facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

jutri, 6. maja, je še zadnji dan za oddajo zbirne vloge za leto 2022 v rednem roku. Zamudni rok za vložitev zbirne vloge bo potekal od 7. do 31. maja 2021 (za vsak delovni dan zamude se izplačila nekoliko znižajo). Če se zbirna vloga odda po 25-dnevnem zamudnem roku, so vsi zahtevki iz zbirne vloge zavrnjeni.

Spremembe zbirne vloge lahko upravičenec sporoči nAgenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja do vključno 31. maja 2022 (sprememba že vloženih zahtevkov, dodajanje novih GERK-ov, ki so bili v RKG vneseni po oddaji zbirne vloge…); spremembe ne pomenijo znižanja plačil, razen v primeru novih vlog ali zahtevkov, za katere se uporabi znižanje plačil v zamudnem roku.

Glede javnih razpisov trenutno nič novega, razen da so se podaljšali roki za prijavo na nekatere javne razpise iz naslova podukrepov 4.1 in 4.2.

Izmed DOGODKOV pa izpostavljamo obisk turistične kmetije Pri Andrejevih v sredo, 11. maja. Ogledali si boste lahko uspešno vzpostavljen gozdni rob v sklopu projekta EIP (Evropsko inovativno partnerstvo) ter spoznali njegov pomen v kontekstu zavarovanih območij.

Prijetno branje novic vam želimo,
Tina, Matej, Tanja in Slavica

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Prvi maki že cvetijo! Lepo dehtečo pomlad vam želimo iz ekipe Mreže za podeželje!
Franc Žibert
Polje z makom, avtor: Franc Žibert / Foto natečaj Moje podeželje

AKTUALNE NOVICE

Objavljen 6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dne 29. 4. 2022 objavilo 6. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 250.000 evrov nepovratnih sredstev.
9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za nakup nove mehanizacije
348 upravičencem je dodeljenih 9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.
Mlekarna Planika: Vse krave imajo imena
Ekološko posestvo Bogata v Bovcu, kjer Mlekarna Planika redi krave molznice, je največja surovinska baza ekološkega mleka na območju Posočja. Zavezani so tudi turizmu in tako so na dvorišču mlekarne v Kobaridu postavili muzej Od planine do Planike.
Tudi travniški sadovnjaki so lahko paradni konji
Izteka se projekt evropskega inovativnega partnerstva (EIP), ki je slovenskim kmetom namesto denarja dal znanje o pomenu sadnih dreves, ki smo jih v treh desetletjih več kot prepolovili.
Postani evaluator evropskih raziskovalnih projektov!
Evropska agencija za raziskave (REA) vabi strokovnjake z različnih področij, da se vpišejo v zbirko strokovnjakov Evropske komisije. Iz te podatkovne zbirke izberejo kandidate z najustreznejšim profilom za naslednje dejavnosti:
- Ocenjevanje predlogov projektov, ki zaprosijo za financiranje v okviru programa Obzorje Evropa, programa za promocijo kmetijskih proizvodov in Raziskovalnega sklada za premog in jeklo
- Spremljanje izvajanja financiranih projektov.
Anketa: Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji
Inštitut za razvojne in strateške analize je na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil anketo s ciljem pridobiti podroben vpogled v promet z ekološkimi živili, na tej osnovi pa izboljšati prihodnje načrtovanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji. V analizi je treba zajeti tudi stanje in značilnosti prodaje na ekoloških kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sodelovanje poteka v obliki kratke anonimne ankete, ki traja 10 minut. Sodelovanje ekoloških kmetij je zelo pomembno, zato tudi vas prosimo da si vzamete čas in izpolnite anketo.
Anketni vprašalnik, ki je namenjen pridelovalcem/kmetom, predvsem tistim, ki imajo svoja kmetijska zemljišča v zavarovanih območjih
V sklopu javnega razpisa 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, so raziskovalci projekta EDUFarm v okviru projekta Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost (EDUFarm) razvili anketni vprašalnik, ki je namenjen pridelovalcem/kmetom, predvsem tistim, ki imajo svoja kmetijska zemljišča v zavarovanih območjih. S pomočjo anketnega vprašalnika želijo pridobiti vpogled o pogledu in stališču pridelovalcev, ki upravljajo kmetije znotraj varstvenih območij, o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti v kmetijski krajini. Z dobljenimi rezultati bi želeli prepoznati pomembne socio-biološke problematike (npr. vpeljava KOPOP ukrepov in smernic v kmetijsko delovanje) ter vzroke zanje.

MLADI KMETJE

Kolumna mladega kmeta: Na kmetijo sem pripeljal algo spirulino
Tudi kmetija je dober prostor za inovativno podjetništvo, in če imaš vizijo, lahko na vaškem travnik postaviš tudi bazen za gojenje modrozelene alge spiruline.

ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO (8 min 25 sek.): Možnosti zmanjševanja obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode – hmeljarstvo

LEADER

Spletni dogodek LEADER za mlade
Predstavitev projektov za mlade iz pristopa LEADER in povabilo mladinskim organizacijam k vključitvi v pripravo novih strategij lokalnega razvoja. PRIJAVE (klik). Izveden bo v spletni obliki. Vsem prijavljenim bomo poslali povezavo in opomnik. Prijava ni pogoj za udeležbo - povezava bo objavljena tudi na Facebook strani dogodka.

Skozi projekte LEADER do konca leta 2021 ustvarjenih 97 delovnih mest na podeželju
V okviru cilja »Delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti«, pri katerem se upošteva število delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti v okviru ukrepa M19-LEADER v okviru tekočih in zaključenih operacij ustvarjenih 97 delovnih mest. Vsem čestitamo vloženo delo pri ustvarjanju delovnih mest na podeželju v okviru tega pristopa.
V okviru PRP 14-20, ukrepa LEADER je bil eden od ciljev ustvariti 85 delovnih mest, ustvarjenih s podprtimi projekti (LEADER: M19.2) do leta 2025.

Turistična ponudba gradu Negova (LAS Prlekija)
Negovske zgodbe je naslov projekta, s katerim je Zavod Kultprotur ustvaril tri nove turistične produkte z izvirnimi, sodobnimi in privlačnimi vsebinami za obogatitev turističnega programa na Gradu Negova: Mistični grajski izziv Negova - Igrifikacija z elementi escape rooma, Hologram Ivana Krambergerja, Stalna razstava »Dihanje zemlje« o mofetah in slatinskih vrelcih. Vabljeni na Grad Negova!

NAPOVEDNIK

Koledar
MAJ
2. Salon sadnih vin in 5. Ocenjevanje jabolčnikov, hruškovcev, sadnih vin in sokov
- Boštanj ob Savi 2022
Vzorce zbirajo do 17. maja 2022, priznanja najbolje ocenjenim vzorcem pa bodo podeljena na 2. Salonu jabolčnikov in sadnih vin v Boštanju ob Savi, v četrtek, 26. maja 2022.
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
Predstavitev projektov za mlade iz pristopa LEADER - 10. maj, spletni dogodek
Spletni dogodek, ki se bo odvil 10. 5. 2022 ob 10. uri je namenjen mladim na podeželju – društvom mladih, mladinskim organizacijam – ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja.
Dan odprtih vrat v SOVEN - 27. in 28. maja, Selnica ob Dravi
Brezplačni vodeni ogledi, delavnice polstenja volne in informativna predavanja!
JUNIJ
Švicarski dan ekološkega kmetovanja (Bio-Ackerbautag) - 8. in 9. 6. 2022
Lokacija: Organic Farm Hardhof Lüscher v kraju Holziken, Švica
Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost – 11. 6. 2022, Turistična kmetija Grobelnik (občina Sevnica)
Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah, ki bo potekalo v soboto, 11. junija 2022, od 9.00 do 17.00, na Turistični kmetiji Grobelnik. Prijave so obvezne.
Evropski kongres ekološkega kmetovanja - 16. in 17. 6. 2022
European Organic Congress 2022 se bo odvil v Bordeaux v Franciji
Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger – 18. 6. 2022, Trebnje
Vljudno vas vabimo na brezplačno strokovno srečanje Mentorske kmetije, ki bo potekalo v soboto, 18. junija 2022, od 9.00 do 17.00, na Ekološki kmetiji Kukenberger. Prijave so obvezne.
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022 - tekom celega leta
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (rok za oddajo vloge je bil naknadno podaljšan iz 7. maja na 30. junij!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropski teden mobilnosti - objavljen je »Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007«; rok za prijavo: 13. 5. 2022

Razpis Evropske komisije za dodelitev sredstev za projekte s področja preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter onesnaženje morja; rok za prijavo: 24. 5. 2022Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.