Blog

Potenciali biogospodarstva v alpskem prostoru vzdolž verig vrednosti rastlinskih izvlečkov in živil

  • Datum objave 24.07.2020
Projekt AlpBioEco je nastal pod okriljem programa Interreg Območje Alp, ki podpira raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, kompetitivnost, nizkoogljično gospodarstvo, okoljsko učinkovitost in smotrno izrabo virov, predvsem med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Projekt se osredotoča predvsem na majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo na območju Alp. V projekt je vključenih 13 partnerjev iz ...
Preberi več

Objavljamo gradiva iz mednarodne konference na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«, Ptuj, 23. 8. 2019

  • Datum objave 12.02.2020
Dan pred začetkom sejma AGRA 2019, to je 23. 8. 2019, je ministrstvo na Ptuju organiziralo mednarodno ministrsko konferenco na temo »Krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja«. Konference so se udeležile delegacije iz 10-ih držav članic Evropske unije, Turčije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore in Severne Makedonije. Vsebina konference je ...
Preberi več

Informativno gradivo EIP

  • Datum objave 08.11.2017
Kazalo (kliknite na željeno vsebino): BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP JAVNI RAZPISI SEMINARJI, POSVETI DRUGI PROJEKTI in – BROŠURE, ZGIBANKE, ČLANKI na temo EIP: Brošura o možnostih sofinanciranja inovativnih raziskovalnih projektov s področja kmetijstva in gozdarstva v okviru tematskih pozivov iz programa Obzorje 2020 Članek, objavljen v Kmečkem glasu 14. 2. 2018: 8 milijonov evrov ...
Preberi več