Blog


  • Datum objave 06.12.2023

S pristopom LEADER/CLLD podpiramo lokalno – praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov 2023

  • Datum objave 06.12.2023
V želji, da vam olajšamo decembrsko iskanje najboljših daril, ki jih boste kadarkoli podarili, vam predstavljamo ideje z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Izjemni izdelki izpod rok domačin mojstrov, kmetic, rokodelcev … z ljubeznijo in tradicionalnimi znanji pripravljeni za vaše najdražje:   LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO: LODN – okusimo dediščino, trgovina Rogaška Slatina, trgovina Visit ...
Preberi več

  • Datum objave 01.03.2023

Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS

  • Datum objave 01.03.2023
Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Programsko obdobje 2014-2020 (s prehodnim obdobjem do leta 2022) se počasi zaključuje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v omenjenem programskem obdobju izvedli šest javnih razpisov za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V okviru teh je Agencija RS ...
Preberi več

  • Datum objave 21.02.2023

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah

  • Datum objave 21.02.2023
Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja SLR, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po pristopu »od spodaj navzgor« v skladu z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU. LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ...
Preberi več

  • Datum objave 09.03.2022

Svečana otvoritev Sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH v Celju

  • Datum objave 09.03.2022
Minister dr. Jože Podgoršek in generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) mag. Miran Mihelič sta se danes udeležila svečane otvoritve Sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech v Celju. Na sejmu so bili med drugim predstavljeni tudi aktualni javni razpisi in letošnja kampanja zbirnih vlog. Na ogled je preko 350 različnih blagovnih znamk kmetijske mehanizacije in večina blagovnih znamk gozdarskih strojev.
Preberi več

  • Datum objave 29.01.2015

30. 10. 2014 – Evropska komisija je s Slovenijo sklenila partnerski sporazum o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020

  • Datum objave 29.01.2015
Partnerski sporazum bo podlaga za naložbe v višini 3,07 milijarde evrov v okviru kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Znesek vključuje evropsko teritorialno sodelovanje in sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih. Slovenija bo prejela tudi 837,8 milijona evrov za razvoj podeželja ter 24,8 milijona evrov za ribištvo in pomorski sektor.
Preberi več