Blog

Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu

  • Datum objave 20.10.2023
Obdobje trajanja projekta 2019-2022 Status projekta Zaključen Vodilni partner Znanstveno-raziskovalno središče Koper Opis projekta Ob splošnemu spreminjanju podnebnih razmer se je tudi v oljkarstvu pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk in namestitvi namakalnih sistemov v oljčne nasade. Številne raziskave so pokazale, da je namakanje oljk ustrezen ukrep za blaženje podnebnih sprememb. Kljub temu se ...
Preberi več

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

  • Datum objave 20.09.2023
Obdobje trajanja projekta: 2018 – 2022 Status projekta: Zaključen projekt iz 1. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ostali člani partnerstva: KGZ Celje, Tatjana Čop – Odnosi z javnostjo s.p., VSŠ Bled, Robert ...
Preberi več

Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja

  • Datum objave 20.09.2023
Obdobje trajanja projekta: 2019 – 2022 Status projekta: Zaključen projekt iz 2. javnega razpisa za podukrep 16.2  Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020 Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ostali člani partnerstva: Bojan Frešer, Anton Koršič, Vojko Šušterič, Gordana Rožman, Gorazd Potočnik, Aleš Gorišek ...
Preberi več

Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev

  • Datum objave 05.09.2023
Namen projekta Plodnostni gozdni rob je ozaveščanje o ključnem znanju in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba – meje med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema, ter‍ varovanje in razširjanje gozdnega roba. Cilji in pričakovani rezultati projekta izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo, oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega ...
Preberi več

EIP – Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba

  • Datum objave 06.06.2023
Cilj projekta: Cilj projekta je na podlagi uvajanja novih praks vpeljati tehnologijo za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic za različne sisteme pridelave ter s tem ustvariti pogoje za tržno uspešno proizvodnjo. Projektne dejavnosti bodo imele vpliv na zagotavljanje pogojev večje samooskrbe in s tem pomembno prispevale k zmanjšanju uvoza beljakovinske krme in hrane za ...
Preberi več

EIP – Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije

  • Datum objave 03.11.2022
Koruzni oklasek kot obnovljiv vir energije: od semena do toplote Objavljeno: maj 2023 Sodobno zavedanje o omejenih zalogah fosilnih goriv in škodljivih posledicah njihove uporabe, vodi v ponovno intenzivno raziskovanje uporabe zavrženih naravnih produktov. Rastlinske ostanke, ki nastanejo pri predelavi kmetijskih pridelkov, lahko uporabimo kot vir energije. Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ...
Preberi več

Zaključeni EIP projekti

  • Datum objave 03.11.2022
Predstavljamo že zaključene EIP projekte, ki so bili sofinancirani iz ukrepa M16 – Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020 Z letom 2021 so se prvi projekti Evropskega partnerstva za inovacije – EIP zaključili. Na tej spletni podstrani bomo sproti objavljali vse zaključene EIP projekte. Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje Projekt EIP Sadjarji za opraševalce ...
Preberi več

EIP – Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (VVO)

  • Datum objave 12.05.2022
Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih Objavljeno: maj 2022 Projekt je odgovoril na aktualne izzive kmetijske rabe na vodovarstvenih območjih (VVO), ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V praksi to predstavlja omejevanje ...
Preberi več

EIP – Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

  • Datum objave 26.04.2022
Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) Objavljeno: april 2022 SPON (Sistem za Podporo O Namakanju) je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) in nato nadgrajen v EIP projektu PRO-PRIDELAVA (2018-2021). SPON za izračun potreb rastlin po vodi upošteva: (i) kulturo ter razvojne faze rastlin – fenofaze, (ii) vodozadrževalne ...
Preberi več