facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo konec prejšnjega tedna s strani Evropske komisije prejeli pripombe na strateški načrt skupne kmetijske politike za novo obdobje 2023–2027. Kakšen je bil odziv, si lahko preberete v prispevku!

V tem mesecu pa bodo na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pričeli z izdajanjem odločb iz Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020) za ukrepe Dobrobit živali, Ekološko kmetovanje in Kmetijsko okoljsko podnebna plačila. Prav tako je Agencija te dni izdala odločbe za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu; izplačila bodo do 8. 4. 2022.

Naj še povemo, da smo v okviru poziva Mreže za podeželje prejeli 28 predlogov za izvedbo aktivnosti, od katerih smo za 14 aktivnosti 10-ih predlagateljev rezervirali finančna sredstva v letnem planu za 2022 v skupni vrednosti 25.400 evrov.

Do danes smo prejeli 36 rešenih ANKET o zadovoljstvu z informiranjem Mreže za podeželje. Ponovno vas prosimo, da si vzamete 5 minut časa in nam preko ankete sporočite, kako bi bilo obveščanje lahko še bolje! Anketa bo odprta še dva tedna.

In še vabljeni k ogledu prispevka o inovativnem mladem kmetu leta 2021 - Gregorju Slavcu!

Prijetno branje novic ob kavici ali čaju vam želimo,
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od naše bralke ge. Nine smo prejeli fotografijo odpirajočega cveta hruške viljamovke, ki je pričela cveteti ta teden. Posneta je bila na sadjarski kmetiji v Spodnjih Dobrenjah v bližini Maribora. Hvala Nini za krasno fotografijo! Ste tudi vi opazili, kako bogato letos cveti sadno drevje?
Hruska 2022_NinaTojnko
Foto: Nina Tojnko.

AKTUALNE NOVICE

Predstavitev odziva Evropske komisije na strateški načrt skupne kmetijske politike Slovenije 2023-2027
V sredo je na MKGP potekal sestanek horizontalne delovne skupine v okviru priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 ter širših in ožjih delovnih skupin za pripravo predlogov in dokumentov skupne kmetijske politike po letu 2020. Na sestanku so bila predstavljena izhodišča za izvedbo SN SKP ter odziv Evropske komisije nanj in izvedbene rešitve intervencij.
Rezultati poziva Mreže za podeželje
V okviru poziva Mreže za podeželje smo prejeli 28 predlogov za izvedbo aktivnosti, od katerih smo za 14 aktivnosti 10 predlagateljev rezervirali finančna sredstva v letnem planu za 2022 v skupni vrednosti 25.400 evrov. Namen poziva je odzivanje Mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva, socialnih partnerjev in upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.
Vpogled v lokacije kosca v GERK pregledovalniku
V GERK pregledovalniku je sedaj možen vpogled v lokacije prehranjevalnega in gnezdilnega habitata ptice kosca (Crex crex) za obdobje zadnjih treh let. Ti podatki so povezani z ukrepom Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki se v letu 2022 začne izvajati v prenovljeni obliki.
Nove mejice na Ljubljanskem barju in blizu Drave
V Krajinskem parku Ljubljansko barje v okviru projekta PoLJUBA sadijo mejice na območju med Škofljico in Igom. Mejico so zasadili tudi v Naravnem rezervatu Iški morost, v okviru projekta EIP VIVEK; sadila je ekipa DOPPS s prostovoljci. V sklopu projekta zaDravo pa obnavljajo in sadijo nove mejice na območju Natura 2000 na robovih kmetijskih zemljišč, ob kanalu reke Drave in odvodnem jarku v kmetijski krajini v občinah Gorišnica, Duplek in Markovci, kjer bodo zasadili preko 11.000 sadik avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
Zaščitne ograje za italijanske in slovenske kmete
Zaradi novih naselitev risov v italijanskih Alpah pričakujejo, da se bo povečala tudi verjetnost napadov na pašne živali. Zato so v okviru projekta LIFE Lynx namenili tudi sredstva za ti. intervencijske komplete – električne ograje za zaščito živine pred napadom zveri. Do zdaj so razdelili trinajst kompletov, predvsem tistim kmetom, ki še niso utrpeli škode in zato ne morejo zaprositi za sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor.
Opraševalci - vabilo javnosti
Evropska komisija je v javno razpravo poslal prenovljeno verzijo pobude za opraševalce EU Pollinators Initiative. Pripombe lahko posredujete do 9. junija 2022.
Gozdni program - javna razprava
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javno razgrnilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026. Pripombe in predloge sprejemamo do 28. aprila 2022.
Anketa o zadovoljstvu z informiranjem
Pripravili smo kratko anketo o zadovoljstvu z našimi tedenskimi e-novicami Preplet in nasploh obveščanjem o tematikah razvoja podeželja in pridobivanju evropskih sredstev. Vsak glas nam je pomemben, saj bi se radi še bolj približali vašim potrebam glede obveščanja! Vljudno vabljeni, da anketo izpolnete!
Izdaja odločb na podukrepu 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021
6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 5. 11. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 20. 12. 2021. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 500.000 evrov.
Izdaja odločb za ukrepe Dobrobit živali, Ekološko kmetovanje in Kmetijsko okoljsko podnebna plačila
V mesecu aprilu 2022 bodo na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja pričeli z izdajanjem odločb iz Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020) za vse tri ukrepe.

MLADI KMETJE

Gregor Slavec – Inovativni mladi kmet 2021
Glejte od začetka oddaje do minute 13:23!
Slovenski inovativni mladi kmet 2021 in prvi Slovenec z evropsko nagrado za mlade kmete Gregor Slavec se je pred 9 leti zaradi želje po stiku z naravo odločil, da bo v Knežaku obudil kmetijo svojega deda. Začel je tremi kozami, danes pa na 24 hektarih vzreja cikasto govedo, srnaste in drežniške koze, bovške ovce in štajerske kokoši, zaradi česar je njegova kmetija pridobila certifikat za ARK središče. Poslovno priložnost pa je mladi gospodar našel tudi v prodaji lastnih izdelkov – sladoleda iz ekološkega kozjega mleka, ekoloških jajc, testenin, medu, letošnja novost bo peneče se vino iz jabolk in malin. Ves zaslužek vlaga v razvoj – v kratkem bodo na kmetiji odprli prodajno skladiščne prostore, načrtuje pa tudi ustanovitev socialnega podjetja.

LEADER

Posvet v Državnem svetu: »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD danes in jutri«
Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v Državni svet RS oddalo pobudo za organizacijo Posveta na temo »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD danes in jutri«, ki se bo odvijal v sredo, 20. 4. v hibridni obliki od 9. do 12. ure.
Na predlaganem posvetu bo poudarek predvsem na:
  • pregledu rezultatov izvajanja pristopa LEADER/CLLD ter pripravam na novo finančno perspektivo,
  • vlogi lokalnih akcijskih skupin pri skladnem teritorialnem razvoju,
  • predstavitvi odmevnih projektov LAS.
Podrobnejši program bodo objavili v kratkem.

Dnevni center Vile Eksena (LAS Od Pohorja do Bohorja)
Operacija Dnevni center Vile Eksena je nadgradnja projekta Dežela Vile Eksena, ki je bil že sofinanciran v sklopu EKSRP. Glavni razlog za nadgradnjo projekta je v dejstvu, da je nastala potreba po vzpostavitvi skupnega prostora, ki bi skozi celotno leto nudil primeren skupni prostor, kjer bi se lahko nemoteno odvijale razne aktivnosti za ranljive skupine. Le - te bodo v operacijo vključene skozi inovativen pristop - v obliki mehkih vsebin, tj. brezplačnih unikatnih eko delavnic in organiziranih dejavnosti, ki bodo, med drugim, zadovoljile potrebo po večji družbeni vključenosti, ter naslavljale tematiko varstva narave in ohranjanja okolja.

NAPOVEDNIK

Koledar

APRIL

Akcija "Pomladimo gozdove 2022" - nov termin! 9. 4. 2022, različne lokacije po Sloveniji
V času spomladanske obnove gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja bo potekalo več organiziranih prostovoljskih akcij obnove gozdov. Posadili bomo preko 10.000 sadik drevesnih vrst smreke, bukve, breka, doba, gorskega in ostrolistnega javorja, lipe in češnje.
Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem Komenda 2022 - 8. - 10. april 2022, Komenda
Tržnica mladih kmetov - 8. - 10. april 2022, Pomursko sejmišče
Trendi v kulinariki – priprava jedi z medom (LAS Notranjska) - v torek, 12.4.2022, s pričetkom ob 17. uri v dvorani Muzeja Bloški smučar
Občina Bloke s partnerji projekta »S ČEBELAMI DO ZNANJA« organizira delavnico TRENDI V KULINARIKI - PRIPRAVA JEDI Z MEDOM. Delavnica je namenjena predvsem čebelarjem in kmetijam, pa tudi gostincem in ostalim ponudnikom hrane, in vsem, ki v kuhinji radi eksperimentirate.
Seminar Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih - v torek in sredo, 12. in 13. aprila 2022, na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Jabljah
Na seminarju bo fokus na strojih za ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v vinogradih ter mehanskih metodah za zatiranje plevelov v vinogradih.
4. konferenco Povezovanje turizma in podeželja - 15. aprila 2022 v Kristalni palači v BTC v Ljubljani
Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna.
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - od marca do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
MAJ
Brezplačni seminar: Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih - 12. in 13. aprila na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Jablah
JUNIJ
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

ROK SE IZTEKA! 22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

NOVO! Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

NOVO! Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; rok za prijavo: 8. 4. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.