[rev_slider slider-1]

Javni razpisi

SN 2023-2027 - Objavljen 1. javni razpis za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (IRP10.1)

Datum objave: 24. 5. 2024 Rok za prejem vlog: 29. 8. 2024

1. javni razpis za podintervencijo podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju


SN SKP 2023-2027 - Za izgradnjo namakalnih sistemov namenjenih pet milijonov evrov

Datum objave: 3. 5. 2024 Rok za prejem vlog: 2. 8. 2024 do 14. ure

1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom


SN 2023-2027 - Razpisan 1 milijon evrov za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Datum objave: 26. 4. 2024 Rok za prejem vlog: 23. 9. 2024

Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024


Napovednik dogodkov

01. januar
31. maj

Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, izvaja v programskem letu 2024 izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, …

Deli z drugimi

11. maj
30. september

Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

Seznam in termini demonstracijskega projekta po tematskih sklopih – sklop F – travništvo in pašništvo

Deli z drugimi

28. maj

Predstavitev rezultatov projekta EIP 16.5 Cvetoči travniki

Vabljeni ste na predstavitev rezultatov projekta EIP Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov. V sklopu projekta so bili razviti in preizkušeni modeli vzpostavitve, ohranjanja in vzdrževanja ekstenzivnih travnikov na kar petih kmetijskih gospodarstvih iz različnih koncev Slovenije: Kmetija Zaplana 1890 (Vrhnika, dr. Benjamin Leskovec), Makrobios Panonija so.p. (Petrovci, …

Deli z drugimi

11. junij

Ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami

Kmetijski inštitut Slovenije in Javna služba zdravstvenega varstva rastlin, vas vabita na ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami na Infrastrukturnem centru Ptuj Kmetijskega inštituta Slovenije. Dogodek bo v torek, 11. junija 2024 s pričetkom ob 9.00 na poskusnem polju IC Ptuj, Ob Dravi 5a, Ptuj. Vabilo in program Deli z drugimi

Deli z drugimi

Javni razpisi

Programski dokument Ukrep oz. intervencija Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Napovednik

01. januar
31. maj

Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, izvaja v programskem letu 2024 izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, …

Deli z drugimi

11. maj
30. september

Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

Seznam in termini demonstracijskega projekta po tematskih sklopih – sklop F – travništvo in pašništvo

Deli z drugimi

28. maj

Predstavitev rezultatov projekta EIP 16.5 Cvetoči travniki

Vabljeni ste na predstavitev rezultatov projekta EIP Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov. V sklopu projekta so bili razviti in preizkušeni modeli vzpostavitve, ohranjanja in vzdrževanja ekstenzivnih travnikov na kar petih kmetijskih gospodarstvih iz različnih koncev Slovenije: Kmetija Zaplana 1890 (Vrhnika, dr. Benjamin Leskovec), Makrobios Panonija so.p. (Petrovci, …

Deli z drugimi

11. junij

Ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami

Kmetijski inštitut Slovenije in Javna služba zdravstvenega varstva rastlin, vas vabita na ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami na Infrastrukturnem centru Ptuj Kmetijskega inštituta Slovenije. Dogodek bo v torek, 11. junija 2024 s pričetkom ob 9.00 na poskusnem polju IC Ptuj, Ob Dravi 5a, Ptuj. Vabilo in program Deli z drugimi

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 3. 2024

mio EUR

izplačanih sredstev do 31. 3. 2024

objavljenih javnih razpisov v PRP 2014-2020

do 31. 3. 2024

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Letno poročilo smotrnosti Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2023

Objavljeno: 10.05.2024
Letno poročilo o smotrnosti vsebuje kvalitativne in kvantitativne informacije o izvajanju Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo...

Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 10.05.2024
Za merjenje uspešnosti izvajanja skupne kmetijske politike je Evropska komisija vzpostavila okvir skupnega spremljanja in vrednotenja (CMEF), ki je bil pripravljen...

SKLOP F – travništvo in pašništvo: Ohranjanje suhih travnikov

Objavljeno: 23.04.2024
Travniki predstavljajo v Sloveniji najbolj razširjeno kmetijsko rabo. Večina travnikov pod naravno gozdno mejo je polnaravnega izvora. Nastali so v preteklosti...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media
Alt Text
Media
Media
Media
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi