Logotip Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Logotip Skupne kmetijske politike

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

podukrep 4.3 - Za izboljšanje posestne strukture razpisani trije milijoni evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Datum objave: 27. 1. 2023 Rok za prejem vlog: 12. 5. 2023

5. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih


podukrep 4.2 - 15 milijonov evrov za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

Datum objave: 30. 12. 2022 Rok za prejem vlog: 18. 4. 2023

10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov


podukrep 19.1 - Novo programsko obdobje – nove strategije lokalnega razvoja

Datum objave: 23. 12. 2022 Rok za prejem vlog: 31. 7. 2023 do 23.59

Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027


Napovednik dogodkov

09. januar
28. februar

KGZS vas vabi na demonstracijske projekte – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

KGZS vas vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih projektov, namenjenih praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Demonstracije bodo potekale v živo in zajemale predstavitve dobrih praks na terenu.  Strokovna srečanja bodo potekala v različnih kmetijskih panogah. Trenutno že potekajo strokovna srečanja iz različnih tematik v živinoreji. Tekom januarja in februarja 2023 izvedli …

Deli z drugimi

Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

09. januar
28. februar

KGZS vas vabi na demonstracijske projekte – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

KGZS vas vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih projektov, namenjenih praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Demonstracije bodo potekale v živo in zajemale predstavitve dobrih praks na terenu.  Strokovna srečanja bodo potekala v različnih kmetijskih panogah. Trenutno že potekajo strokovna srečanja iz različnih tematik v živinoreji. Tekom januarja in februarja 2023 izvedli …

Deli z drugimi

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2021)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

506 KM + 204 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
43 KM + 14 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
5.460+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.638 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
35.930+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
31 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
40 % NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

480+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
540+ NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
360+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.730+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
480+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
750+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
910+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
360+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
190+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
120+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
40+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
711  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
69 % PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

119.720+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
24.210+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

337.160+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.370+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.388 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
97.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
148 KM PODPRTIH MEJIC
37.170+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 31. 12. 2022

mio EUR

izplačanih sredstev do 31.12. 2022

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 31.12. 2022

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Gradiva Portala znanja

3 ZADNJE DODANA

Senzorična ocena mlevskih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

Senzorična ocena mlečnih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

Senzorična ocena mesnih izdelkov

Objavljeno: 01.02.2023
Gradivo je bilo pripravljeno v okviru izvedbe javnega naročila št. 430-10/2022, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja...

3 NAJBOLJ BRANA

Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje

Objavljeno: 09.07.2015
Gnojilne norme se sorazmerno hitro spreminjajo. Publikacija vsebuje navodila za gnojenje za vse glavne kulture. V zgoščeni obliki so zbrani glavni napotki za gnojenje...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja (brošura)

Objavljeno: 09.03.2016
V tehnoloških listih so za vsako posamezno sadno vrsto v preglednicah navedena opozorila, v katerem obdobju ali razvojni fazi rastline mora biti pridelovalec pozoren...

Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali

Objavljeno: 24.06.2015
Publikacija predstavlja vse avtohtone in tradicionalne slovenske pasme. Vsebinsko je pri izdaji publikacije sodelovala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,...
Media
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi