facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

danes bi z vami radi podelili izsledke ankete o zadovoljstvu z informiranjem Mreže za podeželje, ki smo jo izvedli v mesecu aprilu.

Veseli nas, da so veliki večini bralcev naše e-novice všeč in da so ravno prav dolge. Večina anketirancev se strinja, da jih še naprej pošiljamo enkrat tedensko. Kar polovica vseh, ki so izpolnili anketo, se tudi sami prijavljajo na javne razpise. Kot najbolj priljubljene vire za informiranje ste navedli: e-novice Preplet, nadalje spletno stran ministrstva, spletno stran Skupna kmetijska politika (www.skp.si) in kmetijske svetovalce. Najmanj pa anketirani uporabljajo YouTube kanal Mreže za podeželje in tiskane publikacije. Našo Facebook stran so anketirani ocenili kot srednje dobro, kar pomeni, da imamo tu še možnosti za izboljšave. Smo pa opazili, da vam je všeč, kadar se vam preko VIDEO zgodbe javljamo direktno iz terena, tako da bomo še delovali v to smer.

Zelo dragoceno nam je, da ste nam sporočili, da pogrešate več naslednjih vsebin: primere dobrih praks črpanja sredstev, nasploh informacije o možnostih črpanja sredstev, o dopolnilnih dejavnostih, ekološkem kmetovanju in digitalizaciji v kmetijstvu. Želite si tudi več VIDEO vsebin, informacij, kako zagnati opuščene kmetije, ter da z vami delimo več informacij za majhne, družinske kmetije, ki v Sloveniji prevladujejo. Iskrena hvala za vaš odziv, da smo lahko še boljši - za vas!

Glede javnih razpisov pa le še obvestilo, da se podaljšujejo roki za prijavo na trenutno odprte javne razpise iz naslova podukrepov 4.1 in 4.2., kar je razvidno iz rubrike JAVNI RAZPISI spodaj.

Prijetno branje vam želimo,
Tina, Matej, Tanja in Slavica

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Helena Murgelj 2, gosi
Fantek z goskami, avtor: Helena Murgelj / Foto natečaj Moje podeželje

AKTUALNE NOVICE

Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih prinaša številne novosti
Dne 13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G), s katerim se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine z naslednjih področij: načrtovanje na kmetijskih zemljiščih in nadomeščanje kmetijskih zemljišč v postopkih prostorskega načrtovanja, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, promet in zakup s kmetijskimi zemljišči in agrarne operacije.
Zaplate za poljske škrjance
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na predlog Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) v Strateški načrt kmetijske politike za obdobje 2023-2027 uvrstilo tudi ukrep »zaplate golih tal za poljskega škrjanca«. Gre za ekoshemo, torej ukrep iz prvega stebra kmetijske politike, ki bo enoletna in jo bo mogoče vpisati le na njivah z žiti, različnimi deteljami, oljno ogrščico in deteljnotravnimi mešanicami.
Usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
Ministrstvo za kmetijstvo je na spletu objavilo prezentacije in brošuro za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v letu 2022.
Lokacije kosca v pregledovalniku GERK
Vpogled v lokacije prehranjevalnega in gnezdilnega habitata kosca za obdobje zadnjih treh let je možen v pregledovalniku GERK. Ti podatki so povezani z operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki ga bodo letos začeli izvajati v prenovljeni obliki. Kmetje bodo odslej lahko prejeli tudi plačilo za prisotnost prehranjevalnega ali gnezdilnega habitata kosca oz. območij zgostitve teh habitatov.
So izračuni katastrskega dohodka gozdnih zemljišč pravilni?
KGZS je pozvala FURS, da preveri pravilnost vhodnih podatkov, ki so podlaga za izračun katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, in hkrati priporočamo članom, da s plačilom pristojbin za gozdne ceste še počakajo.
Postani vinar za 1 dan!
Priprava svojega vina se mnogim ljubiteljem vina morda sliši kot oddaljene sanje. Ampak ne v Vipavi! Zavod za turizem TRG Vipava namreč ponuja turističen produkt, ki vam razkriva skrivnosti vinarskega poklica in vam omogoča, da pri tem tudi sami aktivno sodelujete. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Sodelujte v raziskavi o odpadni hrani
Pridružite se najobsežnejši slovenski raziskavi o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih. Za ta namen so na Ministrstvu za okolje in prostor izdelali kuhinjski dnevnik odpadne hrane. Raziskava traja do 20. junija.
V ŽIVO: Program ob podelitvi nagrad ARGE za leto 2020 - med nagrajenci tudi Občina Brda
Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je v letu 2020 izvedlo natečaj na temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«, na katerem je briška občina prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav. Občina Brda so prejemnice zlate plakete. Zaradi covid-19 omejitev bo podelitev izvedena v petek, 13. 5. 2022, v Avstriji. Možno bo spremljati tudi preko spleta v živo od 16. do 19. ure.

EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO (EIP)

Rezultati EIP projekta Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)
V okviru projekta je bil razvit sistem sistem za podporo namakanju (SPON), ki za izračun potreb rastlin po vodi upošteva vse potrebne elemente kot so kultura ter razvojne faze rastlin, vodozadrževalne lastnosti tal ipd. Za optimalno preskrbo rastlin z vodo sistem izračuna informacijo s priporočilom o potrebni količini vode, začetku in trajanju namakanja. Objavljene so brošura, izobraževalni video in druga gradiva.
Novice EIP-AGRI na temo kmetijstva in inovacij - maj 2022 (v angleškem jeziku)
V majskih novicah si lahko preberete o EIP projektu iz Litve na temo kratkih verig in pomenu kmetijskih pridelkov in živil z višjo kakovostjo (Biologically valuable products). Izpostavljen je tudi projekt iz Irske o vzpostavljenem orodju za upravljanje s hranili v tleh. Na voljo je zaključno poročilo fokusne skupine na temo možnosti uporabe industrijskih rastlin kot zamenjava za materiale, ki slonijo na naftni surovini in uporaba za nove materiale kot so bioplastika, biolubikanti, biokompoziti, bioenergija ipd.

MLADI KMETJE

Previdno v gozdu – za dekleta in žene
Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in predavatelji ter inštruktorji iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna organizira dogodke z naslovom PREVIDNO V GOZDU!. Dogodki bodo predvidoma izvedeni v prvi polovici leta, v različnih regijah. Eden izmed dogodkov bo namenjen samo dekletom, izvedli pa ga bodo v Podravski regiji.

LEADER

LEADER in mladi
Dogodek LEADER in mladi je uspešno za nami. Na dogodku je zbrane najprej nagovoril državni sekretar, mag. Aleš Irgolič, nato pa je sledila predstavitev pristopa LEADER ter primerov dobrih praks LEADER projektov, ki so namenjeni mladim. Dogodek je potekal v okviru obeležitve Evropskega leta mladih. Pristop LEADER bo tudi v prihodnjem programskem obdobju odlična priložnost za naslavljanje potreb mladih na podeželju.

Semenjalnica
Združeni narodi so današnji dan, torej 12. maj, razglasili za mednarodni dan zdravja rastlin. Zato vas vabimo k ogledu projekta SEMENJALNICA, od LAS Gorenjska košarica, ki je bil financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Lokalne akcijske skupine z rezultati potrjujejo potrebe po nadaljnjem delovanju
V oddaji "Od setve do žetve" je bil pred kratkim predstavljen instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD. Slišali smo lahko, kakšno sled so izvedeni projekti ob izteku programskega obdobja pustili v lokalnem okolju. Za celoten pristop je bilo namenjenih okrog 110 milijonov evrov. Pristop CLLD se sofinancira s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

NAPOVEDNIK

Koledar
MAJ
Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - od maja do septembra 2022
KGZS vas vabi, da se udeležite brezplačnih strokovnih srečanj namenjenih praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn. Srečanja bodo potekala v živo in zajemale največ informacij in novih znanj na posameznem področju.
Vabljeni na 6. strokovni posvet Reja drobnice
Na dvodnevnem posvetu, ki poteka 12. in 13. maja 2022 v Termah Dobrna, boste rejci, kmetijski svetovalci in drugi strokovnjaki s področja reje drobnice slišali marsikaj novega.
4. prenos znanja v prakso »HABITATNI TIPI IN NATURA 2000« – EIP Plodonosni gozdni rob
- 19. 5. 2022
Sodobne tehnologije v vinogradništvu - 20. 5. 2022
V petek, 20. maja, bo pri vinotoču Jelenič nad Kostanjevico na Krki potekala predstavitev vinogradniške tehnike.
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
2. Salon sadnih vin in 5. Ocenjevanje jabolčnikov, hruškovcev, sadnih vin in sokov
- Boštanj ob Savi 2022
Vzorce zbirajo do 17. maja 2022, priznanja najbolje ocenjenim vzorcem pa bodo podeljena na 2. Salonu jabolčnikov in sadnih vin v Boštanju ob Savi, v četrtek, 26. maja 2022.
1. razvojna konferenca slovenskega kmetijstva: Zakaj je pametno modernizirati semenarstvo in energetsko oskrbo - 26. 5. 2022, Ljubljana, Kristalna palača, med 9.00 in 13.30 uro
Prva razvojna konferenca bo posvečena izzivom in priložnostim semenarstva v Sloveniji in energetski oskrbi kmetijstva ter rešitvam. Dogodek je brezplačen.
Strokovni posvet PRISPEVEK LOKALNIH TRŽNIH ZNAMK HRANE K RAZVOJU PODEŽELJA - petek, 27. 05. 2022 na Brdu pri Kranju.
Na posvetu bodo različni strokovni sogovorniki predstavili vlogo in pomen lokalnih tržnih znamk pri razvoju slovenskega podeželja in samih ponudnikov. Prijave (KLIK).
Dan odprtih vrat v SOVEN - 27. in 28. maja, Selnica ob Dravi
Brezplačni vodeni ogledi, delavnice polstenja volne in informativna predavanja!
Dan slovenskih dobrot - Največja tržnica slovenske lokalne hrane! - 29. 5. 2022, Brdo pri Kranju
Dan sadjarsko-vinogradniške tehnike - 31. 5. 2022
Strokovna predavanja na tematiko gnojenja trajnih nasadov, varstva sadnega drevja, varstva vinske trte, demonstracija mehanizacije ter priložnost za strokovne razgovore ob stojnicah.
JUNIJ
Švicarski dan ekološkega kmetovanja (Bio-Ackerbautag) - 8. in 9. 6. 2022
Lokacija: Organic Farm Hardhof Lüscher v kraju Holziken, Švica
Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost – 11. 6. 2022, Turistična kmetija Grobelnik (občina Sevnica)
Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah. Prijave so obvezne.
Evropski kongres ekološkega kmetovanja - 16. in 17. 6. 2022
European Organic Congress 2022 se bo odvil v Bordeaux v Franciji
Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger – 18. 6. 2022, Trebnje
Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Mentorske kmetije, na katerem se boste temeljito spustili v začetke in nadaljevanje razvoja kmetije. Prijave so obvezne.
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022 - tekom celega leta
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
JULIJ
Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola - 7. 7. 2022, Jablje

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (rok za oddajo vloge je bil naknadno podaljšan iz 7. maja na 30. junij!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 29. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 16. maja na 29. junij!)

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.

OSTALI JAVNI RAZPISI ("ne-PRP"):

Javni razpis za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« za leto 2022; rok za prijavo: 23. 5. 2022

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin; rok za prijavo: 1. 1. 2024

Razpis Evropske komisije za dodelitev sredstev za projekte s področja preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter onesnaženje morja; rok za prijavo: 24. 5. 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Arhiv e-novic Preplet

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.