[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

SN SKP 2023-2027 - Razpisanih 866.000 evrov za sofinanciranje informiranja in promocijo shem kakovosti in proizvodov iz shem kakovost

Datum objave: 14. 6. 2024 Rok za prejem vlog: 19. 9. 2024

1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027


SN SKP 2023-2027 - Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov

Datum objave: 7. 6. 2024 Rok za prejem vlog: 31. 7. 2024

Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024


SN SKP 2023-2027 - Odprtje dveh javnih razpisov v sektorju čebelarskih proizvodov

Datum objave: 7. 6. 2024 Rok za prejem vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma najkasneje do 31. 7. 2024

Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024


Napovednik dogodkov

11. maj
30. september

Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

Seznam in termini demonstracijskega projekta po tematskih sklopih – sklop F – travništvo in pašništvo

Deli z drugimi

18. junij

Okrogla miza EU sredstva – priložnosti za lokalni razvoj

Vas zanimajo priložnosti evropskega sofinanciranja? Želite iz prve roke izvedeti, kako je uspelo vašim lokalnim projektom? Potem ste vabljeni k udeležbi na okrogli mizi, kjer bodo na zgornja vprašanja odgovorili gostje:  Bojana Stopinšek, direktorica Regionalne razvojne agencija Savinjska: Izzivi in cilji Savinjske regije; Jernej Prevc, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: Priložnosti evropske kohezijske politike …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Programski dokument Ukrep oz. intervencija Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Napovednik

11. maj
30. september

Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

Seznam in termini demonstracijskega projekta po tematskih sklopih – sklop F – travništvo in pašništvo

Deli z drugimi

18. junij

Okrogla miza EU sredstva – priložnosti za lokalni razvoj

Vas zanimajo priložnosti evropskega sofinanciranja? Želite iz prve roke izvedeti, kako je uspelo vašim lokalnim projektom? Potem ste vabljeni k udeležbi na okrogli mizi, kjer bodo na zgornja vprašanja odgovorili gostje:  Bojana Stopinšek, direktorica Regionalne razvojne agencija Savinjska: Izzivi in cilji Savinjske regije; Jernej Prevc, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj: Priložnosti evropske kohezijske politike …

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 30. 4. 2024

mio EUR

izplačanih sredstev do 30. 4. 2024

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020

do 30. 4. 2024

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Letno poročilo smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2023

Objavljeno: 10.05.2024
Letno poročilo o smotrnosti vsebuje kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo...

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 10.05.2024
Za merjenje uspešnosti izvajanja skupne kmetijske politike je Evropska komisija vzpostavila okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF), ki je bil pripravljen...

SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

Objavljeno: 23.04.2024
Travniki predstavljajo v Sloveniji najbolj razširjeno kmetijsko rabo. Večina travnikov pod naravno gozdno mejo je polnaravnega izvora. Nastali so v preteklosti...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media
Alt Text
Media
Media
Media
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi