Blog


  • Datum objave 08.09.2023

Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za medgeneracijski prenos znanja namenjenih 1,9 milijona evrov

  • Datum objave 08.09.2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 8. 9. 2023, objavilo Javni razpis za medgeneracijski prenos znanja (IRP30) iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) za leto 2023, v skupni vrednosti več kot 1,9 milijonov evrov. Predmet javnega razpisa za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je dodelitev podpore prenosnikom, ...
Preberi več

  • Datum objave 07.04.2023

Gašenje gozdnega požara, avtor: LulvDa / Depositphotos.

2,8 milijona evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture

  • Datum objave 07.04.2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v  petek, 7. 4. 2023, objavilo Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023. Za ta namen je razpisanih 2,8 mio evrov nepovratnih sredstev. ...
Preberi več

  • Datum objave 05.03.2022

Simbolična slika: Zasaditev gozdnih sadik na območju poškodovanega gozda. Avtor: MKGP

1,47 milijonov evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

  • Datum objave 05.03.2022
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 4. 3. 2022, objavilo 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 1,47 milijon evrov nepovratnih sredstev. Naravne ujme – žledolom 2014, vetrolom 2017 in 2018, prenamnožene populacije podlubnikov – so ...
Preberi več

  • Datum objave 10.07.2020

10. 7. 2020 – Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov na voljo 1.370.000 evrov

  • Datum objave 10.07.2020
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 1.370.000 evrov.   Vnos vloge v elektronski sistem pri obeh javnih razpisih ...
Preberi več