Blog

Andreja ŠKVARČ

  • Datum objave 25.01.2018
naziv ponudnika rešitve: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica   kontaktna oseba ponudnika rešitve: Andreja Škvarč   področje delovanja: svetovanje   specialna znanja glede na horizontalne teme: biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, ekološka pridelava   sektor: kmetijstvo   panoga (ostalo): vinogradništvo   statistična regija: Goriška regija   kontaktni podatki: andreja.skvarc{@}go.kgzs.si
Preberi več

Primož Klinc, Malan Štrbenc, Janko Murn

  • Datum objave 25.01.2018
naziv ponudnika rešitve: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Klinika za reprodukcijo in velike živali   kontaktna oseba ponudnika rešitve: Primož Klinc, Malan Štrbenc, Janko Murn   področje delovanja: raziskave in razvoj   specialna znanja glede na horizontalne teme: reja drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, ohranjanje avtohtonih slovenskih pasem, genetika, umetno osemenjevanje, hramba semena ...
Preberi več

Tomaž BERCE

  • Datum objave 25.01.2018
naziv ponudnika rešitve: Zavod za gozdove   kontaktna oseba ponudnika rešitve: Tomaž Berce   področje delovanja: svetovanje   specialna znanja glede na horizontalne teme: preprečevanje napadov velikih zveri na pašne živali   sektor: kmetijstvo   panoga (ostalo): reja drobnice   statistična regija: Osrednjeslovenska regija   kontaktni podatki: tomaz.berce{@}zgs.si
Preberi več

Gasan OSOJNIK

  • Datum objave 25.01.2018
naziv ponudnika rešitve: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živilstvo   kontaktna oseba ponudnika rešitve: Dr. Gasan OSOJNIK   področje delovanja: raziskovanje in razvoj   specialna znanja glede na horizontalne teme: Podaljševanje obstojnosti živil, dostava in zaščita bioaktivnih sestavin, karakterizacija biokemijskih komponent in fizikalno kemijskih lastnosti živil.   sektor: živilstvo   ...
Preberi več

dr. Marko Devetak

  • Datum objave 22.01.2018
naziv ponudnika rešitve: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica   kontaktna oseba ponudnika rešitve: dr. Marko Devetak   področje delovanja: svetovanje   specialna znanja glede na horizontalne teme: varstvo rastlin   sektor: kmetijstvo   panoga (ostalo): vinogradništvo   statistična regija: Obalno-kraška regija   kontaktni podatki: marko.devetak[@]go.kgzs.si; gsm 031 869 ...
Preberi več

Mojca Rot

  • Datum objave 22.01.2018
naziv ponudnika rešitve: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica   kontaktna oseba ponudnika rešitve: Mojca Rot, univ.dipl.ing.agr.   področje delovanja: svetovanje   specialna znanja glede na horizontalne teme: varstvo rastlin   sektor: kmetijstvo   panoga (ostalo): sadjarstvo   statistična regija: Goriška regija   kontaktni podatki: mojca.rot[@]go.kgzs.si ; tel. 05 ...
Preberi več

Specialistične službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor

  • Datum objave 05.01.2018
naziv ponudnika rešitve: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, specialistične službe kontaktna oseba ponudnika rešitve: Tamara Korošec, Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc, Draga Zadravec, Andrej Jamšek, Roman Štabuc, Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak področje delovanja: svetovanje specialna znanja glede na horizontalne teme: trajnostna raba tal, trajnostna raba voda, varstvo rastlin, dobrobit živali, biotska raznovrstnost, vodovarstveno območje, stroškovna učinkovitost, ...
Preberi več

Majda ORTAN

  • Datum objave 15.12.2017
naziv ponudnika rešitve: Ph. Agrohom., Agrohomeopatija za rastline in škodljivce, ing. Majda Ortan, s.p., Ob Meži 30, 2391 Prevalje kontaktna oseba ponudnika rešitve: Majda Ortan   področje delovanja – širše: svetovanje*, raziskovanje in razvoj*, izobraževanje* (*za prodajo)   specialna znanja glede na horizontalne teme: naravni agrohomeopatski proizvodi za krepitev vitalnosti rastlin, ki posredno tudi vpliva na krepitev ...
Preberi več

dr. Andreja SUŠNIK

  • Datum objave 13.12.2017
naziv ponudnika rešitve: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) kontaktna oseba ponudnika rešitve: dr. Andreja SUŠNIK področje delovanja – širše: raziskovanje in razvoj, izobraževanje, svetovanje specialna znanja glede na horizontalne teme: trajnostna raba tal, trajnostna raba voda, ohranjanje naravnih virov, podnebne spremembe sektor: kmetijstvo, varstvo okolja, varstvo voda kmetijska panoga: poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, ...
Preberi več

Andrej S. CESTAR

  • Datum objave 13.12.2017
naziv ponudnika rešitve: Sistko, d.o.o. kontaktne oseba ponudnika rešitve: Andrej S. Cestar področje delovanja – širše: svetovanje specialna znanja glede na horizontalne teme: podjetniški pristop, razvoj izdelkov in načinov trženja (poslovnih modelov) sektor: predelava lesa statistična regija: Podravska regija kontaktni podatki: info[@]sistko.si
Preberi več