Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

Podukrep 6.1 - Nov javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022

Datum objave: 21. 1. 2022 Rok za prejem vlog: 31. 3. 2022 do 14.00

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022


Podukrep 4.2 - Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Datum objave: 24. 12. 2021 Rok za prejem vlog: 1. 6. 2022 do 14.00

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021


Podukrep 4.1 - Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Datum objave: 24. 12. 2021 Rok za prejem vlog: 26. 4. 2022 do 14. ure

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali


Napovednik dogodkov

28. januar

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2021

Vabilo na spletno predstavitev poročila o monitoringu ptic, ki bo v petek, 28. januarja 2022, ob 10. uri preko aplikacije Webex.


Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

28. januar

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2021

Vabilo na spletno predstavitev poročila o monitoringu ptic, ki bo v petek, 28. januarja 2022, ob 10. uri preko aplikacije Webex.


Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2020)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
35 KM + 4 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
4.650+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.418 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
32.390+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
30 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
41% NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

430+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
325 NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
200+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.480+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
400+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
720+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
850+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
300+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
150+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
100+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
30+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
525  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
67% PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

96.550+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
22.590+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

335.790+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.570+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.780 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
99.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
145 KM PODPRTIH MEJIC
37.840+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 30. 10. 2021

mio EUR

izplačanih sredstev do 30. 10. 2021

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 30. 10. 2021

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Media
close

Prijava na e-novice