Blog

EIP – Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (VVO)

  • Datum objave 12.05.2022
Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih Objavljeno: maj 2022 Projekt je odgovaril na aktualne izzive kmetijske rabe na vodovarstvenih območjih (VVO), ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V praksi to predstavlja omejevanje ...
Preberi več

EIP – Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

  • Datum objave 26.04.2022
Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) Objavljeno: april 2022 SPON (Sistem za Podporo O Namakanju) je bil razvit v okviru projekta LIFE ViVaCCAdapt (2016-2021) in nato nadgrajen v EIP projektu PRO-PRIDELAVA (2018-2021). SPON za izračun potreb rastlin po vodi upošteva: (i) kulturo ter razvojne faze rastlin – fenofaze, (ii) vodozadrževalne ...
Preberi več

Seznam projektov

  • Datum objave 01.02.2021
Predstavljamo projekte, ki so sofinancirani iz ukrepa M16 – Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020:   EIP projekti: V okviru EIP projektov se iščejo rešitve dejanskega problema kmetijskih gospodarstev na področju kmetijskega, gozdarskega ali živilskega sektorja oz. za iskanje rešitev za kmetijska gospodarstva pri prilagajanju na podnebne spremembe, za zaščito biotske raznovrstnosti ali za okoljsko učinkovite kmetijske ...
Preberi več

Dogodek EIP 2019

  • Datum objave 19.11.2020
  Dne 25. 11. 2020 je potekal 34. Tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem. Posvet je v ospredje postavlil vsebino »Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja«. Drugi dan posveta, 26. 11. 2019,  je potekal tudi dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki ga organizira MKGP. Namen dogodka je predstavitev slovenskih projektov ...
Preberi več

Dogodek EIP 2020

  • Datum objave 18.11.2020
Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP je tudi letos potekal v okviru posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  pod naslovom Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva. PREDSTAVITVE EIP so potekale drugi dan posveta, 10. 11. 2020 (program tematskih skupin) Termin: 9. in 10. 11. 2020, izvedba: spletni posvet   ...
Preberi več

4. 9. 2020 – Objavljen blog zapis EIP-AGRI projekta “Povečanje sistemov ekološke pridelave (MOPS)”

  • Datum objave 04.09.2020
  Predstavljamo vam povzetek bloga EIP-AGRI irske nacionalne mreže za podeželje z naslovom Povečanje sistemov ekološke pridelave (MOPS), ki je bil objavljen maja letos. Prispevek opisuje načine izboljšanja učinkovitosti kmetijskih gospodarstev za potrebe naraščajočega povpraševanja po ekološko pridelanem sadju in zelenjavi na Irskem. EIP-AGRI projekt Povečanje sistemov ekološke pridelave (MOPS) je nastal na pobudo in v sodelovanju ...
Preberi več

31. 8. 2020 – Objavljen članek o demonstracijskih aktivnostih na kmetijah

  • Datum objave 01.09.2020
  V letošnji izdaji reviji Rural Connections Evropske mreže za razvoj podeželja je bil objavljen članek Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0, ki opisuje projekt FarmDemo z novimi spletnimi orodji in ga povzemamo v nadaljevanju. Članek povzema dognanja, pridobljena v okviru projekta FarmDemo, ki je nastal kot rezultat tesnega sodelovanja 3 evropskih projektov v okviru Obzorja ...
Preberi več

31. 8. 2020 – Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI: Škodljivci in bolezni oljk

  • Datum objave 31.08.2020
Strokovnjaki fokusne skupine so se ukvarjali z iskanjem odgovorov na vprašanje, kako lahko povečamo trajnost gojenja oljk ob upoštevanju tveganj, ki jih prinašajo škodljivci in bolezni. Oljka je kulturna rastlina z velikim gospodarskim pomenom, poleg tega pa je odporna proti suši, ima dolgo življenjsko dobo in lahko raste lahko v revni, kamniti prsti, kjer bi ...
Preberi več

Potenciali biogospodarstva v alpskem prostoru vzdolž verig vrednosti rastlinskih izvlečkov in živil

  • Datum objave 24.07.2020
Projekt AlpBioEco je nastal pod okriljem programa Interreg Območje Alp, ki podpira raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, kompetitivnost, nizkoogljično gospodarstvo, okoljsko učinkovitost in smotrno izrabo virov, predvsem med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Projekt se osredotoča predvsem na majhna in srednje velika podjetja, ki delujejo na območju Alp. V projekt je vključenih 13 partnerjev iz ...
Preberi več

SEZNAM ODOBRENIH PILOTNIH PROJEKTOV IZ PODUKREPOV 16.2 IN 16.5

  • Datum objave 15.06.2020
Odobreni pilotni projekti na podukrepu 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014-2020   Podukrep / javni razpis Naslov projekta Vodilni partner Št. partnerjev Cilj projekta Višina odobrenih sredstev 16.2 /1. JR Spremljanje sprememb na rastlinah s pomočjo meritev brezpilotnega letalnika ter priprava ukrepov za ciljno tretiranje rastlin Univerza v Mariboru, Fakulteta za ...
Preberi več