Primeri projektov

Filtriraj projekte

Najdenih 78 Rezultatov
Stran 2 od 8

Zeliščni vrt in kmetija Majnika – Človek je najboljše zdravilo za človeka, kmetija pa najboljši delodajalec

Na fotografiji Majda Temnik | Foto: Dan Briški Z biodinamičnim kmetovanjem na Zeliščnem vrtu in kmetiji Majnika skrbijo za trajnostno naravnano kmetijstvo za pridelavo kakovostne hrane in ohranjanje biotske raznovrstnostni. Ustvarili so nova delovna mesta na podeželju, aktivno se vključujejo v dejavnosti lokalne skupnosti in s programi za vključevanje ranljivih skupin prispevajo k inkluzivni družbi. …

Deli z drugimi

Savinjska

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje okolja

PRP 2014-2020 do 2022

M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja, M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2


Lastniki gozdov in Zavod za gozdove Slovenije – Obnova v naravnih ujmah poškodovanega gozda in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

Infografika projekta | Avtor: MKGP Vseslovenski projekt je namenjen sanaciji posledic naravnih ujm (žledolom, vetrolom, podlubniki), ki so v zadnjih šestih letih močno prizadele več kot 60 odstotkov gozdov. Več kot 37.000 ha gozda je bilo prizadetega do te mere, da ga je treba popolnoma obnoviti. Večina obnove gozdov poteka zaradi ohranjenosti gozdov v Sloveniji …

Deli z drugimi

Gorenjska, Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomurska, Posavska, Primorsko-notranjska, Savinjska, Zasavska

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP 2014-2020 do 2022

M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnim dogodkov


Vinarstvo Rebula s Krasa – vključenost v ukrep KOPOP

Vinograd vitovske grganje | Foto: MKGP   Majhna vinogradniška kmetija s Krasa dokazuje, da lahko s skrbjo za okolje ponujajo svojim gostom kvalitetna vina. Ozadje Kmetija Rebula se nahaja v mali kraški vasici, tik ob italijanski meji, v Brestovici pri Komnu, skozi katero poteka Kraška vinska cesta. Začetki kmetije segajo v leto 1900, z vinogradništvom …

Deli z drugimi

Obalno-kraška

Izboljšanje okolja

PRP 2014-2020 do 2022

M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP)


Tematska učna pot: Gozdovi so pljuča Pekla

Na fotografiji ena izmed informativnih tabel | Foto: MKGP   Tematska učna pot krajinskega parka Ponikovski kras je v okviru projekta doživela obnovo in nadgradnjo. Postala je bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta so na poti namestili dvojezične informativne table, ki so dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa je označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce …

Deli z drugimi

Savinjska

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER

PRP 2014-2020 do 2022

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)


Družabni center Muzejska zbirka Prebold (DCMZP)

Družabni center Muzejska zbirka Prebold | Foto: Občina Prebold   Občina Prebold želi z izvedbo operacije izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske zbirke Prebold skozi čas ter občanom in ranljivim skupinam ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter informacij s kulturnega, izobraževalnega, turističnega in prireditvenega področja. V okviru operacije so: obnovili dvorišče muzejske zbirke, prenovili sanitarije v …

Deli z drugimi

Savinjska

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER

PRP 2014-2020 do 2022

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)


KGZ Škofja Loka – Povezani smo na trgu močnejši

Na fotografiji bogato založene police z izdelki iz Loške zadruge.   Loška zadruga je ena večjih zadrug na Gorenjskem, ki povezuje več kot 470 članov. V več kot 120-letni zgodovini od ustanovitve se je uspešno prilagajala potrebam kmetov iz Škofjeloškega področja, Poljanske doline in Selške doline in trgu ter uspešno kljubovala vsem družbenim in tržnim …

Deli z drugimi

Gorenjska

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti

PRP 2014-2020 do 2022

M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju


KZ Agraria Koper – Zaupanje pridelovalcev in kupcev

  KZ Agraria že od leta 1947 združuje pridelovalce sadja in zelenjave iz treh obalnih občin. Danes zadruga odkupi več kot 90 % vse pridelane zelenjave, ki jo prodajajo v svojih šestih trgovinah na Obali ter v javne zavode, gostinske obrate in trgovske verige po celotni Sloveniji. Zadruga si je v teh letih pridobila zaupanje …

Deli z drugimi

Obalno-kraška

Izboljšanje konkurenčnosti, LEADER, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP 2014-2020 do 2022

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva


Na kmetiji Ostanek imajo domačo in svežo zelenjavo vse leto

   Na fotografiji Damjana Ostanek Heric. Vir: Facebook Kmetija Ostanek   Kako doseči, da je pridelava zelenjave možna skozi vse leto? Damjana Ostanek Heric je v letih od 2015 dalje, odkar je prevzela kmetijo kot mlada prevzemnica, izpeljala naložbe, s katerimi so se na kmetiji prilagodili podnebnim sprememba in dosegli višjo kakovost ter večjo količino …

Deli z drugimi

Osrednjeslovenska

Izboljšanje konkurenčnosti, Prilagajanje na podnebne spremembe

PRP 2007-2013

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete


Izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja s kmetijsko-okoljskimi-podnebnimi plačili (KOPOP) – Kmetija Medved

Kmetija Medved s pomočjo ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) je dober primer na kakšen način lahko večje število kmetij prispeva k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe. Poleg prispevka k ponoru CO2 vključenost v KOPOP prispeva tudi k izboljšanju upravljanja s tlemi in vodami. Ozadje Kmetija Medved leži na južnem delu Dravsko-Ptujskega polja ob stičišču ilovnato-peščenih …

Deli z drugimi

Pomurska

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP 2014-2020 do 2022

M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP), M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja, M14.1 – Plačilo za dobrobit živali, M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva


Sklenjen krog vseh snovi pri ekološki pridelavi sivke – Kmetija Osterc

  Prlekija je dobila novo uspešno zgodbo – blagovna znamka Grily Naturae. Blagovna znamka pripada Kmetiji Osterc, ki se nahaja v Vučji vasi, v občini Križevci. Na kmetiji Osterc zemljo obdelujejo že več kot pet generacij, ko pa so pa v letu 2016 prvič zasadili sadike sivke, so se tako za kmetijo kot za lokalno …

Deli z drugimi

Pomurska

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP 2014-2020 do 2022

M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP), M11.2 - Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja


Stran 2 od 8

Prijava na e-novice

Deli z drugimi