Blog

Simbolična slika sobobnega hleva. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 25.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
Preberi več

Simbolična slika sobobnega hleva. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 25.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
Preberi več

Simbolična slika sobobnega hleva. Avtor: Arhiv Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

  • Datum objave 25.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ...
Preberi več

Varna paša, Arhiv Zavoda za gozdove Slovenije

Na javnem razpisu 1 milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

  • Datum objave 20.12.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 17. 12. 2021 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijonov evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. januarja 2021 do vključno 13. aprila 2022 do 14. ure. 22. javni ...
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

  • Datum objave 26.11.2021
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imamo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so ...
Preberi več

4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

  • Datum objave 26.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega namen je podpreti projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge ...
Preberi več

Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

  • Datum objave 22.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Skupna vrednost obeh javnih razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure. 
Preberi več

Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

  • Datum objave 22.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani ...
Preberi več

Pol milijona evrov za nova sodelovanja v shemah kakovosti

  • Datum objave 08.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 5. novembra, v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.
Preberi več

Objavljen javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020

  • Datum objave 02.11.2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v  petek, 29. 10. 2021, objavilo Javni razpis za operacijo naložbe ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP 2014 – 2020) za leto 2021. Za ta namen je razpisanih 2 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 22. 11. 2021 do vključno 24. 1. 2022, do 13.59. ure.
Preberi več