facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

jutri praznujemo že 5. svetovni dan čebel!

Osrednja letošnja tema so mladi in čebelarstvo. Mladi bodo namreč skrbniki planeta in se soočali z vedno večjimi izzivi tudi na področju preskrbe s hrano in varovanja okolja. V ta namen so na osnovnih in srednjih šolah organizirani številni čebelarski krožki. Naj ob tem še sporočimo, da imamo v Sloveniji spletno stran Čmrljica – SloBees, kjer so na enem mestu zbrane najpomembnejše informacije o opraševalcih in opraševanju. Stran v svojem prostem času ureja izjemni raziskovalec opraševalcev, dr. Danilo Bevk, sicer zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Na vašo pobudo ponovno začenjamo s predstavitvijo uspešnih zgodb slovenskega podeželja - danes Gregorja Slavca, ki je prvi Slovenec z Evropsko nagrado za mlade kmete!

Vabljeni še, da v NAPOVEDNIKU preverite številne dogodke. Med drugim vas jutri Društvo Urbani čebelar vabi na dan odprtih vrat!

Glede javnih razpisov pa le še obvestilo, da so se podaljšali vsi roki za prijavo na trenutno odprte javne razpise iz naslova podukrepov 4.1 in 4.2., kar je razvidno iz rubrike JAVNI RAZPISI spodaj.

Prijetno branje vam želimo,
Tina, Matej, Tanja in Slavica

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Prejeli smo fotografijo dveh mladih čebelarjev, ki opazujeta vrvež čebel okoli panjev. Otroka se čudita, kako čebele hitijo nabirati med in cvetni prah. In seveda komaj čakata na točenje medu!
mladi cebelarji_TinaSusmelj
Mlada čebelarja, avtor: Tina Šušmelj

AKTUALNE NOVICE

20. maja praznujemo peti svetovni dan čebel
V petek bo Slovenija in z njo ves svet petič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.
V Posavju nad tujerodne invazivne rastline z ekološkim pristopom
V Posavju se počasi zaključuje projekt zatiranja invazivnih rastlin na ekološki način s paro, brez uporabe herbicidov, ki so škodljivi za okolje. O pravilnem ravnanju s škodljivi snovmi in kakšen vpliv imajo na okolje pri prekomerni uporabi ozaveščajo otroke in njihove starše ter jih spodbujajo, da razmišljajo o prihodnosti. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Zaključena je obravnava vlog na razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo
Za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo smo dodelili 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Izdane odločbe na 5. javnem razpisu za podukrep M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje
Dne 18. 5. 2022 so bile izdane odločbe za vloge prispele na 5. javni razpis za podukrep M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.
Izdane so odločbe na 5. javnem razpisu za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Včeraj so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zaključili obdelavo vlog na podukrepu M8.6, ki so bile vložene na 5. javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 za leto 2021.
Izdane so odločbe na 20. javnem razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskem območju
65 upravičencem (sklop A) in 34 upravičencem (sklop B) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 9,66 milijona evrov.
Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah
Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.
Ne hitite s pritožbo
Glede rešitve težav in zapletov v zvezi z izračuni katastrskega dohodka gozdnih zemljišč naj bi bilo več znanega že ta teden.
Čmrljica – nova spletna stran o opraševanju in opraševalcih
Spletna stran Čmrljica – SloBees (https://oprasevalci.si/) je portal, kjer so na enem mestu zbrane najpomembnejše informacije o opraševalcih in opraševanju. Prav tako so zbrane prosto dostopne publikacije in videi o opraševalcih. Stran ureja dr. Danilo Bevk, biolog in raziskovalec opraševalcev na Nacionalnem inštitutu za biologijo.
Od dobavitelja breskev do lastne predelave in marmele
Prvi cilj podjetja "U & V" je, da postanejo številka ena za sadne namaze v Sloveniji - sinonim za dobro marmelado. Drugi cilj je, da bi del produktov naredili pod tujo blagovno znamko in tako prišli na trgovske police tudi na tujih trgih. Sam izdelek marmela je po njegovih besedah pravcata posebnost, saj svežemu mleku primešajo različno sadje.
Sodelujte v raziskavi o odpadni hrani
Pridružite se najobsežnejši slovenski raziskavi o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih. Za ta namen so na Ministrstvu za okolje in prostor izdelali kuhinjski dnevnik odpadne hrane. Raziskava traja do 20. junija.

DOBRE ZGODBE

Z vami za inspiracijo delimo uspešne zgodbe, sofinancirane v okviru PRP 2014-2020!

Didaktična ekološka kmetija Slavec – Tukaj vsak odkrije veselje do živali
Gregor Slavec je mlad prevzemnik raznolike didaktične ekološke kmetije v Knežaku pri Ilirski Bistrici. Na kmetiji živi skupaj z ženo in dvema otrokoma. Kmetija je usmerjena v rejo govedi, koz, ovc, osličkov ter kokoši. Poleg naštetega je Gregor tudi čebelar in ima na kmetiji postavljen učni čebelnjak s kranjsko čebelo. Naložba v ekološki nasad malin pa mu je poleg prodaje malin odprla pot tudi v pripravo domačih in povsem naravnih sladoledov.

ŠIRIMO ZNANJA

Dobrobit krav molznic v hlevu
Oglejte si video posnetka iz dveh hlevov proste reje krav molznic. Presodite, kako se živali počutijo. Opazujte počutje živali v lastnem hlevu in razmišljajte o izboljšavah.

LEADER

ENRD je objavila poročilo 1. srečanja tematske skupine o izvajanju sedmih načel LEADER
Na prvem srečanju je potekala izmenjava mnenj in razumevanja 7 principov LEADER, ki se sicer izvajaji že 30 let, vendar jih želi Evropska komisija ponovno poudariti pri izvajanju pristopa LEADER v prihodnjem programskem obdobju in prihodnji strategijah lokalnega razvoja. Država so izmenjale izkušnje v zvezi s praktičnim izvajanje teh sedmih načel LEADER.
To so: (1) ustrezna teritorialna raven (podregionalna), (2) od spodaj navzgor, (3) uravnoteženo/vključujoče partnerstvo javni in zasebni lokalni socialno-ekonomski interesi, (4)
strategije (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), (5) mreženje, (6) inovativne funkcije v lokalnem kontekstu in (7) sodelovanje z drugimi teritorialnimi akterji.

Vabilo ponudnikov na območju LAS Ovtar k sodelovanju v promocijskih katalogih
Razvojna agencija Slovenske gorice, ki je vodilni partnerj LAS Ovtar Slovenske gorice, vabi ponudnike na območju LAS Ovtar. Pripravljajo tudi posodobljeno izdajo kataloga lokalne - zbirke vseh ponudnikov pod skupnim prepoznavnim imenom Ovtarjeva ponudba.

Odprtje razstave risb sanjskih strojev in izdelanih prototipov v Ajdovščini
LAS Vipavska dolina vabi na odprtje razstave vseh risb sanjskih strojev in izdelanih prototipov, ki bo v prostorih OOZ Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina. Aktivnost je izvedena v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, operacije »Spodbujanje ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja med mladimi«.

Aktivnosti v okviru projekta »S čebelami do znanja«
Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, predstavljamo projekt LAS Notranjska z naslovom projekt »S čebelami do znanja«. V okviru projekta so bili vzpostavljeni 3 učni čebelnjaki, organizira se čebelarskih krožkov, potekajo tudi izobraževanja za odrasle, o medu in drugih medenih izdelkih v kulinariki, ter povezovanje le teh z drugimi lokalnimi produkti. Dne 27. maja 2022 bo potekala delavnica Trendi v kulinariki – priprava jedi z medom.

NAPOVEDNIK

Koledar
MAJ
Društvo Urbani čebelar vabi na dan odprtih vrat ob svetovnem dnevu čebel in drugih opraševalcev - 20. 5. 2022, Ljubljana
Festival Dobrot slovenskih kmetij - 20. - 22. 5. 2022
Sodobne tehnologije v vinogradništvu - 20. 5. 2022, vinotoč Jelenič nad Kostanjevico na Krki
IZLET: Ali na Goričkem še pojejo hribski škrjanci? - 22. 5. 2022 ob 8.00, Šalovci
1. razvojna konferenca slovenskega kmetijstva: Zakaj je pametno modernizirati semenarstvo in energetsko oskrbo - 26. 5. 2022, Ljubljana, Kristalna palača, med 9.00 in 13.30 uro
2. Salon sadnih vin in 5. Ocenjevanje jabolčnikov, hruškovcev, sadnih vin in sokov - 26. 5. 2022, Boštanj ob Savi
Delavnica Trendi v kulinariki – priprava jedi z medom - 27. 5. 2022, Stari trg
Strokovni posvet PRISPEVEK LOKALNIH TRŽNIH ZNAMK HRANE K RAZVOJU PODEŽELJA - petek, 27. 05. 2022 na Brdu pri Kranju
Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo? - 27. 5. 2022. preko spleta
Dan odprtih vrat v SOVEN - 27. in 28. maja, Selnica ob Dravi
Dan slovenskih dobrot - Največja tržnica slovenske lokalne hrane! - 29. 5. 2022, Brdo pri Kranju
Dan sadjarsko-vinogradniške tehnike - 31. 5. 2022
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah - več delavnic do konca meseca maja!
Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - od maja do septembra 2022
JUNIJ
Švicarski dan ekološkega kmetovanja (Bio-Ackerbautag) - 8. in 9. 6. 2022
Lokacija: Organic Farm Hardhof Lüscher v kraju Holziken, Švica
PREVIDNO V GOZDU! Samo za dekleta - 9. in 10. 6. 2022, Podravska regija (Turistična kmetija Grašič - Gradišnik, Hočko Pohorje 45, 2311 Hoče)
Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali, če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost – 11. 6. 2022, Turistična kmetija Grobelnik (občina Sevnica)
Evropski kongres ekološkega kmetovanja - 16. in 17. 6. 2022, Bordeaux v Franciji
Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger – 18. 6. 2022, Trebnje
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposredni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo organizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022 - tekom celega leta
Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
JULIJ
Prikaz programa žlahtnjenja in zbirke fižola - 7. 7. 2022, Jablje

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (rok za oddajo vloge je bil naknadno podaljšan iz 7. maja na 30. junij!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 29. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 16. maja na 29. junij!)

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN iz 26. aprila na 15. junij!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.

OSTALI JAVNI RAZPISI ("ne-PRP"):

NOVO! Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

NOVO! Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

NOVO! Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Javni razpis za izbor raziskovalnih projektov v okviru programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« za leto 2022; rok za prijavo: 23. 5. 2022

6. javni razpis za odpravo zaraščanja kmetijskih površin; rok za prijavo: 1. 1. 2024

Razpis Evropske komisije za dodelitev sredstev za projekte s področja preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter onesnaženje morja; rok za prijavo: 24. 5. 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Arhiv e-novic Preplet

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.