Blog

Pepel kot gnojilo

  • Datum objave 17.02.2020
ime izziva Pepel kot gnojilo   opis izziva Pri vedno večji uporabi bio mase za ogrevanje poslovnih in industrijskih prostorov, se pojavlja problem deponiranja pepela, ki po navadi konča na odlagališčih odpadkov. Pepel bi lahko uporabili kmetje kot gnojilo, če bi bil v primernejši obliki. Poznam rešitev.   sektor Varstvo okolja   ključne besede trajnostna ...
Preberi več

Apliciranje gnojevke

  • Datum objave 17.02.2020
ime izziva Apliciranje gnojevke   opis izziva Za javnost (in samega kmeta) problem smradu pri razvozu gnojevke, ker kmetje po večini uporabljajo tehniko pršenja. Direktno apliciranje se po večini ne uporablja zaradi izredno visoke cene nadgradnje ali nakupa nove cisterne z že integriranimi aplikatorji. Poznam rešitev.   sektor Kmetijstvo   kmetijska panoga Poljedelstvo   ključne ...
Preberi več

Električni dvoriščni nakladalnik

  • Datum objave 17.02.2020
ime izziva Električni dvoriščni nakladalnik opis izziva Za delo na dvorišču (krmljenje, kidanje gnoja, prelaganje materiala) kmetje v večini uporabljajo najstarejši in ponavadi najbolj dotrajan traktor (ker ga ni potrebno registrirati). Vsi pa vemo, da tak traktor najbolj bremeni okolje z izpusti. sektor Varstvo okolja ključne besede kmetijska mehanizacija statistična regija Savinjska regija ime/ naziv ...
Preberi več

Privezovanje trt z razgradljivimi ali naravnimi materiali

  • Datum objave 12.05.2018
ime izziva Privezovanje trt z razgradljivmi ali naravnimi materiali opis izziva Pri nas v Vipavski dolini je ob poteh kot v samih vinogradih moč opazili veliko plastičnih, nerazgradljivih vrvic, s katerimi vinogradniki vežejo vinsko trto. Opažam pa tudi, da jih precej uporablja surovino iz narave (vrbo “Beko”). Za okolje bi bila to dosti primernejša praksa, ...
Preberi več

Optimizacija namakalnega režima pri gojenju zelenjave na ekološki kmetiji

  • Datum objave 12.05.2018
ime izziva Optimizacija namakalnega režima pri gojenju zelenjave na ekološki kmetiji opis izziva V sklopu vizije trajnostne oskrbe lokalnega prebivalstva in drugih partnerjev v Beli krajini in širši regiji želimo narediti korak dlje v smeri dviga kvalitativnih lastnosti produktov, ki jih tržimo. Vodni vir in optimizacija namakanja bo ena izmed ključnih točk s katerimi se ...
Preberi več

Izboljšanje travne ruše

  • Datum objave 12.05.2018
ime izziva Izboljšanje travne ruše   opis izziva Na travnikih so zelo pogoste širokolistne rastline (regrat, ščavje,…), rman in mahovi. Teh rastlin bi se radi znebili oz. jih zmanjšali. Radi bi izboljšali travno rušo s travami in deteljami. Ukvarjamo se z govedorejo – kravami – mleko. Posledično boljši obrok, boljša mlečnost (večja) oz. izboljšanje kvalitete ...
Preberi več

Uvajanje odpornih/tolerantnih namiznih in vinskih sort vinske trte

  • Datum objave 02.03.2018
ime izziva Uvajanje odpornih/tolerantnih namiznih in vinskih sort vinske trte   opis izziva Katere namizne in vinske sorte so najprimernejše za naše pridelovalne razmere.   sektor kmetijstvo   panoga Vinogradništvo   ključne besede sorte, vinogradništvo, ekološka pridelava   statistična regija Podravska regija   ime/ naziv iskalca rešitve Simon Valentan   kontaktni podatki svalentan[@]gmail.com
Preberi več

Velik vložek dela pri ekološki pridelavi vrtnin in zelenjave

  • Datum objave 02.03.2018
ime izziva Velik vložek dela pri ekološki pridelavi vrtnin in zelenjave   opis izziva Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje in Mreža ekoloških kmetij “Bio s kmetij” v imenu svojih kmetij išče svetovalno organizacijo – pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva podukrepa 16.2 za pilotni projektni predlog Preizkus tehnologije – sadilni sistem Paperpot. Pridelava zelenjave ...
Preberi več

Gospodarjenje s tlemi v (eko) trajnih nasadih

  • Datum objave 02.03.2018
ime izziva Gospodarjenje s tlemi v (eko) trajnih nasadih   opis izziva Kako stroškovno učinkovito izboljšati lapornata tla v strminah, da ne bo prihajalo do sušnih stresov in šibke rasti v nasadih. Možnosti povečevanja organske snovi v tleh in spremljanje dostopnosti vode, ter hranil z različnimi oblikami gospodarjenja s tlemi.   sektor kmetijstvo   panoga ...
Preberi več

Revitalizacija tal

  • Datum objave 28.02.2018
ime izziva Revitalizacija tal   opis izziva Specifičnost krasa so plitka skeletna tla, ki so posledično zelo zahtevna za obdelavo, tako da je treba za normalno kmetovanje stanje sanirati. To lahko storimo s premeščanjem skalovja v globlje plasti ali drobljenjem na manjše agregate ali kombinacija obojega. Skozi projekt bi želeli preučiti vpliv različnih tehnik melioracije ...
Preberi več