[rev_slider slider-1]

Vse o zbirni vlogi 2023

Oddaja zbirnih vlog z zahtevki bo potekala od 31. marca do 10. julija 2023

Javni razpisi

M4.1 - Objavljen javni razpis za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Datum objave: 15. 5. 2023 Rok za prejem vlog: 24. 7. 2023 do 14. ure

28. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva


SI0204 - Dobrega pol milijona evrov za tri čebelarske javne razpise

Datum objave: 5. 5. 2023 Rok za prejem vlog: 31. 7. 2023

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023


SI0601 - Dobrega pol milijona evrov za tri čebelarske javne razpise

Datum objave: 5. 5. 2023 Rok za prejem vlog: 31. 7. 2023

Javni razpis za podintervencijo Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023


Napovednik dogodkov

30. maj

Demonstracijski projekt – poljedelstvo

Vabljeni ste na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja poljedelstva – kombinirane setve, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Deli z drugimi

30. maj

Demonstracijski projekt – digitalizacija na kmetijah

Vabljeni ste na strokoven dogodek, ki bo potekal na KGZS – Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, v torek 30. maja 2023, s pričetkom ob 9.00 uri.

Deli z drugimi

31. maj

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta — primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop namakanje, ste vabljeni na demonstracijski prikaz, ki bo potekal v sredo, 31. maja 2023 ob 9. uri.

Deli z drugimi

01. junij

Robotika v kmetijstvu

Kmetijski inštitut Slovenije bo junija 2023 odprl vrata Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj in organiziral več izobraževalnih ter promocijskih dogodkov za strokovno in širšo javnost.
Robotika v kmetijstvu bo prvi v nizu dogodkov, namenjenih izmenjavi sodobnega znanja in izkušenj med kmetijsko znanostjo, gospodarstvom in profesionalnimi ter ljubiteljskimi pridelovalci hrane.

Deli z drugimi

15. junij

Demonstracijski prikaz – varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vas vabi na demonstracijski projekt SKLOP E — sadjarstvo in opraševanje, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Dogodek bo potekal v petek, 16. junija 2023. Zbor udeležencev je predviden ob 6.00 uri v Ljubljani, na parkirišču na Dolgem mostu (P+R), Ljubljana …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

Dogodki

30. maj

Demonstracijski projekt – poljedelstvo

Vabljeni ste na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja poljedelstva – kombinirane setve, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Deli z drugimi

30. maj

Demonstracijski projekt – digitalizacija na kmetijah

Vabljeni ste na strokoven dogodek, ki bo potekal na KGZS – Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, v torek 30. maja 2023, s pričetkom ob 9.00 uri.

Deli z drugimi

31. maj

Demonstracijski prikaz – avtomatizacija namakanja

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta — primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop namakanje, ste vabljeni na demonstracijski prikaz, ki bo potekal v sredo, 31. maja 2023 ob 9. uri.

Deli z drugimi

01. junij

Robotika v kmetijstvu

Kmetijski inštitut Slovenije bo junija 2023 odprl vrata Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj in organiziral več izobraževalnih ter promocijskih dogodkov za strokovno in širšo javnost.
Robotika v kmetijstvu bo prvi v nizu dogodkov, namenjenih izmenjavi sodobnega znanja in izkušenj med kmetijsko znanostjo, gospodarstvom in profesionalnimi ter ljubiteljskimi pridelovalci hrane.

Deli z drugimi

15. junij

Demonstracijski prikaz – varovanje pestrosti opraševalcev v sadovnjakih

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vas vabi na demonstracijski projekt SKLOP E — sadjarstvo in opraševanje, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja. Dogodek bo potekal v petek, 16. junija 2023. Zbor udeležencev je predviden ob 6.00 uri v Ljubljani, na parkirišču na Dolgem mostu (P+R), Ljubljana …

Deli z drugimi

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM ZGRAJENIH IN 204 KM OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM ZGRAJENIH IN 14 KM  OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 30. 4. 2023

mio EUR

izplačanih sredstev do 30. 4. 2023

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 30. 4. 2023

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

NAZADNJE DODANA:

Študija o učinkovitosti ukrepov varovanja pred velikimi zvermi

Objavljeno: 26.05.2023
Škode v kmetijstvu, zlasti na pašni živini, povzročene s strani rjavega medveda in volka so eden izmed glavnih izzivov pri ohranitvenem upravljanju obeh omenjenih...

Usposabljanje za operacijo DŽ drobnica za izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 19.05.2023
Usposabljanje je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020...

Usposabljanje za operacijo DŽ prašiči za izvajanje ukrepa Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022

Objavljeno: 19.05.2023
Usposabljanje je pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020...

NAJBOLJ BRANA:

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media

Prijava na e-novice

Deli z drugimi