Blog

EIP – Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (VVO)

  • Datum objave 12.05.2022
Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih Objavljeno: maj 2022 Projekt je odgovaril na aktualne izzive kmetijske rabe na vodovarstvenih območjih (VVO), ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V praksi to predstavlja omejevanje ...
Preberi več

EIP – Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

  • Datum objave 26.04.2022
Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) Objavljeno: april 2022 SPON (Sistem za Podporo O Namakanju) je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) in nato nadgrajen v EIP projektu PRO-PRIDELAVA (2018-2021). SPON za izračun potreb rastlin po vodi upošteva: (i) kulturo ter razvojne faze rastlin – fenofaze, (ii) vodozadrževalne ...
Preberi več

Seznam projektov

  • Datum objave 01.02.2021
Predstavljamo projekte, ki so sofinancirani iz ukrepa M16 – Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020:   EIP projekti: V okviru EIP projektov se iščejo rešitve dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju kmetijskega, gozdarskega ali živilskega sektorja oz. za iskanje rešitev za kmetijska gospodarstva pri prilagajanju na podnebne spremembe, za zaščito biotske raznovrstnosti ali za okoljsko učinkovite kmetijske ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PILOTNIH PROJEKTOV IZ PODUKREPOV 16.2 IN 16.5

  • Datum objave 15.06.2020
Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020   Podukrep / javni razpis Naslov projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev 16.2 /1. JR Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin Univerza v Mariboru, Fakulteta za ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV EIP IZ PODUKREPOV 16.2 IN 16.5

  • Datum objave 15.06.2020
  Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa   Podukrep Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev 16.2 Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti Reja različnih pasem drobnice za meso in ...
Preberi več

Seznam odobrenih projektov EIP iz podukrepov 16.2 in 16.5 (skupni)

  • Datum objave 15.06.2020
    Odobreni projekti EIP na podukrepu 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020   Podukrep Naslov projekta Tematika projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev 16.2 /1. JR Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

  • Datum objave 08.06.2020
Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa Podukrep Naslov projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev A. Izobraževanje 16.9 Diverzifikacija dejavnosti pri čebelarstvu Lovrić UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 2 V sklopu projekta bomo pripravili štiri neformalna izobraževanja, kjer bomo na poljuden ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.9

  • Datum objave 08.06.2020
Odobreni projekti na podukrepu 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji iz PRP 2014-2020 v okviru drugega javnega razpisa Sklop A.: Izobraževanje Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev Doživetje kulinarične dediščine LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA 4 Projekt smo poimenovali Doživetje kulinarične dediščine. Oblikovanje projekta izhaja iz potrebe ohranjanja in izobraževanja ljudi o tradicionalnih ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4

  • Datum objave 08.06.2020
Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz PRP 2014-2020 v okviru prvega javnega razpisa Podukrep Naslov projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev 16.4 MESO IZ SEVNICE KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O. 12 KZ Sevnica je v lokalnem okolju prepoznana kot organizator prireje in odkupa ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PROJEKTOV NA 3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4

  • Datum objave 08.06.2020
Odobreni projekti na podukrepu 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov iz PRP 2014-2020 v okviru tretjega javnega razpisa     Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Opis projekta Višina odobrenih sredstev Furamo lokalno KORENINICA – ZADRUGA ZA RAZVOJ IN POSPEŠEVANJE LOKALNE SAMOOSKRBE, Z.O.O. 12 Namen projekta Furamo lokalno je vzpostaviti dinamično ...
Preberi več