Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

Podukrep 6.4 - 15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Datum objave: 10. 9. 2021 Rok za prejem vlog: 17. 12. 2021 do 13.59

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti


Podukrep 6.3 - Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Datum objave: 3. 9. 2021 Rok za prejem vlog: 16. 12. 2021 do 13.59

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij


Podukrep 4.1 - Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

Datum objave: 30. 7. 2021 Rok za prejem vlog: 20. 10. 2021 do 13.59

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev


Napovednik dogodkov

01. junij
06. oktober

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021

Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu in okolju prijazni izvedbi del.


15. september
19. september

Sejem MOS: Seneno meso in mleko

Okusno in tradicionalno, to je naše!


29. september
29. september

Spletna predstavitev 3. Javnega razpisa za Podukrep 6.3: »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«

Na predstavitvi vas želimo seznaniti o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, o razpisnih pogojih in obveznostih.


30. september
02. oktober

Mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin in konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo

V četrtek, 30. 9., in v soboto, 2. 10. 2021 bo v Krškem potekal mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS) na temo pametnih vasi. Rok prijave na forum: 30. 8. 2021. V četrtek, 30. 9. 2021, bodo potekale tri delavnice: pomen Evropskega sklada za regionalni razvoj za razvoj lokalnih pobud, izvajanje projektov s socialnimi vsebinami …


06. oktober
06. oktober

Vabilo na okroglo mizo o TOPPS

Pred tremi leti so GIZ fitofarmacija v partnerstvu in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede postavili obširen projekt varovanja voda pri uporabi FFS, imenovan TOPPS.


Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

01. junij
06. oktober

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021

Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu in okolju prijazni izvedbi del.


15. september
19. september

Sejem MOS: Seneno meso in mleko

Okusno in tradicionalno, to je naše!


29. september
29. september

Spletna predstavitev 3. Javnega razpisa za Podukrep 6.3: »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«

Na predstavitvi vas želimo seznaniti o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, o razpisnih pogojih in obveznostih.


30. september
02. oktober

Mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin in konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo

V četrtek, 30. 9., in v soboto, 2. 10. 2021 bo v Krškem potekal mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS) na temo pametnih vasi. Rok prijave na forum: 30. 8. 2021. V četrtek, 30. 9. 2021, bodo potekale tri delavnice: pomen Evropskega sklada za regionalni razvoj za razvoj lokalnih pobud, izvajanje projektov s socialnimi vsebinami …


06. oktober
06. oktober

Vabilo na okroglo mizo o TOPPS

Pred tremi leti so GIZ fitofarmacija v partnerstvu in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede postavili obširen projekt varovanja voda pri uporabi FFS, imenovan TOPPS.


Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2020)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
35 KM + 4 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
4.650+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.418 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
32.390+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
30 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
41% NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

430+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
325 NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
200+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.480+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
400+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
720+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
850+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
300+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
150+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
100+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
30+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
525  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
67% PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

96.550+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
22.590+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

335.790+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.570+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.780 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
99.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
145 KM PODPRTIH MEJIC
37.840+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020

mio EUR

odobrenih sredstev do 30. 7. 2021

mio EUR

izplačanih sredstev do 30. 7. 2021

objavljenih javnih razpisov

do 30. 7. 2021

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Media
close

Prijava na e-novice