facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

v današnjih novicah smo za vas pripravili ANKETO o zadovoljstvu z informiranjem. Zanima nas, kako ste zadovoljni z našimi tedenskimi e-novicami Preplet, preko katerih virov obveščanja nas najraje spremljate, kaj pogrešate, kaj predlagate za izboljšavo. Anketa vam bo vzela 5 minut časa.

Ob suši in neobičajno visokih temperaturah smo verjetno vsi z olajšanjem pričakali tale dež! Naj traja, delovna opravila pa bodo medtem malce počakala.

In tudi, če danes izpolnete le anketo, druge novice pa izpustite, bomo veseli!

Se beremo!
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

sajenje krompirja na njivi
Pomladanske priprave na njivi, še prej pa posvet o delu. Foto: Marjan Papež

AKTUALNE NOVICE

Anketa o zadovoljstvu z informiranjem
Pripravili smo kratko anketo o zadovoljstvu z našimi tedenskimi e-novicami Preplet in nasploh obveščanjem o tematikah razvoja podeželja in pridobivanju evropskih sredstev. Vsak glas nam je pomemben, saj bi se radi še bolj približali vašim potrebam glede obveščanja! Vljudno vabljeni, da anketo izpolnete!
Podaljšanje dveh javnih razpisov iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. 3., objavilo podaljšanje roka za vložitev vloge na 23. in 24. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Rok se podaljšuje do 15. junija 2022.
VIDEO: Pogovor s kmetijsko svetovalko glede vključitve v operacijo VTR
Oglejte si kratek posnetek pogovora med kmetom Valentinom Rotarjem in kmetijsko svetovalko Ano Pečjak glede možnosti vključitev njegovega travnika, velikega 3 ha, v prenovljeno KOPOP operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzinih travnikov (VTR).
Spoznajte zmagovalce Agrobiznisovega izbora 2022
Martin Rojnik je z blagovno znamko inovativnih ekoloških živil iz rastlinskih beljakovin Grashka postal najboljši podjetnik v kmetijstvu. Socialno podjetje Eko Prlekija, ki prodaja hrano s 40 ekoloških kmetij in katerega prokurist je Boštjan Kosec, je najboljši primer povezovanja in sodelovanja. Avtentični slovenski gin iz mikrodestilarne Petriot, ki jo je ustanovil Jure Petruna, pa je najboljši domači izdelek po izboru porabnikov.
Ekološke nagrade Evropske unije
Evropska komisija se je odločila, da bo do leta 2030 ekološkemu kmetovanju namenjenih 25 % kmetijskih zemljišč v EU in da se bo znatno povečala ekološka akvakultura.
Javna razgrnitev predloga Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022–2026
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 in ga daje v javno razgrnitev. Zainteresirano javnost vabimo k oddaji pripomb in predlogov najkasneje do 28. 4. 2022.
(intervju) V kakšni kondiciji so živilci? Tatjana Zagorc pravi, da so pred tremi pomembnimi izzivi
Z direktorico ZKŽP Tatjano Zagorc tudi o drugačnem pogledu na samooskrbo in pomenu pravih podatkov
2,07 milijona evrov odobrenih sredstev za izdelavo reinjekcijske vrtine
Agencija je na podlagi 1. Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin odobrila vlogo v vrednosti 2.068.208,80 evra. Gre za prvo naložbo v reinjekcijsko vrtino, ki bo sofinancirana iz sklada za podnebne spremembe. Reinjekcijska vrtina bo namenjena povratku geotermalne vode, katera se uporablja za ogrevanje rastlinjaka.
Izdane odločbe za podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
70 upravičencem (sklop A) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 8,21 milijona evrov.
Odločbe za nadomestilo zaradi povečanja cen gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo
28. 3. 2022 so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pričeli z izdajo odločb za finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo. Skupaj bo izdanih približno 55.000 odločb in izplačanih 31,8 milijona evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli do 8. 4. 2022.
Iščemo poljske škrjance!
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na predlog DOPPS v Strateški načrt kmetijske politike za obdobje 2023-2027 uvrstilo tudi ukrep »zaplate golih tal za poljskega škrjanca". Gre za ekoshemo, torej ukrep iz prvega stebra kmetijske politike, ki bo enoletna in jo bo mogoče vpisati le na njivah z žiti, različnimi deteljami, oljno ogrščico in deteljnotravnimi mešanicami.

LEADER

Minister Podgoršek z Lokalno akcijsko skupino Za mesto in vas o aktualnih projektih
Minister dr. Jože Podgoršek se srečal s predstavniki Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas, ki so mu predstavili vsebinske prioritete, implementacijo pristopa LEADER/CLLD ter projekte, ki jih vodijo na območju Ljubljane z okolico.

Ogled dobrih praks LEADER projektov – LAS loškega pogorja
Po dolgem času smo bili ponovno na terenu. Tokrat smo obiskali LAS loškega pogorja. V projektu sodelovanja LAS Med-o-vita (v projektu so se povezali LAS loškega pogorja, LAS s CILjem, LAS Mežiške doline in LAG Istočna Istra) je na območju LAS loškega pogorja sodelovalo tudi Čebelarsko društvo Škofja Loka ter Loški muzej Škofja Loka pod vodstvom Razvojna agencija Sora.

Otvoritev igrišč na Stranicah in v Zrečah
V mesecu marcu so na Stranicah namenu predali prenovljeno igrišče za mali nogomet in košarko, ki z novo preplastitvijo s protizdrsno podlago postalo eno izmed najsodobnejših igrišč v ožji in širši okolici.

Predstavitev LEADER projektov na Kulturnem bazarju
Na Kulturnem bazarju tudi letos sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru skupnega medresorskega razstavnega prostora ter v tematskem sklopu Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika (predstavitev dobrih praks na temo kulture kot dela povezane podeželske skupnosti – predstavitev lokalnih akcijskih skupin – LAS-ov), obenem pa obiskovalce ministrstvo nagovarja tudi s kampanjo Ohranimo domače. Predstavljajo se številni projekti LAS-ov!

NAPOVEDNIK

Koledar

APRIL

Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Zaključna konferenca: Družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod - 5. 4. 2022, v hibridni obliki (v spletnem okolju in v Draš Centru, Pohorska ulica 57, Maribor)
Usposabljanje za krepitev zmogljivosti na temo "Kako osveščati javnost in komunicirati o biogospodarskih vsebinah? - 6. in 7. aprila 2022, od 9.30 do 12.30
Akcija "Pomladimo gozdove 2022" - nov termin! 9. 4. 2022, različne lokacije po Sloveniji
V času spomladanske obnove gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja bo potekalo več organiziranih prostovoljskih akcij obnove gozdov. Posadili bomo preko 10.000 sadik drevesnih vrst smreke, bukve, breka, doba, gorskega in ostrolistnega javorja, lipe in češnje.
Tržnica mladih kmetov - 8. - 10. april 2022, Pomursko sejmišče
4. konferenco Povezovanje turizma in podeželja - 15. aprila 2022 v Kristalni palači v BTC v Ljubljani
Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna.
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - od marca do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
MAJ
Brezplačni seminar: Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih - 12. in 13. aprila na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Jablah
JUNIJ
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

ROK SE IZTEKA! 22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

NOVO! Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

NOVO! Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; rok za prijavo: 8. 4. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.