Blog

30. 10. 2014 – Evropska komisija je s Slovenijo sklenila partnerski sporazum o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020

  • Datum objave 29.01.2015
Partnerski sporazum bo podlaga za naložbe v višini 3,07 milijarde evrov v okviru kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Znesek vključuje evropsko teritorialno sodelovanje in sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih. Slovenija bo prejela tudi 837,8 milijona evrov za razvoj podeželja ter 24,8 milijona evrov za ribištvo in pomorski sektor.
Preberi več