facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

danes je Irena Šinko prevzela posle na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od dosedanjega ministra dr. Jožeta Podgorška. Kot ključna področja svojega mandata je izpostavila povečanje samooskrbe, trdnost agroživilskih verig, prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe in ohranjanje kmetijskih zemljišč.

Pomembna novica pa je tudi, da je v ponedeljek Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije sprejel mnenje, da je predlog dvanajste spremembe PRP 2014–2020 primeren za pošiljanje v potrditev Evropski komisiji. S predlogom se preostala sredstva na posameznih ukrepih v večini prenašajo na podukrepa 4.1 in 4.2, del pa na izvajanje EIP projektov.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do 15. 6. 2022 zbiramo prijave za natečaj dobrih praks podeželja Rural Inspiration Awards* 2022 z geslom »Prihodnost so mladi«.
Nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike ter strokovno in splošno javnost vabimo, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate.

Za konec naj vas še lepo povabimo, da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljete foto-utrip z vaše kmetije oziroma naložbe! Objavili ga bomo v eni naslednjih številk naših e-novic.

Lep pozdrav od ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej, Slavica in Tanja

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Luk_CvetkaLaharnerjpg
Drobnjak cveti, avtor: Cvetka Laharnar Koren

AKTUALNE NOVICE

Odbor za spremljanje podal mnenje k predlogu 12. spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 in potrdil predlog letnega poročila za 2021
Na 21. seji, ki jo je vodil državni sekretar Anton Harej, se je v ponedeljek preko spleta sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je obravnaval Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2021, predlog dvanajste spremembe Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020), seznanil pa se je tudi z informacijo glede priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027. Več v prispevku.
Povzetek o izvajanju Programa razvoja podeželja za leto 2021
Za vas smo pripravili poljuden in slikovit povzetek glavnih dosežkov izvajanja PRP 2014-2020 v letu 2021!
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za lastnike kmetijskih zemljišč
Nepobiranje iztrebkov in smeti ter spuščanje psov po kmetijskih površinah v rastni dobi je težava, ki vpliva na življenje vseh, ki sobivamo v nekem okolju. Morda bo k ozaveščanju doprinesla tabla, ki na humoren način obvešča sprehajalce psov, da naj pobirajo pasje iztrebke in počistijo za seboj.
Zaključek ukrepa Zgodnje upokojevanje kmetov
Ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov, ki smo ga v Sloveniji izvajali od leta 2004 do leta 2022 na podlagi dveh Programov razvoja podeželja (PRP), se je v mesecu maju 2022 v celoti zaključil.
Pristojbina za gozdne ceste
Preverite, ali boste dobili novo odločbo, kjer pa bo znesek vseeno višji. Ne pozabite tudi na rok oddaje morebitne pritožbe, KGZS pa bo podala pobudo za spremembo ureditve tega področja.
Dron ali satelit? V kmetijstvu kar oba!
Sergej Krajnc, ki je oral ledino z brezpilotnimi letalniki, pravi: »Ne zadoščajo sodobno zbrani in obdelani podatki, če na njivah nimamo pametne mehanizacije!«

ŠIRIMO ZNANJA

Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce
V okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave so na dveh kmetijah na Štajerskem posejali mešanice različnih vrst rastlin za ozelenitev njivskih površin, ki izboljšujejo rodovitnost tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov in v poletnem času nudijo tudi hrano za opraševalce. Posnetek prikazuje različne rastline v teh dosevkih.

LEADER

Dan odprtih vrat Kmetije Slavec (LAS Med Snežnikom in Nanosom)
V soboto 4. 6. 2022 vabljeni v Knežak, kjer bo Gregor Slavec predstavil svojo kmetijo in nove pridobitve zadnjega leta. Dan odprtih vrat poteka v sklopu skupnega LAS projekta z imenom "Socialno podjetje za distribucijo lokalno pridelane hrane", ki je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta LAS Dolenjska in Bela krajina Črna človeška ribica v Italiji
Na mednarodnem simpoziju, ki je potekal v Trstu, so se predstavili tudi slovenski raziskovalni dosežki na temo varstva človeške ribice, še posebej njene podvrste, črne človeške ribice (Proteus anguinus parkelj), ki je endemična, saj je njen življenjski prostor ozko razširjen le na okoli 5 – 10 km2 v Beli krajini. Sodelavci Zavoda RS za varstvo narave so predstavili projekt Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini z akronimom »Črna človeška ribica«, ki je eden izmed prvih, ki se je ciljno lotil ozaveščanja na to temo.

Novi prostori Ajdovske tržnice s pomočjo LEADER sredstev LAS Vipavske doline
Staro mestno jedro Ajdovščine je konec maja privabilo številne obiskovalce, ki so se udeležili otvoritve novega sodobno urejenega notranjega prodajnega prostora Ajdovske tržnice. Ob otvoritvi prostorov je bila izpostavljena pomembna vloga tržnice pri zagotavljanju ponudbe domače hrane, ki ji kupci lahko zaupajo, kot tudi za razvoj podeželja in samooskrbe Vipavske doline. Ponudniki so s tem pridobili 6 novih prodajnih mest, kjer se bodo s kupci srečevali brez vremenskih presenečenj.

Predstavitev projekta sodelovanja Humusprojekt – HÖGI v Avstriji
V sklopu tega projekta so bili slovenski partnerji projekta (LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, LAS Ovtar Slovenskih goric in LAS Obsotelje in Kozjansko) del dvodnevnega dogodka Humus+ tage 2022 v avstrijskem mestu Kaindorf. Na povabilo avstrijskega partnerja v projektu so tako lahko sodelovali v pregledu najnovejših praks s področja varovanja okolja, priložnosti in trendov za dvig humusa v tleh in dobre prakse skušali prenesti tudi na naše območje.

MLADI

Naj se sliši glas mladih in kmetijstva!
Leto 2022 je evropsko leto mladih, ki so upanje za prihodnost. Upanje za zeleno, vključujočo in digitalno Evropo. Evropo, ki odpira priložnosti za učenje, izmenjavo vizij, spoznavanje ljudi in sodelovanje. Dogodek Zvok mladosti, ki je potekal konec maja v ljubljanskih Križankah, je bil slovenski osrednji dogodek ob letošnjem evropskem letu mladih.
Državne kmečke igre podeželske mladine
Prihajajo 36. državne kmečke igre. Kmečke igre so družaben dogodek, ki povezuje društva podeželskih mladin in ostala mladinska društva iz cele Slovenije. Namen prireditve je spoznavanje, druženje in zabava ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditev izvajajo mladi prostovoljci iz lokalnih društev pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine. Igre pripravljajo društva na regionalni ravni in ZSPM, ki organizira Državne kmečke igre.

NAPOVEDNIK

Koledar
JUNIJ
V soboto državni kviz Mladi in kmetijstvo v Žužemberku - 4. 6. 2022, Žužemberk
Letos jubilejno 50. tekmovanje v znanju mladih! V znanju se bodo pomerile tričlanske ekipe društev podeželske mladine iz vseh slovenskih regij.
Spletno predavanje: »ENERGIJA – IZRABA OBNOVLJIVIH VIROV – MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI« - 6. 6. 2022, preko spleta
DAN PŠENICE RAKIČAN 2022 - v sredo, 8. 6. 2022 na dvorišču Biotehniške šole v Rakičanu
Usposabljanje Terapevtske fitokmetije - 8. in 9. 6. 2022, v prostorih Univerze v Novem mestu (Na Loko 2, 8000 Novo mesto).
Švicarski dan ekološkega kmetovanja (Bio-Ackerbautag) - 8. in 9. 6. 2022
Lokacija: Organic Farm Hardhof Lüscher v kraju Holziken, Švica
PREVIDNO V GOZDU! Samo za dekleta - 9. in 10. 6. 2022, Podravska regija (Turistična kmetija Grašič - Gradišnik, Hočko Pohorje 45, 2311 Hoče)
Dan tehnike 2022 - Okolju prijazna pridelava sadja - 11. 6. 2022, Krško
Razstavljena bo najsodobnejša kmetijska tehnika za sajenje, nego in varstvo nasadov ter spravilo. In še mnogo več!
Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost – 11. 6. 2022, Turistična kmetija Grobelnik (občina Sevnica)
Strokovno srečanje s področja zootehnike: Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri - 15. 6. 2022, Vrhnika
Zbor udeležencev bo med 7.30 in 8.00 uro v: Gasilski dom Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika.
Evropski kongres ekološkega kmetovanja - 16. in 17. 6. 2022, Bordeaux v Franciji
Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger – 18. 6. 2022, Trebnje
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposredni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo organizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022 - tekom celega leta
Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
JULIJ
Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola - 7. 7. 2022, Jablje
Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - od maja do septembra 2022

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 14. 7. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 25. maja na 14. julij!)

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 14. 7. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 25. maja na 14. julij!)

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (rok za oddajo vloge je bil naknadno podaljšan iz 7. maja na 30. junij!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 29. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 16. maja na 29. junij!)

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 13. 7. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 1. junija na 13. julij!)

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.

OSTALI JAVNI RAZPISI ("ne-PRP"):

NOVO! Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

NOVO! Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

NOVO! Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin; rok za prijavo: 1. 1. 2024

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa: 15. 6. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31.12.2022 oziroma do porabe sredstev

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Arhiv e-novic Preplet

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.