS objavilo četrti javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Vnos vlog na javni razpis bo potekal izključno preko elektronskega sistema od 18. oktobra do vključno 21. decembra 2021, do 14:00 ure.
Preberi več

2 milijona evrov za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

  • Datum objave 20.09.2021
Fotografija je simbolična | Avtor AKTRP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo 4. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom MKGP s ...
Preberi več

Ureditev turistične kmetije Urška - avtor AKTRP

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  • Datum objave 10.09.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.
Preberi več

Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

  • Datum objave 03.09.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.
Preberi več

20. 11. 2020 – 2,55 milijona evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

  • Datum objave 30.06.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 2,55 milijona evrov nepovratnih sredstev.   Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale ...
Preberi več

10. 7. 2020 – Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov na voljo 1.370.000 evrov

  • Datum objave 10.07.2020
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.   Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih ...
Preberi več