Blog


 • Datum objave 01.03.2023

Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS

 • Datum objave 01.03.2023
Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Programsko obdobje 2014-2020 (s prehodnim obdobjem do leta 2022) se počasi zaključuje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v omenjenem programskem obdobju izvedli šest javnih razpisov za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V okviru teh je Agencija RS ...
Preberi več

 • Datum objave 21.02.2023

Pozivi za članstvo v lokalnih akcijskih skupinah

 • Datum objave 21.02.2023
Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja SLR, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po pristopu »od spodaj navzgor« v skladu z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU. LAS deluje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ...
Preberi več

 • Datum objave 09.03.2022

Svečana otvoritev Sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH v Celju

 • Datum objave 09.03.2022
Minister dr. Jože Podgoršek in generalni direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) mag. Miran Mihelič sta se danes udeležila svečane otvoritve Sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech v Celju. Na sejmu so bili med drugim predstavljeni tudi aktualni javni razpisi in letošnja kampanja zbirnih vlog. Na ogled je preko 350 različnih blagovnih znamk kmetijske mehanizacije in večina blagovnih znamk gozdarskih strojev.
Preberi več

 • Datum objave 09.04.2015

Testni prispevek

 • Datum objave 09.04.2015
Način izpostavitve teksta: 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla ...
Preberi več

 • Datum objave 29.01.2015

30. 10. 2014 – Evropska komisija je s Slovenijo sklenila partnerski sporazum o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020

 • Datum objave 29.01.2015
Partnerski sporazum bo podlaga za naložbe v višini 3,07 milijarde evrov v okviru kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Znesek vključuje evropsko teritorialno sodelovanje in sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih. Slovenija bo prejela tudi 837,8 milijona evrov za razvoj podeželja ter 24,8 milijona evrov za ribištvo in pomorski sektor.
Preberi več

 • Datum objave 21.06.2013

Slovar pojmov

 • Datum objave 21.06.2013
Na tem mestu najdete razlage pojmov, povezanih z razvojem podeželja.   Skupna kmetijska politika (SKP)Program razvoja podeželjaSkupni strateški okvir (SSO)Partnerski sporazum Skupna kmetijska politika (SKP) Skupna kmetijska politika, ali krajše SKP, je »orodje«, s katerim Evropska unija uravnava pridelavo hrane, ohranja obdelanost kmetijskih zemljišč, usmerja razvoj kmetijstva in podeželja ter skrbi za varnost hrane. Za ...
Preberi več

 • Datum objave 10.06.2013

Video objave

 • Datum objave 10.06.2013
Na tej strani najdete aktualne video objave na temo kmetijstva in razvoja podeželja.   Naslov: Pametne vasi Kratek opis: Življenje na vasi ima svoje prednosti in slabosti. Pri pametnih vaseh gre za ljudi, ki prevzemajo pobudo, da bi našli uporabne rešitve tako za slabosti kot zanimive priložnosti, ki se pojavljajo v njihovi bližini. Pametne vasi ...
Preberi več

 • Datum objave 10.06.2013

Vprašanja in odgovori

 • Datum objave 10.06.2013
Vprašanja, ki so vezana na izvajanje PRP, lahko postavite v okviru Foruma Agencije RS za kmetijske trge in razvoja podeželja: FORUM Lahko pa postavite vprašanja tudi za organ upravljanja PRP, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: KONTAKTNI  OBRAZEC
Preberi več