Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

Podukrep 7.3 - Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

Datum objave: 26. 11. 2021 Rok za prejem vlog: 26. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo


podukrep 19.3 - 4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

Datum objave: 26.11.2021 Rok za prejem vlog: 14.2.2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine


podukrep 16.4 - Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

Datum objave: 19.11.2021 Rok za prejem vlog: 10.2.2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem


Napovednik dogodkov

16. november
07. december

Najava objave usposabljan JN DŽ govedoreja 2021 

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami …


01. december
03. december

Lombergarjevi dnevi 2021

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti. LOMBERGARJEVI …


02. december

Spletna predstavitev dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Vljudno vabljeni na spletno predstavitev javnih razpisov za dva javna razpisa za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) iz ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS 22. 10. 2021, ki bo v  četrtek, 2. 12. 2021, ob 10:00 (registracija 9:30 – 10:00) na spletni povezavi webex: https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m0d6ec1ceb34660db3a802a52896fa514 …


07. december

7. Evropski kongres mladih kmetov – Mladi kmetje kot vzor odpornosti

Vabljeni k spremljanju 7. Evropskega kongresa mladih kmetov, ki bo pod naslovom “Mladi kmetje kot vzor odpornosti” potekal v četrtek, 9. decembra 2021, v Bruslju. Slovenijo bodo na kongresu zastopali Gregor Slavec, prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Gregor Slavec se bo potegoval tudi …


13. december
14. december

Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke

Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka: Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. decembra 2021. Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. decembra 2021. Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi …


Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

16. november
07. december

Najava objave usposabljan JN DŽ govedoreja 2021 

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami …


01. december
03. december

Lombergarjevi dnevi 2021

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti. LOMBERGARJEVI …


02. december

Spletna predstavitev dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Vljudno vabljeni na spletno predstavitev javnih razpisov za dva javna razpisa za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) iz ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS 22. 10. 2021, ki bo v  četrtek, 2. 12. 2021, ob 10:00 (registracija 9:30 – 10:00) na spletni povezavi webex: https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m0d6ec1ceb34660db3a802a52896fa514 …


07. december

7. Evropski kongres mladih kmetov – Mladi kmetje kot vzor odpornosti

Vabljeni k spremljanju 7. Evropskega kongresa mladih kmetov, ki bo pod naslovom “Mladi kmetje kot vzor odpornosti” potekal v četrtek, 9. decembra 2021, v Bruslju. Slovenijo bodo na kongresu zastopali Gregor Slavec, prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Gregor Slavec se bo potegoval tudi …


13. december
14. december

Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke

Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka: Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. decembra 2021. Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. decembra 2021. Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi …


Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2020)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
35 KM + 4 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
4.650+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.418 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
32.390+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
30 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
41% NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

430+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
325 NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
200+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.480+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
400+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
720+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
850+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
300+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
150+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
100+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
30+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
525  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
67% PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

96.550+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
22.590+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

335.790+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.570+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.780 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
99.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
145 KM PODPRTIH MEJIC
37.840+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 30. 9. 2021

mio EUR

izplačanih sredstev do 30. 9. 2021

objavljenih javnih razpisov

do 30. 9. 2021

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Media
close

Prijava na e-novice