[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

PRP 2014-2020 - 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanskih poplavah

Datum objave: 1. 3. 2024 Rok za prejem vlog: 22. 5. 2024

Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov


PRP 2014-2020 - Javna razpisa v skupni vrednosti 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanski naravni nesreči

Datum objave: 1. 3. 2024 Rok za prejem vlog: 22. 5. 2024

30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva


PRP 2014-2020 - 1,8 mio evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture

Datum objave: 19.1.2024 Rok za prejem vlog: 22.4.2024

Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024


Napovednik dogodkov

07. marec

Webinar AGRO FI mladi in AGRO FI mikro

Vabimo vas, da se udeležite webinarja o finančnih produktih AGRO FI mladi in AGRO FI mikro – Mikroposojila in ugodna razvojna posojila za mlade kmete. Webinar bo potekal v četrtek, 7. 3. 2024, od 14. do 15. ure. Prijavnica je dostopna preko vabila. Vsebina dogodka Predstavitev finančnih produktov Ugodnosti finančnih produktov Upravičeni stroški Potrebna dokumentacija Postopek oddaje …

Deli z drugimi

09. marec

Ogled dobre prakse na kmetiji

Vabljeni ste na ogled primera dobre prakse na kmetiji KIS Gorski Kotar, v okviru katerega boste lahko spoznali turistične ponudnike Zelene regije modrega gospodarstva. Ogled primera dobre prakse bo v soboto, 9. marca 2024. Zbirno mesto je Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ob 8. uri. Dogodek je del projekta “Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih …

Deli z drugimi

12. marec
13. marec

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) in EIP-AGRI organizirata delavnico EU CAP Network “Circular water management” oziroma “Krožno upravljanje vode.” Dogodek bo potekal v Sevilli v Španiji od torka, 12. do srede, 13. marca 2024. Dogodek bo namenjen povezovanju akterjev na področju inovacij za izmenjavo inovativnih pristopov in praks, širjenje …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Programski dokument Ukrep oz. intervencija Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Dogodki

07. marec

Webinar AGRO FI mladi in AGRO FI mikro

Vabimo vas, da se udeležite webinarja o finančnih produktih AGRO FI mladi in AGRO FI mikro – Mikroposojila in ugodna razvojna posojila za mlade kmete. Webinar bo potekal v četrtek, 7. 3. 2024, od 14. do 15. ure. Prijavnica je dostopna preko vabila. Vsebina dogodka Predstavitev finančnih produktov Ugodnosti finančnih produktov Upravičeni stroški Potrebna dokumentacija Postopek oddaje …

Deli z drugimi

09. marec

Ogled dobre prakse na kmetiji

Vabljeni ste na ogled primera dobre prakse na kmetiji KIS Gorski Kotar, v okviru katerega boste lahko spoznali turistične ponudnike Zelene regije modrega gospodarstva. Ogled primera dobre prakse bo v soboto, 9. marca 2024. Zbirno mesto je Cankarjeva knjižnica Vrhnika, ob 8. uri. Dogodek je del projekta “Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih …

Deli z drugimi

12. marec
13. marec

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) in EIP-AGRI organizirata delavnico EU CAP Network “Circular water management” oziroma “Krožno upravljanje vode.” Dogodek bo potekal v Sevilli v Španiji od torka, 12. do srede, 13. marca 2024. Dogodek bo namenjen povezovanju akterjev na področju inovacij za izmenjavo inovativnih pristopov in praks, širjenje …

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 12. 2023

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 12. 2023

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020 (2022)

do 31. 12. 2023

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Poenostavljene evidence SOPO – Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih

Objavljeno: 29.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih

Objavljeno: 29.02.2024
V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

Poenostavljene evidence SOPO – Konzervirajoča obdelava tal

Objavljeno: 29.02.2024
Opis: V razdelku C (dostopen z letom 2024) so objavljene "poenostavljene" evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi