Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

Podukrep 8.4 - 1,47 milijonov evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme

Datum objave: 4. 3. 2022 Rok za prejem vlog: do objave zaprtja

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020


Podukrep 8.4 - 10. 7. 2020 – Za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov na voljo 1.370.000 evrov

Datum objave: 10. 7. 2020 Rok za prejem vlog: do porabe sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020


Napovednik dogodkov

25. maj
12. oktober

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih …

Deli z drugimi

12. oktober

Vabilo na strokovno srečanje v perutninarstvu

Vabimo vas na strokovno srečanje s področja zootehnika – perutninarstvo, ki je organizirano v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja PRP Slovenije 2014-2022. Kdaj: 12. 10. 2022, s pričetkom ob 8.30 uri Kje: Zbor udeležencev na KGZS Zavodu Ptuj, Ormoška 28, Ptuj   GRADIVO VABILO   Vabljeni! Deli z drugimi

Deli z drugimi

13. oktober

Strokovno srečanje o hmeljarstvu

KGZ Celje vabi na strokovno srečanje s področja HMELJARSTVA, ki je organizirano v okviru Programa razvoje podeželja 2014-2020, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Strokovno srečanje bo potekalo Kdaj: v ČETRTEK, 13. 10. 2022, s pričetkom ob 8. uri Kje: na turistični kmetiji PRI MLINARJU v Gotovljah (blizu Žalca) Teme srečanja: ekološka pridelava …

Deli z drugimi

17. oktober
20. oktober

Vabilo na demonstracijski projekt – živinoreja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji. Trenutno sta objavljena le termina za prvi dve srečanji (na Ptuju in v Celju), posodobitve pa sledijo v prihodnjih dneh oz. tednih. Vabilo s prijavnico na demonstracijski projekt, 17. 10. 2022, Ptuj Vabilo s prijavnico na demonstracijski projekt, 20. 10. 2022, Celje   Deli …

Deli z drugimi

23. oktober
28. oktober

The Women’s Academy for Rural Innovation

The Women’s Academy for Rural Innovation je edinstvena priložnost, namenjena opolnomočenju nadarjenih žensk s podeželja, da v svojih vaseh pridobijo spretnosti, potrebne za oblikovanje digitalne dobe. Cilj je odpraviti dvojni razkorak, ki ženskam na podeželju in izpraznjenih območjih preprečuje, da bi postale voditeljice, ki jih potrebuje naš svet. Udeležba je brezplačna in Akademija pozdravlja prijave …

Deli z drugimi

11. november

7. nacionalna konferenca “Dovolj za vse”: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo

V Umanoteri vas vabijo na 7. Nacionalno konferenco Dovolj za vse: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo, ki se bo odvijala 11. novembra v Ljubljani.   Več v vabilu! Deli z drugimi

Deli z drugimi

Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

25. maj
12. oktober

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-206/2021, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ptuj izvedla strokovna srečanja v različnih kmetijskih …

Deli z drugimi

12. oktober

Vabilo na strokovno srečanje v perutninarstvu

Vabimo vas na strokovno srečanje s področja zootehnika – perutninarstvo, ki je organizirano v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja PRP Slovenije 2014-2022. Kdaj: 12. 10. 2022, s pričetkom ob 8.30 uri Kje: Zbor udeležencev na KGZS Zavodu Ptuj, Ormoška 28, Ptuj   GRADIVO VABILO   Vabljeni! Deli z drugimi

Deli z drugimi

13. oktober

Strokovno srečanje o hmeljarstvu

KGZ Celje vabi na strokovno srečanje s področja HMELJARSTVA, ki je organizirano v okviru Programa razvoje podeželja 2014-2020, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Strokovno srečanje bo potekalo Kdaj: v ČETRTEK, 13. 10. 2022, s pričetkom ob 8. uri Kje: na turistični kmetiji PRI MLINARJU v Gotovljah (blizu Žalca) Teme srečanja: ekološka pridelava …

Deli z drugimi

17. oktober
20. oktober

Vabilo na demonstracijski projekt – živinoreja

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji. Trenutno sta objavljena le termina za prvi dve srečanji (na Ptuju in v Celju), posodobitve pa sledijo v prihodnjih dneh oz. tednih. Vabilo s prijavnico na demonstracijski projekt, 17. 10. 2022, Ptuj Vabilo s prijavnico na demonstracijski projekt, 20. 10. 2022, Celje   Deli …

Deli z drugimi

23. oktober
28. oktober

The Women’s Academy for Rural Innovation

The Women’s Academy for Rural Innovation je edinstvena priložnost, namenjena opolnomočenju nadarjenih žensk s podeželja, da v svojih vaseh pridobijo spretnosti, potrebne za oblikovanje digitalne dobe. Cilj je odpraviti dvojni razkorak, ki ženskam na podeželju in izpraznjenih območjih preprečuje, da bi postale voditeljice, ki jih potrebuje naš svet. Udeležba je brezplačna in Akademija pozdravlja prijave …

Deli z drugimi

11. november

7. nacionalna konferenca “Dovolj za vse”: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo

V Umanoteri vas vabijo na 7. Nacionalno konferenco Dovolj za vse: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo, ki se bo odvijala 11. novembra v Ljubljani.   Več v vabilu! Deli z drugimi

Deli z drugimi

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM + 204 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM + 14 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 8. 2022

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 8. 2022

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 31. 8. 2022

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Media
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi