Časovnica

NAČRTOVANO

2023

 • Začetek izvajanja Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

2022

 • Formalno usklajevanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo z Evropsko komisijo
 • Nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje – javna razgrnitev okoljskega poročila sledi, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor podalo pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo na okolje

23. december 2021

 • Vlada Republike Slovenije potrdila predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
 • Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo uradno posredovan v presojo Evropski komisiji

IZVEDENO

6. 12. 2021

 • Pošiljanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo na Vlado Republike Slovenije

4. 11. 2021 – 25. 11. 2021

 • Javna razprava o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo vključno s široko javno razpravo preko spletnega dogodka, ki je bil organiziran 16. 11. 2021.

julij – avgust 2021

 • Izvedena javna razprava v obdobju 2. 7. 2021 – 15. 8. 2021 z devetimi razpravami po Sloveniji o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo.

junij 2021

 • Sestanki s predstavniki kmetijskih sektorjev

maj 2021

 • Delavnice z imenovanimi člani delovnih skupin SKP in sestanki s predstavniki kmetijskih sektorjev

februar 2021

 • Delavnice z imenovanimi člani delovnih skupin SKP

11. 11. do 2. 12. 2020

 • Objavljen osnutek Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo z analizo stanja in identificiranimi potrebami ter izvedba javne razprave

Deli z drugimi