[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

PRP 2014-2020 - 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanskih poplavah

Datum objave: 1. 3. 2024 Rok za prejem vlog: 22. 5. 2024

Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov


PRP 2014-2020 - Javna razpisa v skupni vrednosti 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanski naravni nesreči

Datum objave: 1. 3. 2024 Rok za prejem vlog: 22. 5. 2024

30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva


PRP 2014-2020 - 1,8 mio evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture

Datum objave: 19.1.2024 Rok za prejem vlog: 22.4.2024

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024


Napovednik dogodkov

02. marec

2. prenos znanja v prakso, projekt EIP Podporni organizmi

Vabljeni ste na drugi prenos znanja v prakso po izvedenem praktičnem preizkusu (sanacija obstoječih ter vnos oz. vzpostavitev novih bivališč in skrivališč podpornih organizmov) v okviru projekta EIP Podporni organizmi – Ohranjanje skrivališč in bivališč podpornih organizmov za zagotavljanje vrstne pestrosti, ekosistemskih storitev, varovanja naravnih virov in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč, v luči prilagajanja prihajajočih …

Deli z drugimi

07. marec

Webinar AGRO FI mladi in AGRO FI mikro

Vabimo vas, da se udeležite webinarja o finančnih produktih AGRO FI mladi in AGRO FI mikro – Mikroposojila in ugodna razvojna posojila za mlade kmete. Webinar bo potekal v četrtek, 7. 3. 2024, od 14. do 15. ure. Prijavnica je dostopna preko vabila. Vsebina dogodka Predstavitev finančnih produktov Ugodnosti finančnih produktov Upravičeni stroški Potrebna dokumentacija Postopek oddaje …

Deli z drugimi

09. marec

Ogled dobre prakse na kmetiji

Vabljeni ste na ogled primera dobre prakse na kmetiji KIS Gorski Kotar, v okviru katerega boste lahko spoznali turistične ponudnike Zelene regije modrega gospodarstva. Ogled primera dobre prakse bo v soboto, 9. marca 2024. Zbirno mesto je Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ob 8. uri. Dogodek je del projekta “Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih …

Deli z drugimi

12. marec
13. marec

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) in EIP-AGRI organizirata delavnico EU CAP Network “Circular water management” oziroma “Krožno upravljanje vode.” Dogodek bo potekal v Sevilli v Španiji od torka, 12. do srede, 13. marca 2024. Dogodek bo namenjen povezovanju akterjev na področju inovacij za izmenjavo inovativnih pristopov in praks, širjenje …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Programski dokument Ukrep oz. intervencija Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Dogodki

02. marec

2. prenos znanja v prakso, projekt EIP Podporni organizmi

Vabljeni ste na drugi prenos znanja v prakso po izvedenem praktičnem preizkusu (sanacija obstoječih ter vnos oz. vzpostavitev novih bivališč in skrivališč podpornih organizmov) v okviru projekta EIP Podporni organizmi – Ohranjanje skrivališč in bivališč podpornih organizmov za zagotavljanje vrstne pestrosti, ekosistemskih storitev, varovanja naravnih virov in izboljšanja potenciala kmetijskih zemljišč, v luči prilagajanja prihajajočih …

Deli z drugimi

07. marec

Webinar AGRO FI mladi in AGRO FI mikro

Vabimo vas, da se udeležite webinarja o finančnih produktih AGRO FI mladi in AGRO FI mikro – Mikroposojila in ugodna razvojna posojila za mlade kmete. Webinar bo potekal v četrtek, 7. 3. 2024, od 14. do 15. ure. Prijavnica je dostopna preko vabila. Vsebina dogodka Predstavitev finančnih produktov Ugodnosti finančnih produktov Upravičeni stroški Potrebna dokumentacija Postopek oddaje …

Deli z drugimi

09. marec

Ogled dobre prakse na kmetiji

Vabljeni ste na ogled primera dobre prakse na kmetiji KIS Gorski Kotar, v okviru katerega boste lahko spoznali turistične ponudnike Zelene regije modrega gospodarstva. Ogled primera dobre prakse bo v soboto, 9. marca 2024. Zbirno mesto je Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ob 8. uri. Dogodek je del projekta “Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih …

Deli z drugimi

12. marec
13. marec

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) in EIP-AGRI organizirata delavnico EU CAP Network “Circular water management” oziroma “Krožno upravljanje vode.” Dogodek bo potekal v Sevilli v Španiji od torka, 12. do srede, 13. marca 2024. Dogodek bo namenjen povezovanju akterjev na področju inovacij za izmenjavo inovativnih pristopov in praks, širjenje …

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 12. 2023

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 12. 2023

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020 (2022)

do 31. 12. 2023

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Poenostavljene evidence SOPO – Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih

Objavljeno: 29.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih

Objavljeno: 29.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Konzervirajoča obdelava tal

Objavljeno: 29.02.2024
Opis: V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi