Logotip Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Logotip Skupne kmetijske politike

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

podukrep 4.3 - Za izboljšanje posestne strukture razpisani trije milijoni evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 27. 1. 2023 Rok za prejem vlog: 12. 5. 2023

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih


podukrep 4.2 - 15 milijonov evrov za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Datum objave: 30. 12. 2022 Rok za prejem vlog: 18. 4. 2023

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov


podukrep 19.1 - Novo programsko obdobje – nove strategije lokalnega razvoja

Datum objave: 23. 12. 2022 Rok za prejem vlog: 31. 7. 2023 do 23.59

Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027


Napovednik dogodkov

20. februar
31. marec

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027

Pred začetkom kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2023, ki bo potekala od 31.3.2023 do 10.7.2023, za seznanitev z novimi intervencijami, pogoji in plačili v novem programskem obdobju Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS (JSKS) organizira številna informativna usposabljanja. Na območju cele Slovenije na različnih lokacijah potekajo usposabljanja v živo, ter prek spleta. Usposabljanja …

Deli z drugimi

30. marec

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, uporaba meteoroloških podatkov

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj izvedla demonstracijske projekte digitalizacije na kmetijah, opravljenih v okviru podukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 M1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Cilj projekta: Uporaba digitalnih tehnologij je vse pomembnejša za kmete in …

Deli z drugimi

31. marec

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, SOPOTNIK

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj izvedla demonstracijske projekte digitalizacije na kmetijah, opravljenih v okviru podukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 M1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Cilj projekta: Uporaba digitalnih tehnologij je vse pomembnejša za kmete in …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

20. februar
31. marec

Termini informativnih usposabljanj o intervencijah skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023 – 2027

Pred začetkom kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2023, ki bo potekala od 31.3.2023 do 10.7.2023, za seznanitev z novimi intervencijami, pogoji in plačili v novem programskem obdobju Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS (JSKS) organizira številna informativna usposabljanja. Na območju cele Slovenije na različnih lokacijah potekajo usposabljanja v živo, ter prek spleta. Usposabljanja …

Deli z drugimi

30. marec

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, uporaba meteoroloških podatkov

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj izvedla demonstracijske projekte digitalizacije na kmetijah, opravljenih v okviru podukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 M1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Cilj projekta: Uporaba digitalnih tehnologij je vse pomembnejša za kmete in …

Deli z drugimi

31. marec

Izvedba demonstracijskih projektov – digitalizacija na kmetijah, SOPOTNIK

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj izvedla demonstracijske projekte digitalizacije na kmetijah, opravljenih v okviru podukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 M1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Cilj projekta: Uporaba digitalnih tehnologij je vse pomembnejša za kmete in …

Deli z drugimi

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM + 204 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM + 14 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 1. 2023

mio EUR

izplačanih sredstev do 31.1. 2023

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 31.1. 2023

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

3 ZADNJE DODANA

Zbirna vloga 2023: Navodila za uveljavljanje intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Objavljeno: 17.03.2023
Z začetkom subvencijske kampanje za leto 2023 se prične oddaja zbirnih vlog in izvajanje intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) 2023–2027....

Strokovno gradivo - usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, v prehodnem obdobju za leto 2020

Objavljeno: 16.03.2023
Gradivo z usposabljanj za mlade prevzemnike kmetij, ki jih je opravila Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon...

Usposabljanje za mlade prevzemnike kmetij za leto 2022 - varno delo na kmetiji

Objavljeno: 16.03.2023
Gradivo z usposabljanj za mlade prevzemnike kmetij, ki jih je opravila Kmetijsko gozdarska zbornice Slovenije za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon...

3 NAJBOLJ BRANA

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi