facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

obeta se nam pestro poletje, saj povabila na različne dogodke kar dežujejo.

Vabimo vas, da si poleg najnovejših novic iz sveta podeželja, podrobno ogledate naš nabor dogodkov in si zabeležite v koledarje tiste, za vas najbolj aktualne.

Že jutri, 27. 5. 2022, se bo v ljubljanskih Križankah odvil dogodek "Zvok mladosti" v okviru evropskega leta mladih, kamor še posebej toplo vabimo naše srednješolce.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno zbiramo prijave za natečaj dobrih praks podeželja Rural Inspiration Awards* 2022 z geslom »Prihodnost so mladi«.
Natečaj, že četrti po vrsti, organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja (ENRD) in nacionalnimi mrežami za podeželje. Več o tem si preberite spodaj med aktualnimi novicami ali na tej povezavi.

Prijetno branje vam želimo,
Tanja, Matej, Tina in Slavica

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Avtor fotografije je zapisal: "Eni imajo krompir v življenju, drugi pa v zemlji."
Se strinjate?
sajenje krompirja, Marjan Papež
Sajenje krompirja, avtor: Marjan Papež

AKTUALNE NOVICE

Znova zbiramo prijave za Rural Inspiration Awards 2022 – natečaj dobrih praks
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova zbiramo prijave za natečaj dobrih praks podeželja Rural Inspiration Awards 2022 z geslom »Prihodnost so mladi«. Z natečajem želimo prepoznati najboljše prakse in projekte, ki prispevajo k razvoju in ohranjanju našega podeželja ter spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki naslavljajo sodobne izzive v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja. Projekti morajo biti podprti s sredstvi skupne kmetijske politike.
Vabimo nosilce projektov, upravičence do sredstev skupne kmetijske politike, strokovno in splošno javnost, da Mreži za podeželje predlagate nacionalne kandidate. Rok za predložitev predlogov je 15. 6. 2022!
Teden gozdov - osrednja tema je »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi«
Letošnji Teden gozdov (23. – 29. 5. 2022) se osredotoča na nego gozda, ki je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar. Sodobna nega gozda upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju.
Posvet - slovenski jabolčnik/cider
Danes, 26. 5. 2022, je v okviru zaključka 2. Salona sadnih vin in 5. Ocenjevanja jabolčnikov, sadnih vin in sokov v Boštanju ob Savi potekal posvet pod naslovom Slovenski jabolčnik/cider – Razvojni izziv za slovensko predelavo sadja.
Dogodek se je pričel s posvetom, nadaljeval s podelitvijo priznanj in nagrad, med katerimi so podelili Zlato jabolko najbolje ocenjenemu tradicionalnemu slovenskemu jabolčniku/ciderju iz tradicionalnih sort jabolk, kategorija C1B, ter zaključili z vodeno degustacijo izbranih vzorcev.
Zaključek projekta LIFE Naturaviva, Biodiverziteta - umetnost življenja
Partnerji pri projektu LIFE Naturaviva, Biodiverziteta - umetnost življenja slovensko javnost že pet let osveščajo o pomenu biodiverzitete, v okviru projekta pa je nastala tudi knjiga Neverjetna biodiverziteta Slovenije, katere namen je ljudem približati naravo in jim sporočiti, da je ohranjanje biodiverzitete dolžnost vsakega posameznika.
Prejemnik zlate čebele 2022 je Boštjan Noč
Ob svetovnem dnevu čebel je bila drugič podeljena nagrada zlata čebela. Nagrado je prejel Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Nagrado je podelil predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, dogodka pa sta se udeležila tudi minister in predsednik Odbora za podelitev nagrade dr. Jože Podgoršek in predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič.
Slovenski čebelarji praznovali svetovni dan čebel
Ob petem svetovnem dnevu čebel je potekal osrednji nacionalni dogodek, 19. čebelarski praznik, ki se ga je udeležilo veliko število čebelarjev iz cele Slovenije. Prisotne na dogodku je pozdravil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleš Irgolič.

DOBRE ZGODBE

Z vami za inspiracijo delimo uspešne zgodbe, sofinancirane v okviru PRP 2014-2020!

VIDEO: Kmetija Kastelic na območju Nature 2000 Gorjanci - Radoha
Dober primer, kako lahko na zemljišča na območju Natura 2000 gledamo pozitivno tudi iz vidika prihodkov in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Kmetija Kastelic ima že dolgo tradicijo v pridelavi mleka, živine, jajc, zeliščnega likerja in drugih dobrot. Na območju Nature 2000 Gorjanci - Radoha imajo v lasti travniške površine, ki so vključene v ukrepe KOPOP in jih kosijo enkrat letno ter puščajo nepokošen pas. Kako izkoriščajo priložnosti, ki jih nudi zemljišče, izveste v pogovoru z Andrejem Kastelicem, ki vodi domačo kmetijo.

ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO: Spletno predavanje za kmete: Izboljšana operacija VTR v letu 2022
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) je pripravil praktično spletno predavanje za kmete o izboljšani operaciji VTR (Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov) v letu 2022. Gre za pozitivno zgodbo sodelovanja med MKGP, AKTRP, ZRSVN, kmeti in kmetijskimi svetovalci s pomočjo javnih sredstev EIP in LIFE, da se je izvajanje naravovarstvenega ukrepa, ki se izvaja v okviru PRP 2014-2020 izboljšalo.
Izšla je publikacija Prašni delci v kmetijstvu
Izšla je publikacija Prašni delci v kmetijstvu – izvor, škodljivi vplivi na zdravje ljudi in živali ter ukrepi za zmanjšanje koncentracij v zraku. Največ poročanih izpustov drobnih prašnih delcev nastane v hlevih, preostanek pri obdelavi tal ter spravilu, čiščenju in sušenju kmetijskih pridelkov ter pri pripravi sena. Prašnim delcem, ki nastanejo v kmetijstvu, so najbolj izpostavljeni kmetje in drugi zaposleni v kmetijstvu, pa tudi okoliško prebivalstvo. Prenašajo se na zelo velike razdalje (tudi več tisoč kilometrov) in s tem ogrožajo tudi zdravje prebivalstva bolj oddaljenih območij.
Učinkovita raba živinskih gnojil v luči visokih cen mineralnih gnojil
Z učinkovito rabo živinskih gnojil je možno znatno zmanjšati potrebe po mineralnih gnojilih. Tudi če imamo vodotesna in dovolj velika skladišča za živinska gnojila in če gnojimo v skladu s potrebami kmetijskih rastlin, lahko pri molznici, ki izloči letno približno 100 kg dušika, v zrak izgubimo več kot 50 kg dušika. Z dobrimi rejskimi praksami in dobrimi praksami gnojenja je možno izgube dušika več kot razpoloviti. Ob upoštevanju trenutnih cen dušika v mineralnih gnojilih lahko z dobrimi praksami zmanjšamo stroške nakupa mineralnih gnojil za približno 85 evrov na molznico na leto.
V prispevku Učinkovita raba živinskih gnojil v prilogi Travništvo 2022 revije Kmetovalec je količinsko ovrednoten učinek različnih praks za zmanjšanje izgub dušika iz hlevov in gnojišč ter pri gnojenju z živinskimi gnojili. Priloga Travništvo že več let izhaja kot plod prizadevanj Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije.

EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE (EIP)

Rezultati zaključenih EIP projektov: Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih
Projekt je odgovoril na aktualne izzive kmetijske rabe na vodovarstvenih območjih (VVO), ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja Slovenije. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih. V projektu so ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v Sloveniji, ki so strokovno utemeljeni ter izvedljivi. Med drugim sta na voljo tudi dva VIDEO prispevka.

LEADER

Kaj sploh je LEADER?
Se sprašujete kaj sploh je LEADER? Kaj pomeni CLLD? Kako se lahko pridružite LAS? Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja lahko sedaj poiščete v video posnetku z dogodka LEADER za mlade, na katerem so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks.

Pohod po vodni poti Kamniško Savinjskih Alp
V okviru projekta sodelovanja med LAS-i »Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah« LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v organizaciji Centra Rinka vabi na dvodnevni pohod po vodni poti Kamniško Savinjskih Alp, od 21. do 22. 6. 2022. Prijave so obvezne na info@solcavsko.info.
Gre za projektno partnerstvo LAS-ov v Kamniško Savinjskih Alpah, to je LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska Košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAG Regionalkooperation Unterkärnten iz Avstrije.

VIDEO: Z LEADER sredstvi omogočili naložbo v predelavo mesa - TEHNOPROM (LAS UE Ormož)
Lokalna akcijska skupina UE Ormož je uspešno izvedla projekt imenovan TEHNOPROM, v katerem so kot partnerji sodelovali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Jerebič, Bolcar in Kocjan. Projekt je v višini 50 tisoč evrov bil sofinanciran iz sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

MLADI

Zvok Mladosti
V okviru predstavitev organizacij za mlade se bo MKGP predstavil skupaj z ZSPM in KGZS z zanimivimi interaktivnimi kvizi na temo pomena hrane in pomena mladih kmetov. Med drugim si boste lahko s pomočjo kolesa in lastnih mišic pripravili smuti iz ekoloških in lokalnih sestavin.
Na dogodku bo izvedena tudi razprava o krepitvi mladinskega dialoga na temo trajnosti, podnebnih sprememb in digitalizacije. Lokacija: Križanke
Državne kmečke igre podeželske mladine
Prihajajo 36. državne kmečke igre. Kmečke igre so družaben dogodek, ki povezuje društva podeželskih mladin in ostala mladinska društva iz cele Slovenije. Namen prireditve je spoznavanje, druženje in zabava ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditev izvajajo mladi prostovoljci iz lokalnih društev pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine. Igre pripravljajo društva na regionalni ravni in ZSPM, ki organizira Državne kmečke igre.

NAPOVEDNIK

Koledar
MAJ
Razstava Iz spomina Kamniške Bistrice - 26. 5. 2022, Galerija Domžale
Dogodek »Zvok mladosti« v okviru evropskega leta mladih - 27. 5. 2022, Ljubljana, Križanke
5. prenos znanja v prakso - projekt EIP 16.5 Plodonosni gozdni rob ob Dnevu očarljivih rastlin - 27. 5. 2022, Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana
Delavnica Trendi v kulinariki – priprava jedi z medom - 27. 5. 2022, Stari trg
Strokovni posvet PRISPEVEK LOKALNIH TRŽNIH ZNAMK HRANE K RAZVOJU PODEŽELJA - petek, 27. 05. 2022 na Brdu pri Kranju
Odprtje razstave Dialog: Fantastika - Geometrija - 27. 5. 2022, Dvorec Novo Celje
Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo? - 27. 5. 2022, spletni dogodek
Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000 - 27. 5. 2022, spletni dogodek
Dan odprtih vrat v SOVEN - 27. in 28. maja, Selnica ob Dravi
Dan slovenskih dobrot - Največja tržnica slovenske lokalne hrane! - 29. 5. 2022, Brdo pri Kranju
Dan sadjarsko-vinogradniške tehnike - 31. 5. 2022
Okolju in zdravju prijaznejša hrana – kako jo prepoznamo? - 31. 5. 2022, spletni dogodek
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah - več delavnic do konca meseca maja!
Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - od maja do septembra 2022
JUNIJ
Posvet Demonstracijske kmetije v Sloveniji - 1. 6. 2022, Viteška dvorana, oddelek za zootehniko BF
DELAVNICA: Obnova - ukrepi za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov - 1. 6. 2022, spletni dogodek
Vabilo na usposabljanje Terapevtske fitokmetije - 8. in 9. 6. 2022, v prostorih Univerze v Novem mestu (Na Loko 2, 8000 Novo mesto).
Švicarski dan ekološkega kmetovanja (Bio-Ackerbautag) - 8. in 9. 6. 2022
Lokacija: Organic Farm Hardhof Lüscher v kraju Holziken, Švica
PREVIDNO V GOZDU! Samo za dekleta - 9. in 10. 6. 2022, Podravska regija (Turistična kmetija Grašič - Gradišnik, Hočko Pohorje 45, 2311 Hoče)
Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost – 11. 6. 2022, Turistična kmetija Grobelnik (občina Sevnica)
Evropski kongres ekološkega kmetovanja - 16. in 17. 6. 2022, Bordeaux v Franciji
Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger – 18. 6. 2022, Trebnje
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposredni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo organizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022 - tekom celega leta
Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
JULIJ
Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola - 7. 7. 2022, Jablje

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (rok za oddajo vloge je bil naknadno podaljšan iz 7. maja na 30. junij!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 29. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 16. maja na 29. junij!)

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.

OSTALI JAVNI RAZPISI ("ne-PRP"):

NOVO! Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

NOVO! Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

NOVO! Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Javni razpis za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« za leto 2022; rok za prijavo: 23. 5. 2022

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin; rok za prijavo: 1. 1. 2024

Razpis Evropske komisije za dodelitev sredstev za projekte s področja preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter onesnaženje morja; rok za prijavo: 24. 5. 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Arhiv e-novic Preplet

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.