Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

Podukrep 8.4 - 1,47 milijonov evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

Datum objave: 4. 3. 2022 Rok za prejem vlog: do objave zaprtja

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020


Podukrep 4.2 - Na dveh javnih razpisih 4,9 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v oživitev gospodarstva po COVID-19

Datum objave: 25. 2. 2022 Rok za prejem vlog: 5. 10. 2022 do 14. ure

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu


Podukrep 4.1 - Na dveh javnih razpisih 4,9 milijonov evrov iz PRP 2014-2020 za naložbe v oživitev gospodarstva po COVID-19

Datum objave: 25. 2. 2022 Rok za prejem vlog: 4. 10. 2022 do 14. ure

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih


Napovednik dogodkov

13. maj
06. september

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

Pozdravljeni, Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t.i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin. Napovedujejo naslednja predavanja/delavnice: 22. marec: Delavnica: Vzgojimo si svojo sadiko zelišča 8. april: Predavanje: Uporaba zdravilnih zelišč 22. april: Predavanje: Priprava zelišč za uporabo 13. maj: …

Deli z drugimi

25. maj
12. oktober

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih …

Deli z drugimi

18. avgust

Vabilo na strokovno srečanje v govedoreji

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj vas vabi na strokovno srečanje s področja zootehnika – govedoreja, ki je organizirano v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja PRP Slovenije 2014-2022. Kdaj: 18. 8. 2022, 8.30 uri Kje: zbor udeležencev je v Slovenski Bistrici na sedežu izpostave Kmetijsko svetovalne službe, Trgovska ulica 1, Slovenska Bistrica – …

Deli z drugimi

22. avgust

Okrogla miza o ekološkem kmetijstvu na sejmu AGRA 2022

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije  v okviru projekta ”Za ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi” vabi na strokovno okroglo mizo o ekološkem kmetijstvu  na sejmu AGRA 2022:     z osrednjo strokovno temo: POMEN IN MOŽNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH IN OBMOČJIH (ZA)VAROVANE NARAVE V SLOVENIJI ter predstavitvama: Dobra praksa nacionalnega promocijskega programa za …

Deli z drugimi

22. avgust

“KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU” na sejmu AGRA

Vabljeni na dogodek na temo kakovosti življenja na podeželju, ki bo potekal na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni v ponedeljek, 22. 8. 2022, ob 9:30. Na dogodku bodo predstavljene bistvene ugotovitve dosedanjega dela so-organizatorjev dogodka (Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica in stičišče SVARUN) ter v okviru delavnic z udeleženci preverjeno, kaj …

Deli z drugimi

21. september

Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah, ki bo potekalo v sredo, 21. septembra 2022, od 9.00 do 17.00, na Turistični kmetiji Grobelnik. Več informacij na tej povezavi: Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah – Monotro Prijave so obvezne. …

Deli z drugimi

28. september

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Mentorske kmetije, ki bo potekalo v sredo, 28. septembra 2022, od 9.00 do 17.00, na Ekološki kmetiji Kukenberger. Več informacij na tej povezavi: Mentorske kmetije – Monotro Prijave so obvezne. Deli z drugimi

Deli z drugimi

Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

13. maj
06. september

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

Pozdravljeni, Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t.i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin. Napovedujejo naslednja predavanja/delavnice: 22. marec: Delavnica: Vzgojimo si svojo sadiko zelišča 8. april: Predavanje: Uporaba zdravilnih zelišč 22. april: Predavanje: Priprava zelišč za uporabo 13. maj: …

Deli z drugimi

25. maj
12. oktober

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih …

Deli z drugimi

18. avgust

Vabilo na strokovno srečanje v govedoreji

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj vas vabi na strokovno srečanje s področja zootehnika – govedoreja, ki je organizirano v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja PRP Slovenije 2014-2022. Kdaj: 18. 8. 2022, 8.30 uri Kje: zbor udeležencev je v Slovenski Bistrici na sedežu izpostave Kmetijsko svetovalne službe, Trgovska ulica 1, Slovenska Bistrica – …

Deli z drugimi

22. avgust

Okrogla miza o ekološkem kmetijstvu na sejmu AGRA 2022

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije  v okviru projekta ”Za ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi” vabi na strokovno okroglo mizo o ekološkem kmetijstvu  na sejmu AGRA 2022:     z osrednjo strokovno temo: POMEN IN MOŽNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH IN OBMOČJIH (ZA)VAROVANE NARAVE V SLOVENIJI ter predstavitvama: Dobra praksa nacionalnega promocijskega programa za …

Deli z drugimi

22. avgust

“KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU” na sejmu AGRA

Vabljeni na dogodek na temo kakovosti življenja na podeželju, ki bo potekal na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni v ponedeljek, 22. 8. 2022, ob 9:30. Na dogodku bodo predstavljene bistvene ugotovitve dosedanjega dela so-organizatorjev dogodka (Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica in stičišče SVARUN) ter v okviru delavnic z udeleženci preverjeno, kaj …

Deli z drugimi

21. september

Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah, ki bo potekalo v sredo, 21. septembra 2022, od 9.00 do 17.00, na Turistični kmetiji Grobelnik. Več informacij na tej povezavi: Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah – Monotro Prijave so obvezne. …

Deli z drugimi

28. september

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Mentorske kmetije, ki bo potekalo v sredo, 28. septembra 2022, od 9.00 do 17.00, na Ekološki kmetiji Kukenberger. Več informacij na tej povezavi: Mentorske kmetije – Monotro Prijave so obvezne. Deli z drugimi

Deli z drugimi

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM + 204 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM + 14 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 5. 2022

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 5. 2022

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 31. 5. 2022

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Media
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi