Blog

Dokumenti Mreže za podeželje

  • Datum objave 07.04.2015
Glavne naloge podporne enote Mreže so predvsem priprava gradiv in aktov Mreže, izvajanje aktivnosti določenih v letnih planih Mreže, obveščanje in informiranje partnerjev, potencialnih upravičencev in javnosti, urejanje baze Mreže, aktivnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem Mreže, podpora delovanju Usmerjevalne skupine Mreže. Vsi dokumenti, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti Mreže bodo objavljeni tu. ...
Preberi več