[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

PRP 2014-2020 - Za agromelioracije na kmetijskih zemljiščih po poplavah razpisanih skoraj 5 milijonov evrov

Datum objave: 12. 4. 2024 Rok za prejem vlog: 26. 7. 2024

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih


SN 2023-2027 - Objavljen Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

Datum objave: 1. 3. 2024 Rok za prejem vlog: 7. 6. 2024

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024


SN 2023-2027 - Objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

Datum objave: 1. 3. 2024 Rok za prejem vlog: 7. 6. 2024

Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024


Napovednik dogodkov

22. april

VABILO – DELAVNICA v okviru prenosa znanja v prakso »Vzdrževanje vrstne pestrosti in ekosistemske storitve mejic«

V okviru projekta EIP Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev, vas vljudno vabimo na delavnico v okviru aktivnosti Prenos znanja v prakso na temo Vzdrževanje vrstne pestrosti in ekosistemske storitve mejic. Kdaj: V ponedeljek, 22. 4. 2024, ob 11.30. Kje: V živo, Replika d.o.o. …

Deli z drugimi

22. april

Predavanje o ekološki predelavi

Vabljeni na predavanje o ekološki predelavi, ki bo potekalo v ponedeljek 22. 4. 2024 ob 17. uri v Učnem centru Brje (Brje 53, Dobravlje). Predavanje je namenjeno vsem, ki želite več informacij, kaj predelava je, kaj potrebujete za registracijo, katero dokumentacijo je potrebno voditi in še več. Ker vsak doma nima primernega prostora ali opreme, bo predstavljen …

Deli z drugimi

24. april

Posvet Spoštujmo hrano, spoštujmo planet

V sredo, 24. aprila 2024, bomo četrtič obeleževali slovenski dan brez zavržene hrane. Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, ki bo v sredo, 24. aprila 2024, med 8.30 in 15.30, v Hiši Evropske unije, Dunajska c. 20, Ljubljana. Posvet je namenjen vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano oziroma vsakomur, …

Deli z drugimi

25. april

VABILO na prenos znanja v prakso »Smernice za trajnostno gospodarjenje z mejicami«

Kdaj: V četrtek, 25. 4. 2024, ob 11. uri. Kje: V živo, na KG Makrobios Panonija (član partnerstva projekta), Lucova 33, 9203 Petrovci. Kdo: Ga. Darja Korelc (KG Makrobios Panonija) v sodelovanju z Janezom Gačnikom (Zavod Jabolko), oba člana partnerstva projekta EIP Mejice. Kaj: Ga. Darja Korelc bo kot predstavnica partnerskega kmetijskega gospodarstva Makrobios Panonija, …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Programski dokument Ukrep oz. intervencija Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Napovednik

22. april

VABILO – DELAVNICA v okviru prenosa znanja v prakso »Vzdrževanje vrstne pestrosti in ekosistemske storitve mejic«

V okviru projekta EIP Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev, vas vljudno vabimo na delavnico v okviru aktivnosti Prenos znanja v prakso na temo Vzdrževanje vrstne pestrosti in ekosistemske storitve mejic. Kdaj: V ponedeljek, 22. 4. 2024, ob 11.30. Kje: V živo, Replika d.o.o. …

Deli z drugimi

22. april

Predavanje o ekološki predelavi

Vabljeni na predavanje o ekološki predelavi, ki bo potekalo v ponedeljek 22. 4. 2024 ob 17. uri v Učnem centru Brje (Brje 53, Dobravlje). Predavanje je namenjeno vsem, ki želite več informacij, kaj predelava je, kaj potrebujete za registracijo, katero dokumentacijo je potrebno voditi in še več. Ker vsak doma nima primernega prostora ali opreme, bo predstavljen …

Deli z drugimi

24. april

Posvet Spoštujmo hrano, spoštujmo planet

V sredo, 24. aprila 2024, bomo četrtič obeleževali slovenski dan brez zavržene hrane. Ob tej priložnosti vas vabimo na posvet »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, ki bo v sredo, 24. aprila 2024, med 8.30 in 15.30, v Hiši Evropske unije, Dunajska c. 20, Ljubljana. Posvet je namenjen vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano oziroma vsakomur, …

Deli z drugimi

25. april

VABILO na prenos znanja v prakso »Smernice za trajnostno gospodarjenje z mejicami«

Kdaj: V četrtek, 25. 4. 2024, ob 11. uri. Kje: V živo, na KG Makrobios Panonija (član partnerstva projekta), Lucova 33, 9203 Petrovci. Kdo: Ga. Darja Korelc (KG Makrobios Panonija) v sodelovanju z Janezom Gačnikom (Zavod Jabolko), oba člana partnerstva projekta EIP Mejice. Kaj: Ga. Darja Korelc bo kot predstavnica partnerskega kmetijskega gospodarstva Makrobios Panonija, …

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 29. 2. 2024

mio EUR

izplačanih sredstev do 29. 2. 2024

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020

do 29. 2. 2024

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Zgibanka: Shema Neposejana tla za poljskega škrjanca (SOPO)

Objavljeno: 16.04.2024
Kratek opis: V zgibanki je predstavljena ena izmed shem v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil,...

Zgibanka Varstvo gnezd pribe (v okviru sheme SOPO)

Objavljeno: 16.04.2024
Kratek opis: V zgibanki je predstavljena ena izmed shem v okviru intervencije Sheme za podnebje in okolje (t. i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih plačil,...

Sheme za podnebje in okolje (SOPO) - brošura

Objavljeno: 15.04.2024
Kratek opis gradiva:  V gradivu so podrobneje predstavljene posamezne sheme intervencije Sheme za podnebje in okolje (t.i. SOPO), ki se izvaja v okviru neposrednih...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi